Skip to main content
Titoktartási nyilatkozat

bet365 Titoktartási nyilatkozat

Jelen Titoktartási nyilatkozat azt ismerteti, hogy a bet365 milyen módon kezeli azokat az adatokat és információkat, amelyeket az Ön és a bet365 között létrejött kapcsolat kezeléséhez adott meg.

Az Ön által biztosított személyes adatokat vagy bármilyen más általunk tárolt és Önnel kapcsolatos információt az itt szereplő Titoktartási nyilatkozatban leírtak szerint dolgozunk fel. Az információ biztosítása a bet365 weboldalon (a „Weboldal”), telefonhívás során vagy bármilyen más formában történhet.

A Titoktartási nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatait a jelen Titoktartási nyilatkozat szerint használjuk fel. Amennyiben nem ért egyet a Titoktartási nyilatkozat feltételeivel, kérjük, ne használja a Weboldalt és ne adja meg személyes adatait.

 1. Kik vagyunk mi

  A jelen Titoktartási nyilatkozatban szereplő „bet365”, „mi”, „minket”, „miénk” stb. hivatkozások a Hillside (Sports GP) Limitedre vonatkoznak, amely egy Gibraltárban bejegyzett társaság (jogi entitás azonosító 2138007YE514QCVITL24) vagy a vonatkozó entitás, ha különbözik a tartózkodási helyétől függően, ahogy az a https://help.bet365.com/en/privacy-policy oldalon szerepel. Mi kezeljük a személyes adatai begyűjtésének módjait, valamint, hogy a személyes adatait a bet365 milyen célokra használja fel, tehát „adatkezelőként” működünk a vonatkozó európai adatvédelmi jogszabályok érdekében.

 2. Kapcsolat

  Amennyiben bármilyen kétsége lenne vagy több információt szeretne a személyes adatai feldolgozását illetően, kapcsolatba léphet velünk a data.protection@bet365.com e-mail címen.

 3. Személyes adatainak védelme

  Személyes adatait nem csak a bet365 által képviselt minőség, elkötelezettség és magas színvonal védi, hanem a törvény is. A törvény szerint a személyes adatait csak akkor dolgozhatjuk fel, ha arra valós indok van, amelynek az alábbi okok egyikének kell lennie:

  • A köztünk lévő szerződés teljesítéséhez

  • Jogi kötelezettségünk van

  • Ha Ön beleegyezett az adatok feldolgozásába

  • Amikor az jogos érdekünkben áll

  • Amikor az közérdekű

  • Amikor az létfontosságú az Ön érdekében

 4. Jogos érdekek

  Amennyiben üzleti vagy kereskedelmi okunk van a személyes adatai feldolgozására, ez jogos érdeknek minősül. Személyes adatai továbbra is védettek, és azokat nem dolgozhatjuk fel oly módon, amely tisztességtelen lenne Önre vagy az Ön érdekeire nézve.
  Amennyiben személyes adatait jogos érdekek miatt dolgozzuk fel, erről és a jogos érdekekről tájékoztatni fogjuk, valamint módot biztosítunk Önnek az esetleges kérdései vagy kifogásai felvetésére. Mindazonáltal az ilyen információ feldolgozásának kényszerítő okai felülírhatják a kifogás jogát.

 5. Meddig tároljuk személyes adatait

  A bet365 által tárolt adatai mindig megfelelő védelem alatt állnak és azokat csak megfelelő célokra használjuk.
  Az adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön a bet365 ügyfele.
  Amennyiben már nem bet365 ügyfél, az adatait a jelen nyilatkozatban leírt célok és a vonatkozó jogi vagy szabályozói kötelességek teljesítéséhez szükséges minimum időtartamig tároljuk. Személyes adatait ennél hosszabb ideig is tárolhatjuk, ha azt technikai okok miatt nem tudjuk törölni.

 6. Miért dolgozzuk fel személyes adatait

  Az általunk bekért, felhasznált és feldolgozásra kerülő Önnel kapcsolatos adatok és információk a következőket tartalmazzák:

  • A Weboldalon lévő adatlapok kitöltésekor megadott információ vagy bármilyen más információ, amelyet a Weboldalon vagy e-mailben biztosít számunkra

  • A Weboldalon, e-mailben, telefonon vagy más módon keresztül történő levelezések és beszélgetések nyilvántartása

  • A közvélemény kutatásainkra vagy más kérdőíveinkre adott válaszai

  • Azon tranzakciók részletei, amelyeket nálunk hajt végre, akár a Weboldalon, telefonon vagy más módon

  • A Weboldalon tett látogatásainak részletei, beleértve, de nem kizárólag, az adatforgalmat, a helyadatokat, a weblogokat és az egyéb kommunikációs adatokat.

  Amennyiben az indokolt és nem sérti az Ön jogait és szabadságjogait, személyes adatokat gyűjthetünk nyilvánosan elérhető forrásokból is, például internetes keresésekből, cégnyilvántartásokból (Companies House) és médiatartalmakból.

 7. Telefonhívások

  Az ügyfélszolgálatunkra beérkező és az onnan kimenő telefonhívásokat rögzítjük képzési és biztonsági okokból, valamint az általunk nyújtott szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdések megoldása érdekében.
  Termékeink közösségi funkciói - Amennyiben használja a termékeinkkel kapcsolatos közösségi funkciók bármelyikét (például csevegőszobák), a bet635 tárolhatja, rögzítheti vagy más módon feldolgozhatja ezeket az adatokat.

 8. Sütik használata

  A sütik használatával kapcsolatos további részletekért tekintse meg a Cookie szabályzatunkat.

 9. Másokkal megosztott személyes adatok

  Személyes adatait megoszthatjuk a bet365 csoporton belül és a következő szervezetekkel:

  • Bűnüldöző szervek, szabályozók és egyéb hatóságok

  • Hitelinformációs ügynökségek (beleértve a megfizethetőségi ellenőrzéseket) - a hitelinformációs ügynökségekkel kapcsolatos további részletekért, kérjük, olvassa el a Hitelügyi hivatal információs közleményét

  • Csalásokat megelőző ügynökségek

  • Személyazonosság-ellenőrző ügynökségek

  • Sportirányító testületek

  • Olyan szervezetek, amelyek Önt mutatják be nekünk

  • Harmadik felek, akikkel kapcsolatban megkért minket (engedélyt adott) az adatai megosztására

  • Harmadik felek, akik szükségesek az Ön által kért termékek és szolgáltatások biztosításához

  Attól függően, hogy melyik termékünket használja, elképzelhető, hogy meg kell osztanunk személyes adatait az adott szolgáltatást nyújtó harmadik féllel. Amennyiben a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítják, előírjuk a megfelelő biztonsági intézkedések használatát.

  Személyes információit a társ- és leányvállalatok, valamint a partnereink és üzleti jogutódjaink rendelkezésére is bocsáthatjuk.

 10. Információ továbbítása az EGT-n kívülre

  Személyes adatait csak a következő esetekben továbbítjuk az EGT-n kívülre:

  • Kifejezett beleegyezését adta erre, vagy

  • Ez szükséges ahhoz, hogy létrehozzuk vagy teljesítsük a velünk kötött szerződését; vagy

  • Ezzel felelünk meg a jogi előírásoknak vagy kötelezettségeknek

  Amennyiben a személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, a csoporton belül vagy üzleti partnereinknek, intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy adatait az EGT-n belüli normáknak megfelelően védjék a következők valamelyike alapján:

  • Az Európai Bizottság megállapítása alapján a személyes adatait átvevő ország az EGT-vel megegyező szintű védelmet nyújt. További információért látogasson el az Európai Bizottság Igazságügyi honlapjára.

  • Olyan szerződéseket alkalmazunk, melyek megkövetelik, hogy az átvevő az EGT-n belüli normákat betartva védje meg a személyes adatait.

  • Standard szerződési feltételek, kötelező vállalati szabályok vagy bármely más elfogadható módszer, amely biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét az EGT-n belül megkövetelt szabványnak megfelelően.

  Bizonyos esetekben a törvény előírhatja, hogy a személyes adatait ki kell adnunk egy harmadik fél számára, amely esetben csak korlátozott mértékben tudjuk ellenőrizni, hogy a harmadik fél miként védi azokat.

 11. A személyes adataival kapcsolatos jogai

  Segítséget nyújtunk abban, ha a személyes adataival kapcsolatos következő jogait szeretné gyakorolni:

  • A beleegyezésének visszavonása bármely olyan esetben, amikor azt kértük Öntől, habár ez nem érvénytelenít bármely előzőleg történt feldolgozást, melyhez hozzájárult

  • Panasz benyújtása bármely vonatkozó adatvédelmi hatósághoz

  • Hozzáférés az általunk tárolt és feldolgozott személyes adataihoz

  • Hibás vagy érvénytelen személyes adatok helyesbítése

  • A feldolgozott személyes adatok törlése

  • A személyes adatok feldolgozásának korlátozása bizonyos körülmények közt

  • Annak kérése, hogy a személyes adatait megadjuk Önnek vagy a személyes adataival kapcsolatban az Ön által megjelölt cégnek a „hordozhatósághoz való jog” érdekében

  • A jogos érdekeinkhez fűződő adatfeldolgozás kifogásolásának lehetősége

  • Az automatikus feldolgozással meghozott döntés megtámadásának, a vélemény kifejezésének és az emberi felülvizsgálat kérésnek lehetősége

  Ezekkel a jogokkal kapcsolatban felveheti velünk a kapcsolatot a data.protection@bet365.com e-mail címen.

 12. Változtatások a Titoktartási nyilatkozatunkban

  Jelen nyilatkozatot időről időre módosíthatjuk, így javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze azt.

  Amennyiben jelentős módosítást hajtunk végre a Titoktartási nyilatkozatban, akkor minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy erről e-mailben, a Weboldalon vagy más jóváhagyott kommunikációs csatornán keresztül értesítsük Önt. A változtatásokról előre tájékoztatni fogjuk, megfelelő időt adva Önnek, hogy megfontolja és megértse a változtatásokat, mielőtt azok hatályba lépnek.

  Az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem érvényesítünk jelentős változtatásokat jelen Titoktartási nyilatkozatban. Amennyiben nem fogadja el a Titoktartási nyilatkozat módosításait vagy nem fogadja el azokat az adott időn belül, előfordulhat, hogy a továbbiakban már nem tudjuk biztosítani Önnek termékeink és szolgáltatásaink egy részét vagy egészét.

 13. Miért dolgozzuk fel személyes adatait

  Amennyiben a személyes adatait nem adja meg, azzal akadályozhatja jogi kötelezettségeink teljesítését, egy szerződés betartását, vagy a számlája működtetéséhez szükséges szolgáltatások ellátását. Amennyiben a személyes adatait nem adja meg, termékeinket vagy szolgáltatásainkat nem feltétlen tudjuk biztosítani az Ön számára.

Mit teszünk mi Miként indokolt Jogos érdekeink
 • Ügyfélkapcsolatok kezelése
 • Új termékek és szolgáltatások fejlesztése ügyfeleink számára, és üzletünk bővítése érdekében
 • Marketing anyagok létrehozása, fejlesztése és kiküldése
 • Tanulunk abból, hogy ügyfeleink miként használják a termékeinket és a szolgáltatásainkat
 • Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos támogatás biztosítása
 • Szerződések teljesítése
 • Jogos érdekeink
 • Jogi kötelezettségek
 • Nyilvántartásunk karbantartása
 • Tájékoztatjuk Önt a vonatkozó termékekről és szolgáltatásokról
 • Termékek és szolgáltatások fejlesztése vagy javítása, valamint az arra való érdekeltség megítélése
 • A beleegyezésének megszerzése, ha arra szükség van
 • Jogi és szerződésbeli kötelezettségeink minél hatékonyabb teljesítése
 • Márkáink fejlesztése és kezelése
 • Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és kezelése
 • Új termékek, rendszerek és szolgáltatások tesztelése
 • Más olyan cégekkel való kapcsolatunk és azok teljesítményének kezelése, amelyek szolgáltatásokat kínálnak a számunkra és az ügyfeleink számára
 • Szerződések teljesítése
 • Jogos érdekeink
 • Jogi kötelezettségek
 • Termékek és szolgáltatások fejlesztése vagy javítása, valamint az arra való érdekeltség megítélése
 • Jogi és szerződésbeli kötelezettségeink minél hatékonyabb teljesítése
 • Márkaképet és hírnevet védő tevékenységek lebonyolítása az üzlet támogatása és növelése érdekében
 • Minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása az Ön számára
 • Ügyfélszámlák, fizetések és kifizetések létrehozása és kezelése
 • Ügyfélpanaszok megválaszolása
 • A rendszereink helytelen használatának megelőzése és felismerése
 • Szerződések teljesítése
 • Jogos érdekeink
 • Jogi kötelezettségek
 • Jogi és szerződésbeli kötelezettségeink minél hatékonyabb teljesítése
 • Ránk vonatkozó törvények és szabályozások betartása
 • Bűncselekmény megelőzése
 • Bűncselekmény felderítése, kivizsgálása és bejelentése
 • Kockázat kezelése számunkra és az ügyfeleink számára
 • Ránk vonatkozó törvények és szabályozások betartása
 • Szerződések teljesítése
 • Jogos érdekeink
 • Jogi kötelezettségek
 • A bűncselekmény és a bűncselekmény kísérletével kapcsolatos eljárásaink fejlesztése
 • Ügyfeleink és magunk védelme a bűncselekmények hatásaival szemben
 • Ránk vonatkozó törvények és szabályozások betartása
 • Jogi és szerződésbeli kötelezettségeink minél hatékonyabb teljesítése
 • Üzletünk kezelése és vezetése a minőségi termékek és szolgáltatások hatékony és eredményes biztosítása érdekében
 • Pénzügyeink kezelése
 • Vállalatirányítás és a jogszabályoknak és szabályozsáoknak való megfelelés biztosítása. Üzleti tevékenységünk hatékony és megfelelő módon történő működtetése
 • Kötelezettségeink teljesítése kötelezett és felelős szervezetként
 • A megállapodásokban vagy szerződésekben leírt jogaink gyakorlása
 • Szerződések teljesítése
 • Jogos érdekeink
 • Jogi kötelezettségek
 • Ránk vonatkozó törvények és szabályozások betartása
 • Jogi és szerződésbeli kötelezettségeink minél hatékonyabb teljesítése
Készen áll, hogy világszinten partnerünké váljon?
Jelentkezzen most
A bet365 cookie-kat (sütik) használ
Cookie-kat használunk, hogy még jobb és még személyre szabottabb szolgáltatást biztosíthassunk. Tekintse meg Cookie szabályzat.
Cookie-k kezelése
Összes elutasítása
Összes elfogadása
Cookie-k kezelése
Elengedhetetlenül szükséges
A weboldal és a kért funkciók használatához szükséges cookie-k. Olyan tartalmat, termékeket és szolgáltatást biztosítanak, amelyeket Ön kért tőlünk. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldalunk működéséhez. Részletek
Teljesítmény cookie-k
A weboldal használatáról gyűjt információkat. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy összesített statisztikákat készítsenek a weboldalaink látogatásairól.
Ezeket a statisztikákat belső felhasználás céljából használjuk, hogy segítsenek tesztelni és javítani a weboldalaink teljesítményét és hogy egy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek. Ezen cookie-k használata nélkül romolhat azon képességünk, hogy készülékein gördülékenyebb felhasználói élményt nyújtsunk. Részletek
Harmadik féltől származó marketing/targeting
Az érdeklődési körének megfelelő releváns hirdetéseket megjelenítésére szolgáló cookie-k.
Ezek közé tartozhat annak korlátozása, hogy egy hirdetés hány alkalommal jelenik meg Önnek, illetve segít lemérni az Ön által megtekintett hirdetések hatékonyságát. Ezen cookie-k nélkül is látni fog hirdetéseket, azonban azok nem az érdeklődéséhez lesznek igazítva. Részletek
Összes cookie elfogadása
Választásaim megerősítése
Csak a szükséges cookie-k engedélyezése