Skip to main content
Regler og vilkår

Regler og vilkår for programmet bet365 Partnere

Følgende er en aftale mellem det relevante bet365-selskab, der henvises til nedenfor, ("bet365", "os" eller "vi") og dig ("dig"), som indeholder de regler og vilkår, der gælder for alle medlemmer af bet365-partnerprogrammet ("Aftale").


Indtil den 1. august 2015, uanset hvor du er baseret, når du introducerer kunder (som defineret nedenfor) til os, har du din kontrakt med og leverer dine tjenester til Hillside (Sports) GP Limited. Dette vil fortsætte for de fleste af jer.


Bemærk dog, at hvis du er baseret i Bulgarien, Danmark, Italien, Spanien, Grækenland, Sverige, Rusland eller Mexico, at med virkning fra den 1. august 2015, når du leverer partnertjenester og introducerer kunder til os, indgår du kontrakt med og leverer dine partnerservices til Hillside (Marketing Malta) Limited. Alle rettigheder og forpligtelser, som opstår fra dit forhold med bet365 før denne dato, har været og vil blive antaget af Hillside (Marketing Malta) Limited med virkning fra 1. august 2015. Det er underforstået, at Hillside (Marketing Malta) Limited vil købe og administrere dine tjenester i sin egenskab af leder af marketingtjenester til bet365.


 1. Vores rettigheder og betingelser

  1. Registrering af dine kunder

   Vi vil registrere dine kunder og følge deres transaktioner. Vi forbeholder os retten til afvise kunder (eller lukke deres konti), hvis dette er nødvendigt for at imødekomme betingelser, som vi periodisk muligvis vil etablere. "Kunde" betyder dine besøgende, som tilmelder sig vores kundedatabase (ved at foretage registrering på en eller flere af vores produkter/hjemmesider inklusiv Sport, Casino, Poker, Games og Bingo) efter at være ankommet til en side via et af dine henvisnings-URLs, som vil blive stillet til rådighed for dig, når du opretter dig. Ved at åbne en konto hos os, vil de blive vores kunder, og derfor vil alle vore regler, politikker og operationelle procedurer gælde for dem. Vær opmærksom på, at som en konsekvens af den amerikanske kongres' vedtagelse af 'Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006' den 30. september 2006 accepterer bet365 ikke længere kunder, der er bosat i USA.

  2. Sporing af kunders spil

   Vi vil følge dine kunders væddemål og spil med det formål at kunne tilbyde dig en rapport, der sammenfatter deres aktivitet. Rapporten har du adgang til fra denne side.

  3. Betal en henvisningskommission

   Med forbehold for paragraf 6, betaler vi dig en henvisningskommission ("Henvisningskommission") på 30% af den nettofortjeneste (defineret nedenfor), vi tjener på spillere dirigeret fra din hjemmeside, som åbner en konto hos os og omsætter for rigtige penge på Sport hos bet365, Casino hos bet365, Poker hos bet365, Games hos bet365 og Bingo hos bet365.

  4. Modificering

   Om vi ønsker det, kan vi ændre i alle regler og vilkår indeholdt i denne aftale, eller efter vort eget skøn erstatte dem, ved at udgive en bekendtgørelse eller en ny aftale på vores hjemmeside. Ændringer kan for eksempel inkludere ændringer vedrørende tilgængelige henvisningskommissioner og regler for partnerprogrammet. Hvis en ændring er uacceptabel for dig, er din eneste mulighed at opsige aftalen. Din fortsatte deltagelse i vores partnerprogram, efter vores bekendtgørelse om en ændring eller ny aftale på vores side, udgør bindende accept af ændringen eller den nye aftale.

  5. Underkategori

   Du anerkender og accepterer, at forordninger 9 (1) og 9 (2) (oplysninger, der skal gives ved hjælp af elektroniske midler), 11 (1) (ordreafgivelsen) af 'Electronic Commerce Regulations 2002' (EU-direktiv) ikke finder anvendelse på eller har nogen effekt på denne aftale.

  6. Din ansøgning

   For at blive medlem af vores partnerprogram, skal du acceptere disse regler og vilkår ved at markere boksen, som angiver din accept, og fuldføre og indsende en online ansøgningsformular. Ansøgningsformularen udgør en integreret del af denne aftale. Vi vil efter eget skøn afgøre, om din ansøgning skal accepteres, og vores beslutning er endelig og ikke underlagt nogen ret til appel. Vi underretter dig via e-mail om, hvorvidt din ansøgning har været vellykket eller ej.

 2. Diverse

  1. Gældende lovgivning

   Denne aftale vil være underlagt engelsk lovgivning uden henvisning til reglerne, der bestemmer valg af lov. Enhver handling i forbindelse med denne aftale skal bringes i England, og du giver uigenkaldeligt dit samtykke til dette lands domstoles jurisdiktion.

  2. Overdragelse

   Du må ikke overdrage denne kontrakt, ifølge lovgivningen eller på anden måde, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Som følge af denne begrænsning, vil denne aftale være bindende for, træde i kraft til fordel for, og kunne håndhæves mod dig og os og vores respektive efterfølgere og erhvervede.

  3. Ikke-ophævelse

   Vores manglende håndhævelse af din strenge gennemførelse af enhver forholdsregel i denne aftale vil ikke være grundlag for, at vi frafalder vores ret til efterfølgende at håndhæve sådanne forholdsregler eller hvilke som helst andre forholdsregler i denne aftale. Ingen ændringer, tilføjelser, sletninger eller 'ting mellem linjerne' er tilladt eller vil blive godkendt af os. Ingen af vores ansatte eller repræsentanter har nogen myndighed til at lave eller godkende nogen ændringer eller modifikationer af denne aftale eller dens vilkår.

  4. Hjælpemidler

   Vores rettigheder og retsmidler kan ikke være gensidig uforenelige. Det betyder, at udøvelse af en eller flere af bestemmelserne i denne aftale ikke kan udelukke udøvelse af andre bestemmelser. Du vedkender, bekræfter og indvilliger i, at skadeserstatninger kan være utilstrækkelige for brud, eller trussel om brud, på denne aftale, og i tilfælde af et brud, eller trussel om brud, på en hvilken som helst af bestemmelserne i denne aftale, kan vi søge håndhævelse eller indvilligelse ved særlig gennemførelse, påbud eller anden rimelig løsning. Intet indeholdt i denne aftale kan begrænse eller påvirke nogen af vores rettigheder ved lov, mod et brud eller trussel om brud af nogen som helst del af bestemmelserne i denne aftale. Det er hensigten med denne bestemmelse at gøre det klart, at vores rettigheder vil blive håndhævet i rimelighed såvel som i følge loven eller på anden måde.

  5. Afbrydelighed

   Når det er muligt, skal enhver bestemmelse i denne aftale forstås på en sådan måde, at den er virksom og gyldig under den gældende lov, men hvis nogle af bestemmelserne i aftalen på nogen måde anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves i enhver henseende, vil sådanne bestemmelser kun være virkningsløse i det omfang de er ugyldige, eller ikke kan håndhæves, uden at ugyldiggøre resten af denne aftale eller nogen bestemmelse heraf. Ingen frafaldelse medføres udførelse eller mangel på håndhævede rettigheder og skal være i skriftlig form for at være gældende.

 3. Dine rettigheder og forpligtelser

  1. Links til vores hjemmesider

   Ved at acceptere at deltage i dette partnerprogram, accepterer du at oprette og opretholde unikke links fra din side, som ejes, opereres eller mærkes af bet365-gruppen ("bet365-hjemmesider"). Du må linke til os med hvilket som helst af vores bannere, e-mails, artikler eller tekstlinks. Dette er den eneste måde, hvorpå du må reklamere på vores vegne.

  2. Minimumskrav for henvisninger

   Alle bet365-partnere skal henvise minimum 15 aktive kunder indenfor en 3-måneders periode efter tilmelding til partnerprogrammet. Hvis en partner ikke når dette minimumskrav, vil partnerkontoen blive lukket, men du vil have muligheden for at åbne en ny partnerkonto.

  3. Spam

   Vi vil omgående ophæve denne aftale uden at meddele dig, hvis der er nogen som helst form for spamming, eller hvis du reklamerer for vores produkter på andre måder. Du må ikke gøre nogen krav eller repræsentationer, eller give nogen garantier i forbindelse med os, og du har ingen myndighed til, og må ikke binde os til nogen forpligtelser.

  4. Registrering af domænenavne

   Du skal også afholde dig fra at registrere (eller ansøge om at registrere) et hvilket som helst domænenavn, som ligner eller lyder som navne brugt eller registreret af et af medlemmerne fra bet365-gruppen, eller et hvilket som helst navn, som kan blive forstået til at betegne bet365-gruppen.

  5. Byde på 'brandet' (mærket bet365) og lignende termer

   Du må ikke købe eller registrere søgeord, søgetermer eller andre identifikatorer til brug i enhver søgemaskine, portal, sponsoreret reklametjeneste eller andre søge- eller henvisningstjenester, og som er identiske med eller ligner et af bet365-gruppens varemærker eller på anden vis omfatter ordet "bet365", "bet365poker", "bet365casino" eller varianter heraf eller som omfatter metatag-søgeord på Partner-siden, der er identiske med eller ligner et af bet365-gruppens varemærker.

  6. Udnævnelse af organisation

   Ved denne aftale giver vi dig den ikke-eksklusive, ikke-overdragelige ret til at henvise kunder til hvilken som helst af vores hjemmesider i henhold til reglerne og vilkårene for denne aftale. Denne aftale giver dig ikke eksklusive rettigheder eller privilegier til at assistere os i tilvejebringelsen af tjenester, som fremkommer af dine henvisninger, og vi tilsigter selvfølgelig på ethvert tidspunkt at slutte kontrakt med og opnå assistance fra andre til at yde tjenester af samme eller lignende slags som din. Du vil ikke have krav på henvisningskommission eller anden kompensation på forretninger sikret af eller igennem andre personer eller eksistenser end dig.

  7. Godkendte layouts

   Du må kun bruge vores godkendte reklamer (bannere, html-mailers, redigeringsspalter, billeder og logoer) og vil ikke ændre deres udseende eller referere til os i noget reklamemateriale andet end det, som er til rådighed på www.bet365 partners.com. Udseendet og syntaks i de hypertekst-overførselslinks der er designet og udpeget af os og udgør den eneste autoriserede og tilladte repræsentation af vores sider. Du må især ikke oprette et direkte link til reklamematerialet på nogen af bet365-hjemmesiderne.

  8. I god tro

   Du vil ikke med forsæt drage fordel af kendt eller formodet trafik, som ikke er genereret i god tro, hvad enten det faktisk forårsager skade eller ej. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde alle skyldige beløb i denne aftale, hvis vi har en rimelig grund til at tro, at sådan trafik er blevet forårsaget med dit kendskab.

   Vi forbeholder os retten til at tilbageholde en partnerudbetaling og/eller suspendere eller lukke konti, hvor partnerkunder misbruger nogen af bet365s tilbud, med eller uden dit kendskab. Sådanne situationer er inkluderet, men ikke begrænset til kunder, som spiller på to udfald på en begivenhed eller marked for at minimere risikoen og kræve bonusser.

  9. Ansvar for din hjemmeside

   Du vil alene have ansvaret for udviklingen, driften og vedligeholdelsen af din hjemmeside og alle materialer, som vises på din side. For eksempel vil du alene have ansvaret for at sikre at materialer som vises på din side, ikke er injurierende eller på anden måde ulovlig. Vi fralægger os alt ansvar i den henseende. Endvidere vil du sikre og holde os skadesløse for alle krav, erstatningssager og udgifter (inklusiv alle, uden begrænsning, juridiske gebyrer), som fremkommer direkte eller indirekte af udviklingen, driften, vedligeholdelsen og indholdet på din side.

   bet365s partnerprogram er tilsigtet din direkte deltagelse. Du skal ikke åbne partnerkonti på vegne af andre deltagere. Åbning af en partnerkonto for tredjemand, mægling af en partnerkonto eller overførsel af en partnerkonto accepteres ikke. Partnere, som ønsker at overføre en konto til en anden overskudsgivende kontoejer, skal bede om tilladelse til dette ved at kontakte os. Godkendelse er alene vores skøn.

  10. Tilknytning

   Der kan ikke være noget tilhørsforhold mellem din side og nogle af bet365-hjemmesiderne.

  11. Tilladelse til at bruge Mærker

   Vi giver dig hermed en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig tilladelse, i løbet af denne aftale til at bruge vores firmanavn, varemærker, servicekendetegn, logoer og alle andre betegnelser, som vi fra tid til anden kan godkende ("Mærkerne") udelukkende i forbindelse med fremvisning af vores reklamerelaterede materialer på din side. Denne licens kan ikke videregives, overdrages eller på anden måde overføres af dig. Din ret til at bruge Mærkerne er begrænset til og opstår kun ud af denne licens. Du kan ikke hævde ugyldigheden, uigennemførligheden, eller bestride ejerskabet af Mærkerne ved nogen som helst handling eller fremgangsmåde, og skal ikke foretage dig noget, der kan skade vores rettigheder til Mærkerne, gøre navnet til en fællesbetegnelse, eller på anden måde svække deres gyldighed eller formindske deres forbundne velvilje. Du skal informere os omgående hvis du bliver klar over misbrug af Mærkerne af en hvilken som helst tredjepart.

  12. Fortrolig information

   I løbet af denne aftales løbetid, kan du blive betroet fortrolig information i forbindelse med vores forretning, drift, eller underliggende teknologi og/eller partnerprogrammet (inklusive f.eks. henvisningskommission optjent af dig under partnerprogrammet). Du erklærer dig enig i at undlade afsløring heraf eller uautoriseret brug af enhver sådan fortrolig information til tredjepersoner eller grupper udenfor, medmindre du har en forudgående skriftlig tilladelse, og at du kun vil bruge den fortrolige information til formål, der er nødvendige for at fremme aftalens formål. Dine forpligtigelser i forbindelse med fortrolige informationer vil gælde udover afslutningen af denne aftale.

  13. Databeskyttelse

   Hvor gældende og med hensyn til databeskyttelseslovgivningen fra 2018, og den generelle forordning om databeskyttelse, forbliver bet365 en uafhængig dataansvarlig. For at undgå tvivl, indgås der ikke i nogen dataansvarlig-/databehandlerforhold eller fælles dataansvarligforhold ved denne aftale.
   Men ved at samtykke i at deltage i dette partnerprogram, skal du til enhver tid efterleve databeskyttelsesloven fra 2018, den generelle forordning om databeskyttelse samt EF-direktivet om databeskyttelse indenfor elektronisk kommunikation fra 2003 og/eller andre relaterede eller lignende gældende lovgivninger. Manglende opfyldelse af disse forpligtelser medvirker til en øjeblikkelig afslutning af denne aftale.
   Hvor bet365 til enhver tid deler data med dig, er det efter bet365s eget skøn, det kan være genstand for separate vilkår og kan til enhver tid afvises eller ophøre. Hvis du angiver, at du har den registreredes samtykke til at anmode om dennes persondata fra bet365, kan bet365 opkræve bevis for dette i form af relevante regler og vilkår eller specifik samtykke for delingen.

 4. Udregning af henvisningskommission

  1. Henvisningskommission

   Underlagt paragraf 6 vil du tjene en henvisningskommission på 30% baseret på nettofortjenesten af dine henviste kunder. Nettofortjeneste er defineret således:

   - På sportsaktiviteter, al bruttoindtjening, som vi modtager, hvad angår afgjorte væddemål foretaget af kunder efter fratrækning af: (i) penge udbetalt til kunder som gevinster, (ii) penge betalt i form af afgifter eller skatter (eller rimelige bestemmelser i forbindelse hermed), (iii) ubetalt gæld, (iv) bedrageri, (v) returnerede indsatser, (vi) transaktioner der er omstødte efter instruktion fra kortholderens bank (almindeligt kendt som charge-backs), og (vii) annulleringer og (viii) væddemåls-/indbetalingsbonusser.

   - På casinoaktiviteter, værdien af åbningssaldo med tilføjelse af midler overført, minus (i) midler overført ud, (ii) afsluttede saldi, (iii) kredit udstedt til brugere, (iv) penge betalt i form af afgifter eller skatter (eller rimelige bestemmelser i forbindelse hermed), (v) licensafgifter, (vi) charge-backs, (vii) ubetalt gæld og (viii) bedrageri.

   - På pokeraktivitetet, reel spillerværdi (defineres herunder) minus (i) penge betalt i form af afgifter eller skatter (eller rimelige bestemmelser i forbindelse hermed), (ii) licensafgifter, (iii) bonusjetoner, (iv) charge-backs, (v) ubetalt gæld og (vi) bedrageri.

   - På gamesaktiviteter, bruttoindsatsen minus (i) annulleringer, (ii) afkast, (iii) penge betalt i form af afgifter eller skatter (eller rimelige bestemmelser i forbindelse hermed), (iv) licensafgifter, (v) krediteringer givet til brugere, (vi) bonusser, (vii) charge-backs, (viii) ubetalt gæld og (ix) bedrageri.

   - På bingoaktiviteter, bruttoindsatsen minus (i) annulleringer, (ii) afkast, (iii) penge betalt i form af afgifter eller skatter (eller rimelige bestemmelser i forbindelse hermed), (iv) licensafgifter, (v) krediteringer givet til brugere, (vi) bonusser, (vii) charge-backs, (viii) ubetalt gæld og (ix) bedrageri.

   Reel spillerværdi baseres delvis på rake og gebyrer i henhold til vores FAQ-sektion for Poker, og delvis på kunders nettoindbetalinger til pokerborde. Dette sikrer, at partnere belønnes for at bringe fritidsspillere til Poker, som bidrager positivt til pokerlikviditeten og økologi.

   Vi bevarer retten til at ændre henvisningskommissionen og metoden hvorpå denne kalkuleres, som i overensstemmelse med paragraf 1.4.

  2. Beregninger af betalbar kommission

   Partnere er berettiget til at modtage betaling for saldoen på deres Sport-, Games-, Poker-, Casino- og Bingoindtægter. Negative kommissionssaldi på enten Sport, Casino, Poker, Games eller Bingo vil blive fratrukket den tilgængelige kommission.

 5. Udbetaling af henvisningskommission

  1. Anmodning om udbetaling af henvisningsgebyrer

   Din bet365-partnerkonto skal have mindst 5 aktive henviste kunder, før du er berettiget til udbetaling af henvisningskommission. Underlagt paragraf 6, er du berettiget til én udbetaling pr. måned under forudsætning af, at du har opfyldt de ovenstående betingelser for kunder ved udgangen af forrige måned.


   Du godkender, at en selvfaktureringsprocedure er på plads mellem dig og bet365 i forhold til betaling af henvisningskommission. Under selvfaktureringsproceduren skal du, hvis du ønsker at anmode om betaling af henvisningskommission, foretage din betalingsanmodning via din konto i bet365s partnersystem, hvorefter vi på dine vegne udskriver en momsfaktura, der beskriver alle nødvendige oplysninger for den relevante henvisningskommission. Betaling af en faktura foretages i henhold til og er genstand for vilkårene, der beskrives nedenfor. Du godkender, at du ikke udskriver nogen momsfakturaer i forbindelse med dine partner-tjenester. Du godkender at informere os, hvis du foretager ændringer i ejerskabet af din forretning eller din momsregistrering. Denne selvfaktureringsprocedure forbliver gældende i løbet af aftalens tidsperiode.


   Hvis du skriver kontrakt med Hillside (Marketing Malta) Limited i henhold til reglerne for denne aftale, gælder følgende for dig: (i) det forstås, at der ikke beregnes moms på fakturaerne, og at Hillside (Marketing Malta) Limited, i relation til partnertjenester, vil gøre rede for moms under omvendt betalingspligt på Malta; og (ii) du godkender og anerkender, at alle momsforpligtigelser, som du har under maltesisk momslovgivning, udelukkende forbliver dine forpligtigelser, og at bet365, ved at godkende at udskrive fakturaer på dine vegne i henhold til selvfaktureringsproceduren beskrevet ovenfor, ikke på nogen måde accepterer og/eller påtager noget ansvar for at sikre overholdelse af momsforpligtigelser foruden udskrivning af fakturaer på dine vegne.


   Ligeledes, hvis du skriver kontrakt med Hillside (Sports) GP Limited, forstås det, at dine tjenester ikke omfatter moms, og der ingen moms er, der skal betales.


   Anmodning om udbetaling for enhver kalendermåneds henvisningskommission kan foretages på alle tidspunkter fra dag 2 (UK-tid) i den følgende kalendermåned.


   Det mindste beløb af optjent henvisningskommission hvoraf der kan anmodes om udbetaling, afhænger af den valgte valuta for din partnerkonto som vist herunder. Der er ingen maksimumsgrænse.


   Valuta Mindstebeløb for udbetaling
   Australske dollars 350 AUD
   Canadiske dollars 300 CAD
   Kinesiske renminbi 1700 RMB
   Danske kroner 1800 DKK
   Euro 230 EUR
   Hong Kong dollars 2000 HKD
   Islandske kroner 32000 ISK
   Japanske yen 32000 JPY
   Malaysiske ringgits 300 MYR
   Norske kroner 2500 NOK
   Svenske kroner 2500 SEK
   Thailandske baht 9000 THB
   Britiske pund 200 GBP
   Amerikanske dollars 250 USD

   Udbetalinger af henvisningskommission kan forespørges:

   (i) til en nomineret bet365-konto - vi anbefaler dette, da det er den hurtigste og nemmeste metode til udbetaling af penge via din foretrukne betalingsmetode blandt dem der tilbydes af bet365.com

   (ii) bankoverførsel, eller

   (iii) check (kun GBP).


   Bemærk venligst, at selvom bet365 ikke tager gebyr for at lave en bankoverførsel, kan din egen bank tage et gebyr for sådanne transaktioner. Bankoverførsler vil stå opført på dit kontoudtog med referencen "Hillside (Sports) GP Limited", med undtagelse af betalinger, der foretages til medlemmer af partnerprogrammet, som er baseret i Bulgarien, Danmark, Italien, Spanien, Grækenland, Sverige, Rusland eller Mexico, hvor referencen vil være "Hillside (Marketing Malta) Limited" med virkning fra den 1. august 2015.

   Bemærk venligst, at hvis du er en partner, som er bosiddende i USA, Italien eller Mexico, så vil muligheden (i) ovenfor ikke være tilgængelig for dig.

   En aktiv henvist kunde er defineret som en besøgende på din(e) side(r), som har klikket sig videre til en bet365-hjemmeside via dine henvisningslinks, har registreret sig som kunde, indsat penge på deres konto og udført væddemåls-/spilaktivitet i et eller flere bet365-produkter - Sport hos bet365, Casino hos bet365, Poker hos bet365, Games hos bet365 og/eller Bingo hos bet365.

  2. Valuta ved udbetaling af henvisningskommission

   Alle kommissionsbetalinger baseret på henvisninger forfalder og betales i valutaen, som du valgte, da du oprettede din partnerkonto, på nær betalingsanmodninger via check, som kun er tilgængelige i GBP. Hvor omveksling mellem valutaer er nødvendig, bliver alle beløb omvekslet ved det 'midtvejspunkt', der gælder på tidspunktet for betalingen, som offentliggjort i Financial Times.

   Henvisningskommission som optjenes fra kundekonti med valuta, der er forskellig fra hjemlandsvalutaen for partnerkontoens ejer, vil blive omvekslet ved det gældende 'midtvejspunkt' på det tidspunkt, hvor henvisningskommissionen blev optjent.

 6. Vilkår og opsigelse, konsekvenser og uegnede sider

  1. Vilkår og opsigelse

   Betingelsen for denne aftale begynder, når du er godkendt som partner og vil fortsætte, medmindre og indtil en af parterne skriftligt underretter den anden om, at de ønsker at opsige aftalen, i hvilket tilfælde denne aftale opsiges øjeblikkeligt. Opsigelse sker efter ønske, med eller uden grund, af begge parter. Med henblik på meddelelse om opsigelse betragtes levering via e-mail som en skriftlig og øjeblikkelig form for meddelelse.

  2. Konsekvenser

   Ved opsigelse skal du fjerne alle vores bannere/ikoner fra din side og gøre alle links fra din side til alle bet365-hjemmesider uanvendelige. Alle rettigheder og autorisationer, som du blev tildelt i denne aftale, frafalder med det samme. Du skal returnere alle fortrolige informationer og alle kopier af dem, som du har i din besiddelse, forvaring og kontrol og vil ophøre al brug af vores Mærker.

  3. Uegnede sider

   Vi kan opsige denne aftale, hvis vi beslutter (efter vores skøn alene), at din side ikke er egnet. Uegnede sider inkluderer, men er ikke begrænset til, dem som er: målrettet mod børn, fremviser pornografi eller andre ulovlige sexhandlinger, fremmer vold, diskriminering baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder, fremskynder illegale aktiviteter eller overtræder intellektuelle ejerskabsrettigheder eller bryder relevante reklameregulativer eller regler for praksis.

  4. Flere konti og 'selvhenvisning'

   Du må ikke åbne mere end en partnerkonto uden vores skriftlige samtykke, og du må heller ikke tjene kommission på din egen konto eller beslægtede personers bet365 Sport-, Casino-, Poker-, Games- eller Bingokonti. Programmet er tilsigtet professionelle hjemmesider.

 7. Begrænsning af ansvar

  Vi kan ikke drages til ansvar for indirekte, specielle eller følgende skader (eller hvilket som helst tab af indtægter, profit eller data), der opstår i forbindelse med denne aftale eller partnerprogrammet, selvom vi er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader. Ydermere kan vores totale erstatningsansvar, der opstår med hensyn til denne aftale og partnerprogrammet, ikke overstige den samlede henvisningsprovision, betalt eller gjort betalbar til dig, i henhold til denne aftale. Intet i denne aftale skal fortolkes således, at det giver nogen som helst rettigheder, midler eller ydelser til nogen person eller selskab, der ikke er en del af denne aftale. Vores forpligtigelser i henhold til denne aftale udgør ikke personlige forpligtigelser af vores bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller aktionærer. Ethvert erstatningsansvar, der opstår i henhold til denne aftale, skal opfyldes udelukkende fra den henvisningsprovision, der er genereret og er begrænset til direkte skader.

 8. Uafhængig undersøgelse

  Du anerkender, at du har læst denne aftale og er indforstået med alle regler og vilkår. Du forstår, at vi når som helst (direkte eller indirekte) kan anmode om kundehenvisninger på vilkår, som kan variere fra dem i denne aftale samt drive virksomhed eller lave kontrakter med hjemmesider, der er magen til eller konkurrerer med din hjemmeside. Du har uafhængigt vurderet ønskeligheden af at deltage i dette partnerprogram og er ikke afhængig af nogen fremstilling, garanti eller forklaring ud over, hvad der er beskrevet i denne aftale.

 9. Fortsat reklamering

  Du skal inkorporere og til stadighed vise de mest opdaterede links som er stillet til rådighed af os på alle sider af din hjemmeside. Disse skal vises på steder og måder som er aftalt med os, og du skal ikke ændre udformningen, lokationen eller funktionen af linksene uden vores skriftlige tilladelse. Du er berettiget til henvisningskommission baseret på din vedvarende reklame for Sport hos bet365, Casino hos bet365, Poker hos bet365, Games hos bet365 og Bingo hos bet365. Vi forbeholder os retten til at reducere henvisningskommissionens procentvise andel, hvis du formindsker dine bestræbelser på at rekruttere nye kunder. Din reducerede eller suspenderede reklame for vores side vil blive betragtet som en opsigelse af denne aftale.

 10. Parternes forhold

  Vi og du er uafhængige leverandører, og intet i denne aftale skaber noget partnerskab, fælles foretagende, agentur, franchise, salgsrepræsentant eller ansættelsesforhold mellem os. Du har ingen autoritet til at afgive eller acceptere nogen tilbud eller repræsentationer på vores vegne. Du vil ikke fremsætte nogen udtalelser, hverken på din side eller andre steder, som vil modsige noget i denne aftale.

 11. Erstatning

  Du skal forsvare og holde os, vores bestyrelsesmedlemmer, ansatte og repræsentanter skadesløse fra og imod ethvert og alle erstatningsansvar, tab, skader og omkostninger, inklusive juridiske udgifter, resulterende fra, opstående af eller på nogen måde forbundet med (a) ethvert brud fra dig på en hvilken som helst garanti, fremstilling af vilkår indeholdt i denne aftale, (b) udførelsen af dine pligter og forpligtelser under denne aftale, (c) din forsømmelighed eller (d) enhver skade forårsaget direkte eller indirekte af dine forsømmelige eller forsætlige handlinger eller uautoriseret brug af vores bannere og links eller dette partnerprogram.

 12. Ansvarsfraskrivelse

  Vi giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier eller erklæringer med hensyn til partnerprogrammet, om os selv eller henvisningskommissionens betalingsordninger (inklusive, uden begrænsning, funktionalitet, garantier for egnethed, salgbarhed, lovlighed eller ikke-krænkelse) og udtrykker ikke eller antyder ikke eventuelle garantier, der opstår som følge af ydeevne, handel eller handelsbrug. Derudover fremsætter vi ingen erklæring om, at driften af vores websteder vil være uafbrudt eller fejlfri og vil ikke være ansvarlig for konsekvenserne, hvis der er nogen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rapporterne, der tilbydes i systemet bet365partners.com og bet365-databasen, skal databasen anses for at være præcis.

Form revideret: den 31. juli 2015.
Er du klar til at samarbejde med os på globalt niveau?
Ansøg
bet365 bruger cookies
Vi bruger cookies til at levere en bedre og mere personlig service. For mere information, se vores Regler om cookies.
Administration af cookies
Afvis alle
Acceptér alle
Administration af cookies
Strengt nødvendige
Cookies påkrævet for at bruge hjemmesiden og funktionerne du har anmodet om. De leverer indhold, produkter og tjenester, som du har anmodet om fra os. Disse cookies er afgørende for driften af vores hjemmeside. Flere detaljer
Cookies for ydeevne
Cookies, der bruges til at indsamle information om din brug af hjemmesiden. Disse cookies bruges til at levere indsamlede statistikker over besøg på vores hjemmesider.
Vi bruger disse statistikker til interne formål for at hjælpe os med at teste og forbedre ydeevnen på vores hjemmesider, og for at give dig en bedre brugeroplevelse. Uden disse cookies, kan vores evne til at levere en mere smidig brugeroplevelse på tværs af dine enheder, blive forringet. Flere detaljer
Tredjepartsmarketing/-målretning
Cookies, der bruges til at levere relevante annoncer til dig baseret på dine interesser.
Dette kan omfatte begrænsning af antallet af gange du ser en annonce samt hjælpe os med, at måle effektiviteten af de annoncer du ser. Uden disse cookies vil du stadig se reklamer, men de vil ikke være tilpasset dine interesser. Flere detaljer
Accepter alle cookies
Bekræft mine valg
Tillad kun nødvendige cookies