Skip to main content
Regler om fortrolighed

bet365s regler om fortrolighed

Regler om fortrolighed beskriver måden, hvorpå bet365 behandler informationer og data, som du leverer til os, så vi kan håndtere din relation til bet365.

Vi behandler alle personlige oplysninger, som vi har fået opgivet, og alle andre oplysninger vi har vedrørende dig, på måden beskrevet i denne politik. Informationer kan være opgivet via bet365s hjemmeside ("Hjemmesiden"), telefonopkald eller via andre midler.

Ved at acceptere reglerne om fortrolighed, bekræfter du, at du forstår og accepterer brugen af dine personlige oplysninger som angivet i denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke er enig i reglerne for denne politik, bedes du stoppe brugen af vores hjemmeside samt videregivelsen af dine personlige oplysninger til os.

 1. Hvem er vi

  Referencer i denne fortrolighedspolitik til “bet365”, “vi”, “os” eller “vores” relaterer til Hillside (Sports GP) Limited, et selskab, der er anmeldt som aktieselskab i Gibraltar (juridisk personidentifikator 2138007YE514QCVITL24) eller den relevante person, hvis forskellig, afhængig af din placering, som kan findes listet på https://help.bet365.com/da/privacy-policy. Vi kontrollerer, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, og hvilke formål disse anvendes til af bet365, fungerende som 'dataansvarlig' i henhold til gældende europæisk lovgivning for databeskyttelse.

 2. Sådan kontakter du os

  Hvis du har nogen bekymringer eller vil have flere informationer om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via data.protection@bet365.com.

 3. Beskyttelse af dine personlige oplysninger

  Dine personlige oplysninger beskyttes ikke kun af bet365s kvalitet, forpligtelse og høje standarder, de er også beskyttet af loven. Loven siger, at vi kun kan behandle dine personlige oplysninger, hvis der er en ægte grund til dette, grundene skal være en af følgende:

  • For at opfylde en kontrakt, som vi har med dig

  • Vi er lovmæssigt forpligtet

  • Hvor du har givet tilladelse til behandlingen

  • Hvor vi har en berettiget interesse

  • Hvor der er en offentlig interesse

  • Hvor det er i din væsentlige interesse

 4. Berettiget interesse

  Hvor vi har en kommerciel eller forretningsmæssig grund til at behandle dine personlige oplysninger, ses dette som en berettiget interesse. Dine personlige oplysninger beskyttes stadig, og vi må ikke behandle disse på en måde, som ikke er retfærdig overfor dig og dine interesser. Hvis vi anvender berettigede interesser som grund til at behandle dine personlige oplysninger, vil vi informere dig om, at vi gør dette, hvad vores berettigede interesser er og fortælle dig, hvordan du kan fremsætte eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have. Dog kan vigtige grunde til at behandle sådanne informationer tilsidesætte din ret til indsigelse.

 5. Hvor længe beholder vi dine personlige oplysninger

  Hver gang dine oplysninger opbevares af bet365, sørger vi for, at oplysningerne beskyttes på passende vis, og at de kun anvendes til acceptable formål.
  Vi opbevarer dine oplysninger i perioden, hvor du er kunde hos bet365.
  Hvis du ikke længere er kunde hos bet365, opbevarer vi dine oplysninger i minimumstidslængden, som kræves for at overholde formålet som beskrevet i denne politik og relevante juridiske eller regulatoriske forpligtelser. Dine personlige oplysninger opbevares muligvis længere, hvis vi ikke kan slette dem af tekniske årsager.

 6. Indhentede informationer

  Informationer og data vedrørende dig, som vi måtte indsamle, bruge og behandle, inkluderer følgende:

  • Informationer, som du leverer til os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, eller andre informationer du indsender enten via hjemmesiden eller e-mail

  • Registre med korrespondancer enten via hjemmesiden, e-mail, telefon eller på anden måde

  • Hvis du svarer på kundeundersøgelser, vi udfører

  • Oplysninger om transaktioner du udfører hos os enten via hjemmesiden, telefonen eller på anden måde

  • Oplysninger om dine besøg på hjemmesiden inklusive, men ikke begrænset til trafikdata, besøgsdata, weblogs og andre kommunikationsdata

  Hvor dette er rimeligt, og ikke er ufordelagtigt for dine rettigheder og friheder, indsamler vi også personlige oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder såsom søgninger på internettet, det britiske aktieselskabsregister og radio og TV.

 7. Telefonopkald

  Telefonopkald til og fra vores kundeservicecenter bliver optaget udelukkende til træningsbrug og af sikkerhedsmæssige årsager samt til afgørelse af eventuelle henvendelser vedrørende vores kundeservice.
  Sociale funktioner i vores produkter - Hvis du vælger at deltage i nogen af de sociale funktioner, som stilles til rådighed sammen med vores produkter (som chatrum) kan bet365 opbevare, gemme eller på anden vis behandle disse oplysninger.

 8. Brug af cookies

  For flere informationer om hvordan vi anvender cookies, se venligst vores side for Regler om cookies.

 9. Personlige oplysninger, som vi deler med andre

  Vi kan dele dine personlige oplysninger med bet365-gruppen og med disse andre organisationer:

  • Retshåndhævende myndigheder, regulatorer og andre myndigheder

  • Kreditoplysningsbureauer

  • Svigbekæmpende myndigheder

  • Myndigheder for identitetsbekræftelse

  • Sportsledelsesorganer

  • Organisationer, som introducerer dig til os

  • Tredjeparter, som du beder os om (eller giver os tilladelse til) at dele dine oplysninger med

  • Tredjeparter, som er nødvendige for at kunne udbyde produkter eller tjenester, som du har anmodet om

  Afhængig af de produkter, du vælger, skal vi muligvis dele dine personlige oplysninger med de tredjeparter, som tilbyder disse tjenester. Hvor dine personlige oplysninger overføres udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), kræver vi, at der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

  Vi kan også meddele personlige oplysninger til andre virksomheder indenfor associerede virksomheder eller datterselskaber og til forretningspartnere, eller retsefterfølgere til virksomheden.

 10. Dataoverførsel udenfor EØS

  Vi overfører kun dine personlige oplysninger udenfor EØS, hvis:

  • Du har givet et udtrykkeligt samtykke, eller

  • Det er nødvendigt for, at vi kan etablere eller opfylde en kontrakt, som du har indgået med os; eller

  • For at overholde juridiske pligter

  Hvis vi overfører dine personlige oplysninger udenfor EØS, indenfor gruppen eller til vores forretningspartnere, sørger vi for, at oplysningerne er beskyttet under samme standarder som indenfor EØS på baggrund af følgende:

  • Landet, som modtager dine personlige oplysninger, vurderes at tilbyde det samme niveau af beskyttelse som EØS af Europa-Kommissionen. Mere information kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside for 'Retlige anliggender'.

  • Vi anvender kontrakter, som kræver, at modtageren beskytter dine personlige oplysninger på samme niveau som indenfor EØS

  • Hvor overførslen er til USA, og modtageren er registreret hos Privacy Shield. Privacy Shield har en struktur, som sikrer, at personlige oplysninger beskyttes på et niveau, som er godkendt af EU. Læs mere om Privacy Shield på Europa-Kommissionens hjemmeside for Retlige anliggender.

  I nogle tilfælde kan vi være pålagt ved lov til at meddele dine personlige oplysninger til en tredjepart og kan have begrænset kontrol over, hvordan oplysningerne beskyttes af denne part.

 11. Dine rettigheder over dine personlige oplysninger

  Vi vil gerne hjælpe dig, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder over dine personlige oplysninger, inklusive:

  • Tilbagetrækning af dit samtykke i enhver situation, hvor vi har bedt om denne, selvom dette ikke vil omstøde tidligere behandlinger af oplysningerne, hvor vi havde dit samtykke

  • Indsendelse af klage til enhver relevant databeskyttelsesmyndighed

  • Adgang til dine personlige oplysninger, som vi opbevarer eller behandler

  • Rettelse af alle personlige oplysninger, som ikke er korrekte eller som er forældede

  • Sletning af alle personlige oplysninger, som vi behandler

  • Begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder

  • Du kan bede os om at levere visse aspekter af dine personlige oplysninger til dig eller en anden virksomhed, som du har nomineret, hvilket ofte kaldes ‘retten til portabilitet’

  • Evnen til at gøre indsigelse mod enhver behandling af oplysninger, hvor vi gør det på baggrund af vores berettigede interesser

  • Evnen til at bestride en beslutning, som kun er foretaget på baggrund af automatisk behandling, til at udtrykke dit synspunkt og anmode om en menneskelig gennemgang af beslutningen

  For mere information om disse rettigheder, kan du kontakte data.protection@bet365.com.

 12. Ændringer i vores regler om fortrolighed

  Vi kan opdatere denne politik fra tid til tid, så gennemgå venligst denne ofte.

  I tilfælde af, at vi foretager væsentlige ændringer til disse regler om fortrolighed, vil vi bestræbe os på at informere dig på forhånd via e-mail, på hjemmesiden eller via andre aftalte kommunikationskanaler. Vi vil meddele dig ændringer på forhånd, så du har rimelig tid til at overveje og forstå ændringerne, før de træder i kraft.

  Vi håndhæver ikke væsentlige ændringer i regler om fortrolighed uden dit udtrykkelige samtykke. Hvis du nægter at acceptere ændringer i reglerne om fortrolighed, eller på anden måde ikke accepterer ændringerne indenfor tidsperioden, vil vi muligvis ikke kunne fortsætte med at levere nogle eller alle produkter og tjenester til dig.

 13. Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger

  Hvis du vælger ikke at levere dine personlige oplysninger, kan dette forhindre os i at opfylde juridiske forpligtelser, opfylde en kontrakt eller udføre tjenester, som kræves for at drive din konto. Hvis du ikke leverer dine personlige oplysninger, kan dette betyde, at vi ikke kan forsyne dig med produkter og tjenester.

Hvad vi gør Grunde for berettigelse Vores berettigede interesse
 • Håndtere kundeforhold
 • Udvikle nye produkter og tjenester til vores kunder, og for at udvikle vores virksomhed
 • Skabe, udvikle og sende marketing
 • Lære om hvordan vores kunder anvender vores produkter og tjenester
 • Sørge for hjælp til vores produkter og tjenester
 • Opfyldelse af kontrakter
 • Vores berettigede interesse
 • Juridiske forpligtelser
 • Opretholdelse af vores fortegnelser
 • Information om relevante produkter og tjenester og afgøre hvem der er interesserede i dem
 • Udvikling eller forbedring af produkter og tjenester og afgøre hvem der er interesserede i dem
 • Opnå din samtykke hvor nødvendigt
 • Være effektiv omkring, hvordan vi opfylder vores juridiske og kontraktlige pligter
 • Udvikle og håndtere vores mærkevarer
 • Udvikle og håndtere vores produkter og tjenester
 • Teste nye produkter, systemer eller tjenester
 • Håndtere vores relationer med og præstationer fra andre virksomheder, som leverer tjenester til os og vores kunder
 • Opfyldelse af kontrakter
 • Vores berettigede interesse
 • Juridiske forpligtelser
 • Udvikling eller forbedring af produkter og tjenester og afgøre hvem der er interesserede i dem
 • Være effektiv omkring, hvordan vi opfylder vores juridiske og kontraktlige pligter
 • Udføre beskyttelsesaktiviteter relateret til mærkevare og omdømme for at støtte og udvikle virksomheden
 • Levere kvalitetsprodukter og - tjenester til dig
 • Oprette og håndtere kundekonti, betalinger og udbetalinger
 • Svare på eventuelle klager fra kunder
 • Forhindre og opfange uretmæssig brug af vores systemer
 • Opfyldelse af kontrakter
 • Vores berettigede interesse
 • Juridiske forpligtelser
 • Være effektiv omkring, hvordan vi opfylder vores juridiske og kontraktlige pligter
 • Overholde eventuelle love og regler, som gælder for os
 • Forhindre kriminalitet
 • Opfange, undersøge og rapportere kriminalitet
 • Håndtere risici for os og vores kunder
 • Overholde eventuelle love og regler, som gælder for os
 • Opfyldelse af kontrakter
 • Vores berettigede interesse
 • Juridiske forpligtelser
 • Udvikle og forbedre, hvordan vi håndterer kriminalitet og forsøg på kriminalitet
 • Beskytte vores kunder og os selv fra påvirkning fra kriminalitet
 • Overholde love og regler, som gælder for os
 • Være effektiv omkring, hvordan vi opfylder vores juridiske og kontraktlige pligter
 • Håndtere og drive vores virksomhed effektivt, så vi kan levere kvalitetsprodukter og -tjenester
 • Håndtere vores økonomi
 • Sikre selskabsledelse og overholdelse af alle juridiske og regulatoriske forpligtelser. For at drive vores virksomhed på en effektiv og ordentlig måde
 • Opfylde vores forpligtelser som en ansvarlig organisation
 • Udøve vores rettigheder som beskrevet i aftaler eller kontrakter
 • Opfyldelse af kontrakter
 • Vores berettigede interesse
 • Juridiske forpligtelser
 • Overholde love og regler, som gælder for os
 • Være effektiv omkring, hvordan vi opfylder vores juridiske og kontraktlige pligter
Er du klar til at samarbejde med os på globalt niveau?
Ansøg
bet365 bruger cookies
Vi bruger cookies til at levere en bedre og mere personlig service. For mere information, se vores Regler om cookies.
Administration af cookies
Afvis alle
Acceptér alle
Administration af cookies
Strengt nødvendige
Cookies påkrævet for at bruge hjemmesiden og funktionerne du har anmodet om. De leverer indhold, produkter og tjenester, som du har anmodet om fra os. Disse cookies er afgørende for driften af vores hjemmeside. Flere detaljer
Cookies for ydeevne
Cookies, der bruges til at indsamle information om din brug af hjemmesiden. Disse cookies bruges til at levere indsamlede statistikker over besøg på vores hjemmesider.
Vi bruger disse statistikker til interne formål for at hjælpe os med at teste og forbedre ydeevnen på vores hjemmesider, og for at give dig en bedre brugeroplevelse. Uden disse cookies, kan vores evne til at levere en mere smidig brugeroplevelse på tværs af dine enheder, blive forringet. Flere detaljer
Tredjepartsmarketing/-målretning
Cookies, der bruges til at levere relevante annoncer til dig baseret på dine interesser.
Dette kan omfatte begrænsning af antallet af gange du ser en annonce samt hjælpe os med, at måle effektiviteten af de annoncer du ser. Uden disse cookies vil du stadig se reklamer, men de vil ikke være tilpasset dine interesser. Flere detaljer
Accepter alle cookies
Bekræft mine valg
Tillad kun nødvendige cookies