Skip to main content
Политика за Конфиденциалност

Политика за Конфиденциалност на bet365

Тази Декларация за Конфиденциалност описва начина, по който bet365 се отнася с предоставената ни от Вас информация и данни, за да можем да регулираме взаимоотношенията Ви с bet365.

Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Декларация за Конфиденциалност. Информацията може да бъде предоставена посредством сайта на bet365 (Сайта), телефонни обаждания или по всякакъв друг начин.

Приемайки нашата Политика за Конфиденциалност, Вие се съгласявате и приемате използването на Вашата лична информация, както е описано в тази политика. Ако не сте съгласни с условията на нашата Политика за Конфиденциалност, моля, не използвайте Сайта и не ни предоставяйте Вашата лична информация.

 1. Кои сме Ние

  Когато в Политиката за Конфиденциалност се споменава 'bet365', 'ние', 'наши' или 'нас', това се отнася за Hillside (Sports GP) Limited, компания, основана в Гибралтар (номер на юридическо лице 2138007YE514QCVITL24) или съответното юридическо лице, ако е различно, в зависимост от Вашето местоположение, посочени в https://help.bet365.com/en/privacy-policy. Ние контролираме начините, по които се сдобиваме с Вашите Лични Данни и целите, за които се използват Вашите Лични Данни от bet365, действайки като “администратор на данни” за целите на европейския закон за защита на данни.

 2. Свързване с Нас

  Ако имате притеснения или желаете повече подробности относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на имейл адрес data.protection@bet365.com.

 3. Защита на Вашите Лични Данни

  Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността и високите стандарти на bet365, те са защитени също и от закона. Съгласно закона, ние можем да обработваме Вашите Лични Данни, само ако има истинска причина за това, и тези причини може да бъдат едно от следните:

  • Да изпълним договор между нас и Вас

  • Имаме правно задължение

  • Ако Вие сте дали съгласието си за обработка

  • Ако е в наш легитимен интерес

  • Ако е в обществен интерес

  • Ако е във Ваш жизнен интерес

 4. Легитимни Интереси

  Когато имаме търговски или бизнес причини да обработим Вашите Лични Данни, това се нарича легитимен интерес. Вашите Лични Данни все още са защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси.
  Ако причината да обработваме Вашите Лични Данни е легитимен интерес, ние ще Ви информираме, че правим това, какви са нашите легитимни интереси и ще Ви предоставим метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат надмощие над правото Ви за възражение.

 5. Колко време съхраняваме Вашите Лични Данни

  Когато Вашите данни се съхраняват от bet365, ние ще осигурим подходящата защита за тях и ползването им само за приемливи цели.
  Ще съхраняваме Вашите данни за периода от време, в който Вие сте клиент на bet365.
  Ако вече не сте клиент на bet365, ние ще съхраняваме Вашите данни за минималния период от време, необходим за изпълнение на целите, описани в тази декларация, и съответните законови и регулаторни задължения. Вашите Лични Данни може да бъдат съхранявани за по-дълъг период, ако сме неспособни да ги изтрием поради технически причини.

 6. Изисквана Информация

  Информацията и данните относно Вас, които може да изискаме, използваме и обработваме включва следното:

  • Информация, която ни предоставяте посредством попълване на формуляри на Сайта или всяка друга информация, която ни изпращате чрез сайта или имейл

  • Записи от кореспонденция посредством Сайта, имейл, телефон или други методи

  • Вашите отговори на въпросници или проучвания за клиентите, които провеждаме

  • Данни за транзакциите, които извършвате с нас посредством Сайта, телефон или други методи

  • Данни за Вашите посещения на Сайта, включително, но не само, данни за трафик, местоположение, уеблог и други комуникационни данни

  Когато е разумно да направим това и не накърняваме вашите права и свободи, събираме и Лични Данни от публично достъпни източници, като например интернет търсения, компании и излъчвани медии.

 7. Телефонни Обаждания

  Телефонни обаждания до и от Отдел Клиенти се записват с цел обучение и сигурност, както за разрешаване на запитвания, свързани с Вашето обслужване.
  Социални функции на нашите продукти - Ако решите да участвате в някоя от социалните функции, които предлагаме с нашите продукти (като например чат рум), bet365 може да съхрани, запише и обработи по друг начин тази информация.

 8. Използване на Кукита (Cookies)

  За подробности относно начина, по който използваме кукита, вижте нашата политика за кукитата.

 9. Лични Данни, които споделяме с трети страни

  Може да споделим Вашите лични данни в рамките на групата bet365 и със следните други организации:

  • Наказателни органи, регулатори и други власти

  • Агенции за кредитна информация (включително за проверка за платежоспособност) - за подробности относно агенциите за кредитна информация вижте Съобщение за Агенции за Кредитна Информация

  • Органи за предотвратяване на измами

  • Органи за проверка на самоличността

  • Спортни ръководни органи

  • Организации, които са Ви свързали с нас

  • Трети страни, с които сте ни помолили (или разрешили) да споделим Вашите лични данни.

  • Трети страни, които са необходими, за да Ви предоставим поисканите от Вас продукти или услуги

  В зависимост от продуктите, които избирате да ползвате, може да се наложи да споделяме Вашите Лични Данни с трети страни, които предоставят тези услуги. Ако Вашите Лични Данни са трансферирани извън Европейското Икономическо Пространство ("ЕИП"), изискваме да са приложени подходящи предпазни мерки.

  Може също да разкрием лична информация с други компании в асоциирани или дъщерни дружества и с бизнес партньори, или наследниците на нашия бизнес.

 10. Трансфер на Данни извън ЕИП

  Ще трансферираме Вашите Лични Данни извън ЕИП само ако:

  • Вие сте ни дали изрично разрешение; или

  • Това е необходимо, за да можем да установим или изпълним договор, който сте сключили с нас; или

  • За да спазим правно задължение

  Ако трансферираме Вашите Лични Данни извън ЕИП, в рамките на нашата група или нашите бизнес партньори, ще вземем мерки, за да осигурим същите стандартни на защита, както тези в ЕИП, разчитайки на едно от следните:

  • Държавата получаваща Вашите Лични Данни е призната от Европейската Комисия, че предлага същото ниво на защита като ЕИП. Можете да намерите повече информация на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.

  • Ще използваме договори, които изискват получателя да предоставя същите стандарти за защита на Вашите Лични Данни като ЕИП.

  • Ако трансферът е към САЩ и получателят е регистриран с Privacy Shield. Privacy Shield е система, която осигурява защитата на Лични Данни на ниво, одобрено от ЕС. Можете да намерите повече информация относно Privacy Shield на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.

  В някои случаи може да сме принудени по закон да разкрием Вашите Лични Данни на трета страна и може да имаме ограничен върху начина, по който те са защитени от тази трета страна.

 11. Вашите Права над Вашите Лични Данни

  Ние ще Ви окажем помощ, ако решите да упражните Вашите права на Вашите Лични Данни, включително:

  • Оттегляне на Вашето разрешение в ситуация, в която ние сме го поискали от Вас, въпреки че това няма да анулира предходна обработка, която се е състояла, когато сме имали Вашето съгласие

  • Подаване на оплакване към съответните Власти за Защита на Данни

  • Достъп до Вашите Лични Данни, държани или обработвани от Вас

  • Корекция на Лични Данни, които са неправилни или вече невалидни

  • Изтриване на Лични Данни, които обработваме

  • Ограничаване на обработката на Вашите Лични Данни при определени обстоятелства

  • Искане да предоставим на Вас или на друга компания, избрана от Вас, определени аспекти от Вашите Лични Данни, често наричано "право на преносимост"

  • Възможността да протестирате срещу обработване на данни, когато правим това за наши легитимни интереси

  • Възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано от човек

  За повече информация относно тези права, можете да се свържете с нас на имейл адрес data.protection@bet365.com.

 12. Промени в нашата Декларация за Конфиденциалност

  От време на време може да обновяваме тази декларация, така че Ви молим да я преглеждате редовно.

  Ако бъдат направени съществени промени в тази Декларация за Конфиденциалност, ще поемем необходимите действия да Ви информираме предварително чрез имейл, съобщение на Сайта или други одобрени методи за комуникация. Ще Ви уведомим за промените предварително, давайки Ви подходящ период от време да разгледате и разберете промените, преди те да влязат в сила.

  Няма да наложим съществени промени в Политиката за Конфиденциалност, без да сте изразили съгласие. Ако откажете да приемете промените в тази Декларация за Конфиденциалност, или поради друга причина не приемете промените в рамките на времевия период, може да сме неспособни да предоставяме някои или всички наши продукти и услуги.

 13. Защо обработваме Вашите лични данни

  Ако предпочетете да не предоставяте Вашите Лични Данни, това може да ни попречи да спазваме нашите правни задължения, договори или да изпълняваме услугите, необходими за управлението и поддръжката на Вашата сметка. Непредоставянето на Вашите Лични Данни може да означава, че ние сме неспособни да Ви предоставим нашите продукти или услуги.

Какво правим ние Как е оправдано Нашите легитимни интереси
 • Поддържаме взаимоотношенията с клиентите
 • Разработваме нови продукти и услуги за клиента, както за развитие на бизнеса
 • Създаваме, разработваме и изпращаме маркетинг
 • Учим се от начина, по който клиентите използват нашите продукти и услуги
 • Предоставяме поддръжка на нашите продукти и услуги
 • Изпълнение на договори
 • Нашите легитимни интереси
 • Правни задължения
 • Поддържане на нашата база данни
 • Информиране на клиента за съответните продукти и услуги, и определяне кой би бил заинтересован от тях
 • Разработване и усъвършенстване на продукти и услуги, и определяне кой би бил заинтересован от тях
 • Получаване на Вашето съгласие, когато то е необходимо
 • Ефективно изпълнение на нашите правни и договорни задължения
 • Разработваме и управляваме нашите марки
 • Разработваме и управляваме нашите продукти и услуги
 • Тестваме нашите продукти, системи и услуги
 • Управляваме взаимоотношенията ни с, както и представянето на други компании, предоставящи услуги на нас и нашите клиенти
 • Изпълнение на договори
 • Нашите легитимни интереси
 • Правни задължения
 • Разработване и усъвършенстване на продукти и услуги, и установяване кой би бил заинтересован от тях
 • Ефективно изпълнение на нашите правни и договорни задължения
 • Дейности по защита на имиджа и репутацията на бранда, с цел поддръжка и растеж на бизнеса
 • Предоставяме качествени продукти и услуги до Вас
 • Създаваме и обработваме клиентски сметки, плащания и тегления
 • Отговаряме на жалби от клиенти
 • Предотвратяване и откриване на неуместна употреба на нашите система
 • Изпълнение на договори
 • Нашите легитимни интереси
 • Правни задължения
 • Ефективно изпълнение на нашите правни и договорни задължения
 • Спазване на приложимите за нас закони и правилници
 • Предотвратяваме престъпна дейност
 • Откриваме, разследваме и докладваме престъпна дейност
 • Управление на риска за нас и нашите клиенти
 • Спазваме приложимите за нас закони и правилници
 • Изпълнение на договори
 • Нашите легитимни интереси
 • Правни задължения
 • Разработваме и усъвършенстваме начина, по който се справяме с престъпна дейност и опити за престъпна дейност
 • Защита за нас и клиентите от вреди, нанесени от престъпна дейност
 • Спазване на приложимите за нас закони и правилници
 • Ефективно изпълнение на правни и договорни задължения
 • Управляваме и поддържаме нашия бизнес за ефективно и продуктивно предоставяне на качествени продукти и услуги
 • Управляваме нашите финанси
 • Осигуряваме корпоративно управление и спазване на всички правни и регулаторни задължения, за да управляваме нашия бизнес по ефективен и правилен начин
 • Изпълняваме нашите задължения като отговорна и надеждна организация
 • За да упражняваме нашите права, изложени в споразумения и договори
 • Изпълнение на договори
 • Нашите легитимни интереси
 • Правни задължения
 • Спазване на приложимите за нас закони и правилници
 • Ефективно изпълнение на правни и договорни задължения
Готови ли сте за партньорство с нас на глобално равнище?
Кандидатствайте
bet365 използва кукита (cookies)
Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки.
Управлявай Кукита
Откажи всички
Приеми всички
Управление на Кукита
Наложителни
Кукита, необходими за използване на сайта и функциите, които сте поискали. Те предоставят съдържание, продукти и услуги, които сте поискали от нас. Тези кукита са от съществено значение за работата на нашия сайт. Подробности
Кукита за Представяне
Кукита, използвани за събиране на информация за вашето използване на сайта. Тези кукита се използват за предоставяне на обобщена статистика за посещенията на нашите сайтове.
Ние използваме тази статистика за вътрешни цели, за да ни помогне да тестваме и подобрим ефективността на нашите сайтове и да ви предоставим по-добро потребителско изживяване. Без тези кукита способността ни да предоставяме по-плавно потребителско изживяване на вашите устройства може да бъде влошена. Подробности
Маркетинг / Таргетинг на трети страни
Кукита, използвани за предоставяне на подходящи за вас реклами въз основа на вашите интереси.
Това може да включва ограничаване на броя пъти, когато виждате реклама, както и да ни помогнете да измерим ефективността на всички реклами, които виждате. Без тези кукита пак ще виждате реклами, но те няма да бъдат адаптирани към вашите интереси. Подробности
Приеми всички кукита
Потвърди моя избор
Разреши само необходимите кукита