Skip to main content
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů bet365

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým bet365 nakládá s informacemi a údaji, které nám poskytnete za účelem spolupráce s bet365.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, nebo které budeme mít o Vaší osobě jakkoli jinak v držení, zpracujeme způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Informace mohou být poskytnuty přes webovou stránku bet365 (dále „Webová stránka“), telefonním hovorem či jiným způsobem.

Přijetím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů souhlasíte, že chápete a souhlasíte s používáním Vašich osobních informací, jak je uvedeno v tomto Prohlášení. Pokud nesouhlasíte s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, nepoužívejte prosím tuto Webovou stránku ani nám jinou cestou neposkytujte své osobní údaje.

 1. Kdo jsme

  Všechny odkazy na „bet365“, „my“, „nás“ nebo „náš“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují na Hillside (Sports GP) Limited, společnost vedenou na Gibraltaru (identifikační kód právnické osoby 2138007YE514QCVITL24), nebo na příslušný subjekt dle Vaší lokality, jak je uvedeno na stránce https://help.bet365.com/cs/privacy-policy.
  Řídíme způsoby shromažďování Vašich osobních údajů a účely, pro které bet365 Vaše osobní údaje využívá. Ve smyslu platných evropských právních předpisů o ochraně údajů jednáme jako „správce údajů“.

 2. Kontaktujte nás

  Pokud máte jakékoli obavy, nebo chcete více informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na data.protection@bet365.com.

 3. Ochrana Vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje jsou chráněny nejen kvalitou, závazkem a vysokými standardy bet365, ale také zákonem. Zákon stanovuje, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pouze pokud pro to existuje pádný důvod. Pádným důvodem musí být jedno z následujících:

  • Za účelem splnění jakékoliv smlouvy, kterou s Vámi máme

  • Když máme zákonnou povinnost

  • Když dáte se zpracováním souhlas

  • Když je to v našem oprávněném zájmu

  • Když je to ve veřejném zájmu

  • Když je to ve Vašem životně důležitém zájmu

 4. Oprávněné zájmy

  Když máme pro zpracování Vašich osobních údajů obchodní důvody, jedná se o oprávněný zájem. Vaše osobní údaje jsou stále chráněné a nesmíme je zpracovávat způsobem, který by byl nečestný vůči Vám či Vašim zájmům.
  Pokud jako důvod pro zpracování Vašich osobních údajů použijeme oprávněný zájem, budeme Vás o tom informovat, sdělíme Vám, o jaký oprávněný zájem se jedná, a poskytneme Vám způsob, jak vznést jakékoli případné dotazy či námitky. Závažné důvody pro zpracování takových informací však mohou být nadřazeny Vašemu právu na námitky.

 5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

  Kdykoli jsou Vaše údaje uchovávány společností bet365, zajistíme, že jsou náležitě chráněny a využívány pouze pro přijatelné účely.
  Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budete zákazníkem bet365.
  Pokud již nejste zákazníkem bet365, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po minimální dobu nezbytně nutnou pro zajištění souladu s účely stanovenými v tomto prohlášení a právních nebo správních předpisech. Vaše osobní údaje mohou být uchovávány déle, pokud je nemůžeme odstranit z technických důvodů.

 6. Shromažďované informace

  Mezi informace a údaje, které o Vás můžeme shromažďovat, používat a zpracovávat, se řadí následující:

  • Informace, které nám poskytnete vyplněním formulářů na Webové stránce, nebo jakékoli jiné informace, které nám poskytnete přes Webovou stránku či emailem

  • Záznamy o komunikaci, která se uskutečnila přes webovou stránku, email, telefonicky nebo jinou formou

  • Vaše odpovědi v rámci průzkumů nebo zákaznických výzkumů, které provádíme

  • Informace o transakcích, které s námi provádíte, ať už přes Webovou stránku, telefon nebo jinou formou

  • Informace o Vašich návštěvách Webové stránky včetně, mimo jiné, provozních údajů, údajů o přihlašování a dalších komunikačních údajů

  Pokud pro to existuje dobrý důvod a nepoškozuje to Vaše práva a svobody, shromažďujeme o Vás osobní údaje také z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou internetová vyhledávání, obchodní rejstřík Companies House a sdělovací prostředky.

 7. Telefonní hovory

  Příchozí a odchozí telefonní hovory našeho zákaznického centra jsou zaznamenávány z důvodů školení, bezpečnosti a řešení dotazů ohledně poskytovaných služeb. Sociální funkce našich produktů - Pokud se rozhodnete využít jakýchkoli sociálních funkcí, které s našimi produkty nabízíme (např. chatroom), bet365 může tyto údaje zaznamenávat, uchovávat či jakkoli jinak zpracovávat.

 8. Použití cookies

  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme cookies, přečtěte si prosím naše pravidla Používaní cookies.

 9. Osobní údaje, které sdílíme s ostatními

  Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny bet365 a s následujícími organizacemi:

  • Donucovací, kompetentní či jiné orgány

  • Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti (včetně kontrol cenové dostupnosti); pro více informací o agenturách pro hodnocení úvěruschopnosti si prosím přečtěte Informační oznámení o agenturách pro hodnocení úvěruschopnosti

  • Agentury pro potírání podvodů

  • Agentury pro ověřování identity

  • Sportovní řídící orgány

  • Organizace, které Vás k nám přivedou

  • Třetí osoby, kterým nás požádáte (nebo nám dovolíte) sdílet Vaše údaje

  • Třetí osoby nezbytné pro poskytnutí produktů či služeb, o které jste požádali

  V závislosti na produktech, které si zvolíte, budeme možná muset sdílet Vaše osobní údaje s třetími osobami, které tyto služby poskytují. Když jsou Vaše osobní údaje přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), vyžadujeme, aby byla zavedena příslušná ochranná opatření.

  Osobní informace můžeme dále sdělovat dalším společnostem v rámci sdružených či dceřiných společností a obchodním partnerům, či právním nástupcům našeho podniku.

 10. Přenos údajů mimo EHP

  Vaše osobní údaje přeneseme mimo EHP, pouze:

  • Pokud jste nám dali výslovný souhlas; nebo

  • Pokud je to nutné pro přípravu či splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli; nebo

  • Abychom splnili právní povinnost či závazek

  Pokud Vaše osobní údaje převedeme mimo EHP v rámci skupiny či našim obchodním partnerům, přijmeme opatření k zajištění stejného standardu ochrany jako v rámci EHP tím, že se spolehneme na jedno z následujících:

  • Země, do které jsou Vaše osobní údaje zasílány, poskytuje dle Evropské komise stejnou úroveň ochrany jakou EHP. Více informací lze najít na webové stránce Evropské komise GŘ pro spravedlnost.

  • Použijeme smlouvy, které vyžadují, aby příjemce chránil Vaše osobní data na stejné úrovní jako v rámci EHP

  • Pokud se jedná o přenos do USA, musí být příjemce zaregistrován s Privacy Shield. Privacy Shield je systém zajišťující ochranu osobních dat na úrovni schválené EU. Více informací o Privacy Shield najdete na webové stránce Evropské komise GŘ pro spravedlnost.

  V některých případech můžeme být ke sdílení osobních údajů třetí osobě přinuceni zákonem a budeme tak mít omezenou kontrolu nad tím, jak budou touto osobou chráněny.

 11. Vaše práva ohledně Vašich osobních údajů

  Pomůžeme Vám, pokud se rozhodnete uplatnit svá práva ohledně svých osobních údajů, včetně následujících:

  • Odvolání souhlasu v jakékoliv situaci, kde jsme Vás o něj požádali, čímž se však nezruší platnost jakéhokoli předchozího zpracování z doby, kdy jsme měli Váš souhlas

  • Podání stížnosti k jakémukoli příslušnému orgánu pro ochranu údajů

  • Přístup k Vašim osobním údajům, které uchováváme či zpracováváme

  • Oprava jakýchkoli osobních údajů, které jsou nesprávné či zastaralé

  • Vymazání jakýchkoli osobních údajů, které zpracováváme

  • Omezení zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností

  • Požádání nás o poskytnutí určitých aspektů Vašich osobních údajů Vám či Vámi určené společnosti, často označováno jako „právo na přenositelnost“

  • Možnost namítat proti jakémukoli zpracování údajů, pokud tak činíme v našich oprávněných zájmech

  • Možnost napadnout rozhodnutí zcela učiněné automatizovaným zpracováním, abyste mohli vyjádřit Vaše hledisko a mohli jste požádat o kontrolu tohoto rozhodnutí člověkem

  Pro více informací o těchto právech můžete kontaktovat data.protection@bet365.com.

 12. Změny našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat, tak si ho prosím často pročítejte.

  Pokud v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů provedeme jakékoli významné změny, vyvineme přiměřené úsilí na to, abychom Vás dopředu informovali emailem, upozorněním na webové stránce nebo použitím jiných komunikačních kanálů. Tyto změny Vám sdělíme s předstihem a dáme Vám dostatečné množství času na to, abyste je mohli zvážit a pochopit, než nabudou účinnosti.

  Významné změny Prohlášení o ochraně osobních údajů nebudeme prosazovat bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud odmítnete přijmout změny Prohlášení o ochraně osobních údajů, či jinak nepřijmete tyto změny v daném časovém období, nebudeme Vám možná moci nadále poskytovat některé nebo všechny produkty a služby.

 13. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

  Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, může nám to zabránit v plnění právních povinností, plnění smlouvy, či vykonávání služeb nutných pro provoz Vašeho účtu. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytovat produkty a služby.

Co děláme Jak je to právně opodstatněno Naše oprávněné zájmy
 • Řídíme vztahy se zákazníky
 • Vyvíjíme nové produkty a služby pro naše zákazníky a pro růst naší obchodní činnosti
 • Vytváříme, vyvíjíme a zasíláme marketingové materiály
 • Učíme se z toho, jak naši zákazníci využívají naše produkty a služby
 • Poskytujeme podporu pro naše produkty a služby
 • Plněním smluv
 • Našimi oprávněnými zájmy
 • Právními povinnostmi
 • Vést naše záznamy
 • Informovat Vás o relevantních produktech a službách
 • Vyvíjet a vylepšovat produkty a služby a stanovovat, kdo by o ně mohl mít zájem
 • V případě potřeby získat váš souhlas
 • Efektivně plnit naše právní a smluvní povinnosti
 • Vyvíjíme a spravujeme naše značky
 • Vyvíjíme a spravujeme naše produkty a služby
 • Testujeme nové produkty, systémy a služby
 • Řídíme náš vztah s ostatními společnostmi, které poskytují služby nám a našim zákazníkům, a jejich výkonnost
 • Plněním smluv
 • Našimi oprávněnými zájmy
 • Právními povinnostmi
 • Vyvíjet a vylepšovat produkty a služby a stanovovat, kdo by o ně mohl mít zájem
 • Efektivně plnit naše právní a smluvní povinnosti
 • Provádět činnosti chránící image a reputaci značky za účelem podpory a růstu obchodní činnosti
 • Dodáváme Vám kvalitní produkty a služby
 • Vytváříme a spravujeme zákaznické účty, platby a výběry
 • Odpovídáme na jakékoli stížnosti zákazníků
 • Zabraňujeme a odhalujeme zneužívání našich systémů
 • Plněním smluv
 • Našimi oprávněnými zájmy
 • Právními povinnostmi
 • Efektivně plnit naše právní a smluvní povinnosti
 • Dodržovat právní a správní předpisy, které se na nás vztahují
 • Předcházíme trestné činnosti
 • Odhalujeme, vyšetřujeme a oznamujeme trestnou činnost
 • Řídíme rizika pro nás i naše zákazníky
 • Dodržujeme právní a správní předpisy, které se na nás vztahují
 • Plněním smluv
 • Našimi oprávněnými zájmy
 • Právními povinnostmi
 • Vyvíjet a vylepšovat způsob, jakým se vypořádáme s trestnou činností a pokusy o ni
 • Chránit sebe a naše zákazníky před dopady trestných činů
 • Dodržovat právní a správní předpisy, které se na nás vztahují
 • Efektivně plnit naše právní a smluvní povinnosti
 • Řídíme a provozujeme naši obchodní činnost tak, abychom účinně a efektivně poskytovali kvalitní produkty a služby
 • Spravujeme naše finance
 • Zajišťujeme řízení společnosti a dodržování všech právních a regulačních povinností. Provozujeme naši obchodní činnost efektivním a řádným způsobem
 • Plníme své povinnosti jako odpovědná a zodpovědná organizace
 • Uplatňujeme svá práva stanovená v dohodách či smlouvách
 • Plněním smluv
 • Našimi oprávněnými zájmy
 • Právními povinnostmi
 • Dodržovat právní a správní předpisy, které se na nás vztahují
 • Efektivně plnit naše právní a smluvní povinnosti
Jste připraveni stát se naším partnerem na globální úrovni?
Podat žádost
bet365 využívá cookies
Cookies využíváme pro poskytnutí lepší a personalizované služby. Pro více informací si přečtěte naše pravidla Zásady používání cookies.
Správa cookies
Odmítnout vše
Přijmout vše
Správa cookies
Nezbytně nutné
Cookies vyžadované pro použití internetové stránky a funkcí, o které jste požádali. Poskytují obsah, produkty a služby, o které jste nás požádali. Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování naší internetové stránky. Více informací
Výkonové cookies
Cookies používané pro shromažďování informací týkajících se Vašeho používání internetové stránky. Tyto cookies jsou použity pro poskytnutí souhrnných statistik o návštěvách na naše internetové stránky.
Tyto statistiky používáme pro své vnitřní potřeby v rámci pomoci při testování a vylepšení výkonu našich internetových stránek a abychom Vám poskytli lepší uživatelský zážitek. Bez těchto cookies může dojít ke zhoršení naší schopnosti poskytnout bezproblémový uživatelský zážitek na Vašich zařízeních. Více informací
Marketingové / Cílené cookies třetích stran
Cookies slouží pro poskytnutí relevantních reklam souvisejících s Vašimi zájmy.
To může zahrnovat omezení počtu, kolikrát uvidíte reklamu, a také nám může pomoci při hodnocení efektivity reklam, které vidíte. Bez těchto cookies stále uvidíte reklamy, ale nebudou přizpůsobeny Vašim zájmům. Více informací
Přijmout všechny cookies
Potvrdit mé volby
Povolit pouze nezbytné cookies