Skip to main content
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności bet365

Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki bet365 zajmuje się informacjami i danymi, które nam przekazujesz, abyśmy mogli zarządzać Twoimi relacjami z bet365.

Przetwarzamy wszelkie dane osobowe dotyczące Twojej osoby, które zostały nam przekazane lub są przechowywane przez nas w inny sposób, zgodnie z tą Polityką Prywatności. Informacje mogą zostać podane na stronie bet365 ("strona internetowa"), w czasie rozmowy telefonicznej lub w jakikolwiek inny sposób.

Akceptując tę Politykę Prywatności, zgadzasz się, że rozumiesz i akceptujesz wykorzystanie swoich danych osobowych jak określono w niniejszej polityce. Jeżeli nie zgadzasz się na warunki tej Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać ze strony internetowej lub w przeciwnym wypadku podać nam swoje informacje personalne.

 1. Kim jesteśmy?

  Odniesienia w tej Polityce Prywatności do “bet365”, “my”, “nas” lub “nasze” dotyczą Hillside (Sports GP) Limited, firmy zarejestrowanej na Gibraltarze (Identyfikator podmiotu prawnego 2138007YE514QCVITL24) lub odpowiedniego podmiotu, jeśli jest inny w zależności od lokalizacji, co można znaleźć na stronie https://help.bet365.com/pl/privacy-policy. Kontrolujemy sposób, w jaki zbierane są Twoje dane osobowe oraz cele, do których są wykorzystywane Twoje dane osobowe przez bet365, działające jako “administrator danych” do celów obowiązującego europejskiego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych.

 2. Kontaktowanie się z nami

  Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chciałbyś uzyskać więcej szczegółów dotyczących procesu przetwarzania Twoich danych osobowych, to możesz się skontaktować z nami korzystając z data.protection@bet365.com.

 3. Ochrona Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe nie są chronione wyłącznie przez jakość, zaangażowanie i wysokie standardy bet365, ale są one również chronione przez prawo. Zgodnie z prawem możemy wyłącznie przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy istnieje prawdziwy powód, aby to zrobić i te powody muszą być jednym z poniższych:

  • Aby wypełnić jakąkolwiek zawartą z Tobą umowę

  • Jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo

  • Tam, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetworzenie

  • Kiedy jest to w naszym uzasadnionym interesie

  • Kiedy jest to w publicznym interesie

  • Kiedy jest to w Twoim żywotnym interesie

 4. Uzasadnione interesy

  Kiedy mamy powody biznesowe lub handlowe do przetwarzania Twoich danych osobowych, to jest to traktowane jako w uzasadnionym interesie. Twoje dane osobowe są nadal chronione i nie wolno nam przetwarzać ich w sposób niesprawiedliwy dla Ciebie i Twoich interesów.
  Jeżeli podamy uzasadnione interesy jako powód przetwarzania Twoich danych osobowych, to poinformujemy Cię, że to robimy, jakie są nasze uzasadnione interesy i zapewnimy metodę zgłaszania wszelkich pytań lub zastrzeżeń. Jednakże, istotne podstawy przetwarzania takich informacji, mogą spowodować odrzucenie Twojego prawa do sprzeciwu.

 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

  Kiedy Twoje dane są przechowywane przez bet365, to zapewniamy ich odpowiednią ochronę i będą one używane do akceptowanych celów.
  Będziemy przechowywali Twoje dane przez okres, w którym będziesz klientem bet365.
  Jeżeli nie jesteś już klientem bet365, będziemy przechowywać Twoje dane przez minimalny czas wymagany do spełnienia celów określonych w niniejszej polityce i odpowiednich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. Twoje dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli nie będziemy mogli ich usunąć z powodów technicznych.

 6. Zebrane informacje

  Informacje i dane o Tobie, które możemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać, obejmują:

  • Informacje, które podałeś nam wypełniając formularze na stronie internetowej lub jakiekolwiek inne informacje, które przesłałeś do nas korzystając ze strony lub emailem

  • Zapis korespondencji, czy za pośrednictwem strony internetowej, emaila, telefonicznie lub w inny sposób

  • Twoje odpowiedzi na ankiety lub badania konsumenckie, które przeprowadzamy

  • Szczegóły transakcji przeprowadzanych u nas, czy za pośrednictwem strony, telefonicznie lub w inny sposób

  • Szczegóły Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, w tym, ale nieograniczone do, dane o aktywności, dane o lokalizacji, zapis logowania na stronie i inne dane komunikacyjne.

  Tam, gdzie jest to uzasadnione i nie naruszamy Twoich praw i wolności, zbieramy również dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak wyszukiwarki internetowe, rejestr spółek i media publiczne.

 7. Rozmowy telefoniczne

  Rozmowy telefoniczne do i z naszego Biura Obsługi Klienta są nagrywane do celów szkoleniowych i ze względu na bezpieczeństwo, wraz z rozwiązaniami jakichkolwiek problemów dotyczących otrzymanych usług.
  Media społecznościowe naszych produktów - Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z dowolnych mediów społecznościowych, które oferujemy dla naszych produktów (takie jak czaty), bet365 może przechowywać, nagrywać lub w inny sposób przetwarzać te dane.

 8. Użycie Cookies

  Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy cookies, prosimy sprawdzić naszą Politykę dt. Cookies.

 9. Dane osobowe, które udostępniamy innym

  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w grupie bet365 lub innym organizacjom podanym poniżej:

  • Organy ścigania, regulacyjne i inne urzędy

  • Agencje informacji kredytowej (w tym kontrole zdolności kredytowej) - więcej szczegółów o agencjach informacji kredytowej można znaleźć w Ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym Agencji Informacji Kredytowej

  • Służby do zwalczania nadużyć

  • Urzędy weryfikujące tożsamość

  • Organizacje zarządzające sportem

  • Organizacje, które Ciebie nam przedstawiły

  • Osoby trzecie, o które poprosiłeś nas (lub wyraziłeś zgodę), aby udostępnić im Twoje dane

  • Osoby trzecie niezbędne do dostarczenia produktów lub usług, o które poprosiłeś

  W zależności od produktów, z których zdecydujesz się skorzystać, może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych osobom trzecim, które świadczą te usługi. Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (“EOG”), to będzie wymagane zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

  Możemy również ujawniać dane osobowe innym firmom, które są z nami związane lub od nas zależą i partnerom biznesowym lub następcom prawnym naszej firmy.

 10. Przekazywanie danych poza EOG

  Prześlemy Twoje dane osobowe poza EOG, wyłącznie tam, gdzie:

  • Udzieliłeś wyraźnej zgody, lub

  • Konieczne jest, abyśmy zawarli lub wypełnili umowę, którą z nami zawarłeś; lub

  • Musimy spełnić prawne obowiązki lub zobowiązania

  Jeżeli przekażemy Twoje dane osobowe poza EOG, w ramach grupy lub naszym partnerom biznesowym, podejmiemy środki w celu zapewnienia, że są one chronione zgodnie z tymi samymi normami, jakie obowiązywałyby w EOG, opierając się na jednym z poniższych:

  • Kraj, który otrzymuje Twoje dane osobowe, został uznany przez Komisję Europejską za oferujący taki sam poziom ochrony jak EOG. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej - Wymiar sprawiedliwości.

  • Będziemy korzystać z umów, które wymagają od odbiorcy ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z takimi samymi standardami, jakie obowiązywałyby w ramach EOG

  • W przypadku transferu do USA i odbiorca jest zarejestrowany w programie Privacy Shield. Privacy Shield to struktura, która zapewnia ochronę danych osobowych na poziomie zatwierdzonym przez UE. Więcej informacji o Privacy Shield można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej - Wymiar sprawiedliwości.

  W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni przez prawo do udostępnienia Twoich danych osobowych osobom trzecim i możemy mieć ograniczoną kontrolę nad tym, jak są one chronione przez te osoby.

 11. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

  Udzielimy pomocy, jeżeli zdecydujesz się skorzystać ze swoich praw dotyczących Twoich danych osobowych, w tym:

  • Wycofania zgody w każdej sytuacji, w której o nią poprosiliśmy, ale to nie unieważni żadnego wcześniejszego przetwarzania od momentu, w którym uzyskaliśmy zgodę

  • Składania skarg do odpowiednich urzędów zajmujących się ochroną danych

  • Dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub przetwarzamy

  • Zmiany jakichkolwiek danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne

  • Usunięcia jakichkolwiek danych, które przetwarzamy

  • Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach

  • Zwrócenia się do nas z prośbą o dostarczenie Tobie lub innej firmie, którą wyznaczysz, pewnych aspektów Twoich danych, często określanych jako ‘prawo do przenoszenia’

  • Możliwości zgłaszania sprzeciwu wobec jakichkolwiek przetwarzanych danych, w przypadku gdy robimy to ze względu na nasze uzasadnione interesy

  • Możliwości zakwestionowania decyzji podjętej wyłącznie przez zautomatyzowane przetwarzanie, wyrażenia swojego punktu widzenia i zażądania, aby osoba fizyczna rozpatrzyła decyzję

  Aby uzyskać więcej informacji o tych prawach, prosimy o kontakt z nami na data.protection@bet365.com.

 12. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

  Od czasu do czasu możemy dokonać aktualizacji tej polityki, więc prosimy o częste jej sprawdzanie.

  W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w tej Polityce Prywatności, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię o nich za pomocą emaila, ogłoszenia na stronie lub za pomocą innego uzgodnionego kanału komunikacyjnego. Poinformujemy Cię o zmianach z wyprzedzeniem, zapewniając odpowiednią ilość czasu na rozważenie i zrozumienie zmian, zanim zostaną one wprowadzone.

  Nie będziemy egzekwować istotnych zmian w Polityce Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Jeżeli odmówisz zaakceptowania zmian w Polityce Prywatności lub w inny sposób nie zaakceptujesz zamian w określonym czasie, możemy nie być w stanie kontynuować oferowania niektórych lub wszystkich produktów i usług.

 13. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

  Jeżeli zdecydujesz się nie podawać swoich danych osobowych, może to uniemożliwić nam wywiązanie się z zobowiązań prawnych, spełnienia warunków umowy lub wykonanie usług wymaganych do prowadzenia Twojego konta. Niedostarczenie danych osobowych może oznaczać, że nie będziemy mogli zaoferować Ci produktów lub usług.

Co robimy Jak to jest uzasadnione Nasze uzasadnione interesy
 • Zarządzamy i prowadzimy naszą firmę, aby wydajnie i skutecznie zapewnić wysokiej jakości produkty i usługi
 • Zarządzamy naszymi finansami
 • Zapewniamy ład korporacyjny i przestrzeganie wszystkich zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Prowadzimy działalność w sposób efektywny i właściwy
 • Wypełniamy nasze zobowiązania jako rzetelna i odpowiedzialna organizacja
 • Realizujemy nasze prawa określone w umowach lub kontraktach
 • Wypełnianie umów
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Zobowiązania prawne
 • Utrzymywanie naszych rejestrów
 • Informowanie o odpowiednich produktach i usługach
 • Tworzenie lub udoskonalanie produktów i usług oraz określanie, kto może być nimi zainteresowani
 • Uzyskanie Twojej zgody tam, gdzie jest to potrzebne
 • Skuteczność w zakresie wypełniania naszych obowiązków prawnych i obowiązków umownych
 • Rozwijamy i zarządzamy naszymi markami
 • Rozwijamy i zarządzamy naszymi produktami i usługami
 • Testujemy nowe produkty, systemy i usługi
 • Zarządzamy naszymi relacjami z innymi firmami, które oferują usługi dla nas i dla naszych klientów
 • Wypełnianie umów
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Zobowiązania prawne
 • Tworzenie lub udoskonalanie produktów i usług oraz określanie, kto może być nimi zainteresowany
 • Skuteczność w zakresie wypełniania naszych obowiązków prawnych i obowiązków umownych
 • Prowadzenie działań związanych z wizerunkiem marki i ochroną reputacji w celu wspierania i rozwoju firmy
 • Dostarczamy produkty i usługi o wysokiej jakości
 • Tworzymy i zarządzamy kontami klientów, płatnościami i wypłatami
 • Odpowiadamy na wszystkie skargi klientów
 • Zapobiegamy i wykrywamy niewłaściwe użycie naszych systemów
 • Fullfilling contracts
 • Our legitimate interests
 • Legal obligations
 • Skuteczność w zakresie wypełniania naszych obowiązków prawnych i obowiązków umownych
 • Przestrzeganie obowiązujących praw i przepisów, które nas dotyczą
 • Zapobiegamy przestępczości
 • Wykrywamy, badamy i zgłaszamy przestępstwa
 • Zarządzamy ryzykiem dla nas i naszych klientów
 • Przestrzegamy wszystkie obowiązujące prawa i przepisy, które nas dotyczą
 • Wypełnianie umów
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Zobowiązania prawne
 • Rozwijanie i ulepszanie sposobów radzenia sobie z przestępczością i próbami przestępstw
 • Ochrona naszych klientów i nas samych przed skutkami przestępstw
 • Przestrzeganie obowiązujących praw i przepisów, które nas dotyczą
 • Skuteczność w zakresie wypełniania naszych obowiązków prawnych i obowiązków umownych
 • Zarządzamy i prowadzimy naszą firmę, aby wydajnie i skutecznie zapewnić wysokiej jakości produkty i usługi
 • Zarządzamy naszymi finansami
 • Zapewniamy ład korporacyjny i przestrzeganie wszystkich zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Prowadzimy działalność w sposób efektywny i właściwy
 • Wypełniamy nasze zobowiązania jako rzetelna i odpowiedzialna organizacja
 • Realizujemy nasze prawa określone w umowach lub kontraktach
 • Wypełnianie umów
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Zobowiązania prawne
 • Przestrzeganie obowiązujących praw i przepisów, które nas dotyczą
 • Skuteczność w zakresie wypełniania naszych obowiązków prawnych i obowiązków umownych
Czy jesteś gotowy na współpracę z nami na skalę globalną?
Złóż wniosek
bet365 korzysta z cookies
Używamy cookies, aby zapewnić lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka dt. Cookies.
Zarządzaj cookies
Odrzuć wszystkie
Zaakceptuj wszystkie
Zarządzaj cookies
Ściśle niezbędne
Cookies wymagane do korzystania ze strony i wybranych funkcji. Udostępniają treść, produkty i usługi wybrane przez użytkownika. Te Cookies są niezbędne do działania naszej strony. Szczegóły
Analityczne cookies
Cookies używane do gromadzenia informacji o korzystaniu ze strony przez użytkownika. Te Cookies służą do tworzenia zbiorczych statystyk dotyczących wizyt na naszych stronach.
Używamy tych statystyk do celów wewnętrznych, aby badać i poprawiać wydajność naszych stron oraz zapewniać lepszy komfort użytkowania. Bez tych Cookies, nasza zdolność do świadczenia sprawniejszej obsługi użytkownika na różnych urządzeniach może ulec pogorszeniu. Szczegóły
Marketing zewnętrzny/Ukierunkowane
Cookies używane do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika.
Może to obejmować ograniczenie liczby wyświetleń reklamy, a także pomaga w ocenie skuteczności wszelkich wyświetlanych reklam. Bez tych Cookies, użytkownik nadal będzie widział reklamy, ale nie będą one dostosowane do jego zainteresowań. Szczegóły
Akceptuj wszystkie Cookies
Potwierdź mój wybór
Zezwól wyłącznie na niezbędne Cookies