Skip to main content
Условия и Правила

Условия и Правила на Програма bet365 Партньори

Следното Споразумение между съответната компания на bet365, посочена по долу ('bet365', 'ние' или 'нас'), и Вас ('Вие'), съдържа условията и правилата, които важат за всички членове на партньорската програма ('Споразумение').


До 1 Август, 2015, където и да се намирате, когато препращате Клиенти (както са дефинирани по-долу) към нас, Вашият договор е с и предоставяте услугите си на Hillside (Sports) GP Limited. Това ще продължава да е така за повечето от Вас.


Но, ако живеете в България, Дания, Италия, Испания, Гърция, Швеция, Русия или Мексико, от 1 Август, 2015, когато предлагате Партньорски услуги и предоставяте Клиенти на нас, Вие сте в договорни отношения и предлагате Вашите Партньорски услуги на Hillside (Marketing Malta) Limited. Всички права и задължения, възникващи от взаимоотношенията Ви с bet365, преди тази дата, бяха и ще бъдат поети от Hillside (Marketing Malta) Limited от 1 Август, 2015. Да се разбира, че Hillside (Marketing Malta) Limited ще приемат Вашите услуги в ролята си на управител на маркетинг за bet365.


 1. Нашите Права и Задължения

  1. Регистриране на Вашите Клиенти

   Ние ще регистрираме Вашите клиенти и проследяваме техните транзакции. Запазваме правото си да отказваме на клиентите (или да закрием сметките им) ако е необходимо, придържайки се към всяко изискване или условие, възникнало с течение на времето. ‘Клиенти’ означава Вашите посетители, които стават част от нашата клиентска база данни (чрез регистрацията си за един или повече от нашите продукти/ уеб-страници, включително Спорт, Казино, Покер, Игри и Бинго) след като стигнат до съответните сайтове посредством Интернет адресите Ви, които ще Ви бъдат предоставени щом се присъедините към нас. След като открият сметка при нас, те ще станат и наши клиенти и съответно, всички наши правила, решения и оперативни процедури ще бъдат приложими за тях. Моля имайте предвид, че в следствие на приетия от Американския Конгрес през 2006 г. Закон за Нелегалното Залагане по Интернет, считано от 30 Септември 2006, Компанията не приема клиенти, живеещи в САЩ.

  2. Проследяване на Играта на Вашите Клиенти

   Ние ще следим залозите и участието в игрите на Вашите клиенти, като Ви предоставяме доклади, описващи тяхната дейност, които можете да намерите на този сайт.

  3. Изплащане на Комисионна за Препращане на Клиенти

   Подлежащо на клауза 6, ние ще изплащаме комисионна за препращане на клиенти (‘Комисионна за Препращане’) 30% от чистата печалба (обяснена по-долу), която регистрираме от играчи, препратени от Вашия сайт, след като те открият сметка при нас и заложат истински пари на някой от Спорт в bet365, Казино в bet365, Покер в bet365, Игри в bet365 или Бинго в bet365.

  4. Промени

   Можем да променим някои от правилата и условията, съдържащи се в това споразумение или да ги заменим по всяко време по собствена преценка, като съобщим за това на сайта ни. Промените могат да включват например промяна в Комисионната за Препращане на Клиенти, както и правила по Партньорската програма В случай, че някоя от промените е неприемлива за Вас, единственото решение за Вас е да прекратите това Споразумение. Вашето постоянно участие в програмата по пренасочване на клиенти, след оповестяването на евентуалните промени или нови договорености на сайта ни, ще бъде възможно, само ако потвърдите и приемете промените или договора.

  5. Подраздел

   Вие осъзнавате и приемате, че правила 9(1) и 9(2) (информация по електронен път), 11(1) (издаване на заповед) на Правила за Електронната Търговия 2002 (Директива на ЕС) не се прилагат или имат ефект за това Споразумение.

  6. Вашата кандидатура

   За да бъдете приети в нашата партньорска програма, трябва да приемете нашите условия и правила, отбелязвайки квадратчето, че ги приемате и да попълните онлайн форма за кандидатстване. Формата за кандидатстване е неразделна част от това споразумение. Ние едностранно ще вземем решение дали да приемем Вашата кандидатура, като това решение ще бъде окончателно и не подлежи на обжалване. Ще Ви информираме чрез имейл, дали кандидатурата Ви е била успешна.

 2. Разни

  1. Върховенство на Закона

   Законодателството в Англия е ръководещо за това Споразумение, без да се правят справки с други закони по избор. Всяко действие по това споразумение трябва да бъде отнесено към Англия и Вие безвъзвратно се съгласявате да се придържате към решенията на съда.

  2. Прехвърляемост

   Нямате право да прехвърляте това Споразумение, по силата на закона или по друг начин, без предварителното ни писмено съгласие за това. Обект на това ограничение, това Споразумение ще бъде обвързващо, влизащо в сила и прилагано за Вас и нас и нашите съответни заместници или правоприемници.

  3. Без отказване от права

   Нашият неуспех да наложим стриктно спазване на клаузите на това Споразумение, не означава отказване от правото ни да наложим някоя от клаузите на това споразумение в последствие. Никакви изменения, допълнения или зачерквания от това споразумение не са разрешени или ще бъдат признати от нас. Никой от нашите служители или агенти няма правото да прави или да се съгласява с каквито и да било промени на това Споразумение или неговите условия.

  4. Мерки

   Нашите права и средства за защита по силата на настоящото Споразумение не се изключват взаимно, тоест упражняването на една или повече от разпоредбите на настоящото Споразумение не изключва упражняването на която и да е друга разпоредба. Вие признавате, потвърждавате и се съгласявате, че щетите може да са неадекватни за нарушение или опасност от нарушение на настоящото Споразумение и, в случай на нарушение или опасност от нарушение на която и да е разпоредба от настоящото Споразумение, можем да потърсим изпълнение или спазване чрез конкретно изпълнение, разпореждане или друго справедливо средство за защита. Нищо, съдържащо се в настоящото Споразумение, не ограничава или засяга което и да е от нашите права по закон, или по друг начин, за нарушение или опасност от нарушение на която и да е разпоредба от настоящото Споразумение, като целта на тази разпоредба е да изясни, че нашите права ще бъдат изпълними по справедлив начин, както и по закон или друг начин.

  5. Отказване/Претенции

   Когато е възможно, всички клаузи на това споразумение ще бъдат интерпретирани така че да бъдат в съответствие с приложимите закони, но ако някоя клауза на това споразумение е невалидна, незаконна или неприложима в каквото и да е отношение, такава клауза ще бъде неприложима само до степента на нейната невалидност или неприложимост, без да лишава от сила останалата част на клаузата или споразумението. Неотказването от права се предполага от поведение или неуспех да се приложат права, и трябва да бъде в писмена форма, за да има ефект.

 3. Вашите Права и Задължения

  1. Линкове към нашите уеб сайтове

   Съгласявайки се да участвате в тази партньорска програма, Вие давате съгласието си да създадете и поддържате уникални линкове от Вашия сайт към уебсайтовете на Групата bet365 ('Сайтовете на bet365'). Можете да поддържате линка към нас чрез всеки един от нашите банери, имейли, статии или текстови линкове. Това е единственият начин да рекламирате от наше име.

  2. Минимално Изискване за Препращане

   Всички партньори на bet365 трябва да препратят минимум 15 активни Клиенти за период от три месеца след присъединяването им към програмата. В случай, че даден партньор не изпълни това изискване, партньорската сметка ще бъде затворена, но ще има възможност да се открие нова такава.

  3. Спам

   В случай, че открием какъвто и да било вид спам или ако рекламирате нашите услуги по различен от посочения начин, ще прекратим това Споразумение незабавно и без предизвестие. Нямате право да предявявате искания или други претенции, както и да давате гаранции, свързани с нас или да ни обвързвате с каквито и да било задължения.

  4. Регистрация на Домейн Имена

   Нямате право да регистрирате (или да кандидатствате за регистрация) домейн имена, които са идентични или подобни на някое от домейн имената, използвани от членовете на Групата bet365, както и всякакви други имена, които могат да бъдат свързани с Групата bet365.

  5. Използване на търговските марки

   Не можете да купувате или регистрирате ключови думи, инструкции за търсене или всякакви други идентификации за търсене или препращане, които са идентични или подобни на търговските марки на Групата bet365 или по друг начин да включвате думите "bet365", “bet365poker”, “bet365casino” или техни подобни и ключови думи на Партньорския Сайт, които са идентични или подобни на търговските марки на Групата bet365.

  6. Уговорки с Агенции

   По силата на това Споразумение, ние Ви даваме непълното и непреносимо право да пренасочвате клиенти към нашите сайтове, в съответствие с условията и правилата на това Споразумение. Това Споразумение не Ви дава изключително право или привилегия да ни съдействате при предоставяне на услуги на препоръчаните от Вас клиенти. Ние ще определяме начина, по който ще поддържаме взаимоотношения, по който ще предоставяме нашите услуги и дали ще бъде идентичен или подобен на използвания от Вас. Не можете да предявявате искания за Комисионни или други компенсации за бизнес, извършван от различни от Вас лица или организации.

  7. Одобрени Материали

   Вие можете да използвате единствено одобрените от нас рекламни продукти (банери, редакторски колони, изображения, лога и др.), като нямате право да променяте техния вид, както и да използвате различни от посочените в www.bet365affiliates.com. Видът и синтаксисът на хипертекст препращащите линкове е разработен от нас и представлява единствения оторизиран и разрешен начин за изложение на нашите сайтове. По-специално - моля, не създавайте директен линк към промоционалните материали на сайт на bet365.

  8. Добросъвестност

   Подозрителен или познат трафик, осъществен недобросъвестно ще бъде само във Ваша вреда, независимо от това, дали действително е причинил вреди или не. Имаме право да задържим Комисионната за Препращане, която Ви дължим, ако имаме основателна причина да установим такъв трафик.

   Запазваме си правото да задържаме партньорски плащания и/или да преустановяваме или затваряме сметки, в случай, че e установена злоупотреба с някоя оферта на bet365, с или без знанието Ви. Такива ситуации включват, но не само, залагане на двете възможности за събитие или пазар с цел минимален риск и изискване на бонус.

  9. Отговорност за Вашия Сайт

   Единствено Вие носите цялата отговорност за развитието, оперирането и поддържането на Вашия сайт, както и за материалите, които помествате на него. Например, само Вие носите отговорността да се уверите, че публикуваните материали не са в противоречие със закона или пък с невярно съдържание. Ние не носим отговорност по отношение на тези въпроси. Вие сте длъжни да ни предпазвате и да не ни намесвате в каквито и да било искания, щети и разноски (включително всякакви правни разходи), свързани директно или индиректно с развитието, оперирането, поддържането или съдържанието на Вашия сайт.

   Партньорската програма на bet365 е предназначена само и единствено за Вашето директно участие. Вие нямате право да откривате партньорски сметки от името на други участници. Също така, нямате право да откривате партньорски сметки на трета страна, да посредничите на партньорска сметка, нито да прехвърляте партньорска сметка. В случай, че искате да прехвърлите сметка към сметка с различен притежател, трябва да се Свържете с Нас. Одобрението за това е единствено по наша преценка.

  10. Свързаност

   Между Вашият и никой сайт на bet365 не може да съществува свързаност.

  11. Позволение за използване на марките

   В съответствие с условията на настоящото Споразумение, ние Ви предоставяме непълното и непрехвърляемо право да използвате нашето търговско име, търговски марки, марките на услугите, които предлагаме, нашите лога, както и други одобрени от нас обозначения („Марки”) единствено и само като промоционални материали на Вашия сайт. Не можете да прехвърляте това право, да го преотстъпвате или трансферирате. Вашето право да използвате „Марките” е лимитирано и произтича единствено от това споразумение. Не можете да предявявате претенции за невалидност и неприложимост или да оспорвате собствеността на Марките по никакъв начин и по никаква причина, както и да предприемате действия, които биха могли да бъдат в ущърб на нашите права върху Марките или могат да доведат до погрешно тълкуване на заложените в тях добри намерения. Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно, ако забележите злоупотреба с Марките от трета страна.

  12. Конфиденциална Информация

   По време на валидността на това Споразумение, можем да Ви поверим конфиденциална информация, свързана с нашия бизнес, операции, основни технологии и/или Партньорска програма (например, Комисионната, която ще получите като участник в партньорската програма). Съгласни сте да избягвате разкриване или неоторизирано използване на подобна конфиденциална информация на трети лица, освен ако нямате нашето предварително, писмено съгласие и ще използвате тази информация само по необходимост за целите на това Споразумение. Вашите задължения относно конфиденциалната информация продължават и след прекратяването на това Споразумение.

  13. Конфиденциалност

   Когато е приложимо, за целите на Data Protection Act 2018 и на General Data Protection Regulation, bet365 остава независим Data Controller. За избягване на съмнения, от това Споразумение не се образува взаимоотношение тип Data Controller / Data Processor или Joint Data Controller.
   Независимо от това, съгласявайки се за участие в Програма Партньори, Вие по всяко време трябва да спазвате Data Protection Act 2018, the General Data Protection Regulation и Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, и/или други свързани, или подобни, нормативни документи. Неизпълнението на това ще доведе до незабавно прекратяване на това Споразумение.
   Когато bet365 Ви предоставя данни, това е по собствено решение на bet365, като може да подлежи на отделни условия и правила, и може да бъде отказано или прекратено по всяко време. Ако посочите, че имате разрешение за иск от лице за личните данни в bet365, bet365 може да поиска доказателство за това под формата на съответните условия и правила, или специално съгласие.

 4. Изчисляване на Комисионна за Препоръка

  1. Комисионна за Препоръка

   Подлежащо на клауза 6, ще получавате Комисионна 30% от нетната печалба от изпратените ни от Вас клиенти. Нетна печалба се определя като:

   - за Спорт, всички парични средства, получени от нас от уредени залози, направени от клиенти след удръжка на; (i) всички изплатени на Клиентите печалби, (ii) изплатените за задължения и такси по залозите средства (или обезпечаване във връзка с това), (iii) лоши кредити, (iv) измами, (v) върнати залози, (vi) транзакции, които са отменени по инструкции на обслужващата картодържателя банка (т.нар. върнати такси) и (vii) отменени залози и (viii) бонус депозити и бонуси.

   - За дейности в секция Казино, стойността на началния баланс плюс депозираните средства, с изключение на: (i) изтеглените средства, (ii) баланса за закриване, (iii) кредити към потребители, (iv) изплатените за задължения и такси по залозите средства (или обезпечаване във връзка с това), (v) лицензионни такси, (vi) върнати такси, (vii) лоши кредити и (viii) измама.

   - За дейност в секция Покер, Стойност на Играч (описана по-долу) минус (i) платени пари за такси и данъци (или обезпечаване във връзка с това), (ii) лицензионни такси, (iii) покер чипове, (iv) върнати такси, (v) лоши кредити и (vi) измама.

   - За дейност в секция Игри, брутната стойност на залозите с изключение на: (i) отмени залози, (ii) връщания, (iii) изплатените за задължения и такси по залозите средства (или обезпечаване във връзка с това), (iv) лицензионни такси, (v) кредити към потребители, (vi) бонуси, (vii) върнати такси, (viii) лоши кредити и (ix) измама.

   - За дейност в секция Бинго, брутната стойност на залозите с изключение на: (i) отмени залози, (ii) връщания, (iii) изплатените за задължения и такси по залозите средства (или обезпечаване във връзка с това), (iv) лицензионни такси, (v) кредити към потребители, (vi) бонуси, (vii) върнати такси, (viii) лоши кредити и (ix) измама.

   Стойност на Играч се базира от една страна на рейка и таксата в съответствие със секция Въпроси за покер и от друга страна на нетните депозити на клиентите на покер масите. По този начин Партньорите са възнаграждавани за привличането на покер играчи за удоволствие, които допринасят положително за покер ликвидността и обстановката.

   Запазваме си правото да променяме размера на Комисионната и начина, по който последната се калкулира, когато сметнем за необходимо и в съответствие с клауза 1.4.

  2. Изчисляване на Платимите Комисионни

   Партньорите имат право да получават плащания към баланса на техните печалби от спорт, покер, игри, казино или бинго. Отрицателен баланс на комисионни, в която и да е от секциите спорт, казино, покер, игри или бинго, ще се удържа от наличните комисионни.

 5. Изплащане на Комисионни

  1. Искания за Плащане на Комисионна

   Вашата партньорска сметка в bet365 трябва да има минимум 5 активни препратени клиента, преди да имате право на изплащане на Комисионна за Препращане. Подлежи на клауза 6, имате право на едно плащане на месец, като трябва да сте изпълнили горепосоченото изискване за минимален брой Клиенти до края на предходния месец.


   Вие се съгласявате, че относно изплащането на Комисионни за Препращане, между Вас и bet365 има процедура на самостоятелно фактуриране. Съгласно процедурата по самостоятелно фактуриране, ако желаете да Ви бъде изплатена Комисионна за Препращане, трябва Вие да направите иск за плащането чрез Вашата сметка в партньорската система на bet365, след което ние ще изготвим VAT фактура от Ваше име, показваща всички необходими подробности за приложимата Комисионна за Препращане, която се съгласявате да приемете. Изплащането на фактура ще подлежи на всяка точка от условията, изложени по-долу. Вие се съгласявате да не изготвяте VAT фактури за Вашите партньорски услуги. Вие се съгласявате да ни информирате, ако има промени в притежателя на Вашия бизнес или във Вашата VAT регистрация. Процедурата по самостоятелното фактуриране ще се практикува, докато е в сила това Споразумение.


   Ако сте в договор с Hillside (Marketing Malta) Limited, съгласно условията на това Споразумение, за Вас ще важи следното: (i) да се разбира, че във фактурите няма да се удържа VAT и, доколкото се отнася до партньорските услуги до Hillside (Marketing Malta) Limited, тази компания поема отговорността да отчита VAT съгласно обратните такси в Малта; и (ii) Вие се съгласявате и потвърждавате, че всички задължения за VAT, които може да имате по закона за VAT в Малта, остават изцяло Ваши задължения и bet365, съгласявайки се да издава фактури от Ваше име, съгласно процедурата по самостоятелно фактуриране, посочена по-горе, по никакъв начин не приема и/или поема отговорност да осигури спазването на задължения за VAT, след издаването на фактура от Ваше име.


   По същия начин, ако сте в договор с Hillside (Sports) GP Limited, Вашите услуги не подлежат на VAT и няма да се удържа VAT.


   Можете да заявявате месечните си плащания за Комисионни за Препращане по всяко време от началото на втория ден от следващия календарен месец (англ. време).


   Минималната сума от комисионни, която можете да заявите за изплащане зависи от валутата, в която е Вашата сметка и е в съответствие с таблицата по-долу. Няма ограничения относно максималния лимит. Няма ограничения относно максималния лимит.


   Валута Минимум Изискване за Плащане
   Австралийски Долари 350 AUD
   Канадски Долари 300 CAD
   Китайски Юани 1700 RMB
   и 1800 DKK
   Евро 230 EUR
   Хонгконгски Долари 2000 HKD
   Исландски Крони 32000 ISK
   Японски Йени 32000 JPY
   Малайзийски Рингити 300 MYR
   Норвежки Крони 2500 NOK
   Шведски Крони 2500 SEK
   Тайландски Бахт 9000 THB
   Британски Лири 200 GBP
   Щатски Долари 250 USD

   Плащанията на Комисионната за Препращане трябва да бъдат заявени:

   (i) към конкретна bet365 сметка - препоръчително, най-бързия и лесен начин да изтеглите средства е да използвате някой от методите, с които работим в bet365.com

   (ii) банков превод, или

   (iii) чек (само в GBP).


   Моля, имайте предвид, че bet365 не удържа такси за нареждане на банков превод, но е възможно Вашата обслужваща банка да Ви начисли такива. Банковите преводи ще бъдат наредени от името на ‘Hillside (Sports) GP Limited’, с изключение на плащания до членове на партньорската програма, които се намират в България, Дания, Италия, Испания, Гърция, Швеция, Русия или Мексико, чиито преводи от 1 Август 2015, ще бъдат наредени от 'Hillside (Marketing Malta) Limited'

   Моля, имайте предвид, че ако сте партньор, пребиваващ в САЩ, Италия или Мексико, за Вас няма да бъде достъпна опция (i) по-горе.

   Под определението „активен, препратен от Вас клиент” се разбира - клиент, посетил Вашия сайт(ове), препратен към сайта на bet365 чрез използвания от Вас линк, регистрирал се като наш клиент, депозирал средства към клиентската си сметка и заложил и/или участвал в игрите на някой от нашите продукти - Спорт в bet365, Казино в bet365, Покер в bet365, Игри в bet365 и/или Бинго в bet365.

  2. Валути за Плащания на Комисионната за Препращане

   Всички плащания на комисионни за препращане, ще бъдат дължими и платими във валутата, която сте избрали при откриването на Вашата партньорска сметка, с изключение на плащания, изискани чрез чек, които са достъпни само в GBP. В случаите, когато това е необходимо всички суми ще бъдат обръщани в съответната валута по средния курс, обявен от 'Financial Times' в момента на плащането.

   Комисионни, които следват от клиентски сметки във валути различни от валутата, в която е партньорската сметка, ще бъдат обръщани по средния курс, обявен в момента на плащането.

 6. Срок и Прекратяване, Последствия и Неподходящи Сайтове

  1. Срок и Прекратяване

   Срокът на това Споразумение ще започне, когато сте одобрени за партньор и ще продължи, докато едната от страните не уведоми другата писмено, че желае да прекрати Споразумението, като в този случай Споразумението ще бъде прекратено незабавно. Прекратяването е по желание, със или без причина, от която и да е от страните. За целите на уведомяване за прекратяването, изпращането на имейл се счита за писмена и незабавна форма на уведомяване.

  2. Последствия

   При прекратяване трябва да премахнете всички банери/икони от Вашия сайт и да отстраните всички линкове за сайтовете на bet365. Всички права и лицензи, които са Ви дадени според това споразумение ще бъдат незабавно прекратени. Ще трябва да ни върнете всяка поверителна информация и всички копия във ваше притежание, съхранение и контрол, и ще прекратите всякакво използване на нашите марки.

  3. Неподходящи Сайтове

   Ние можем да прекратим това Споразумение, ако сметнем (по наше усмотрение), че Вашият уебсайт е неподходящ. Неподходящите сайтове включват, но не се ограничават до тези, които: са насочени към деца, показват порнография или други незаконни сексуални действия, насърчават насилие, насърчават дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст, популяризират незаконни дейности или нарушават права на интелектуална собственост или нарушават съответните рекламни разпоредби или кодекси за практика.

  4. Дубликатни Сметки и Самопрепоръчване

   Вие не трябва да откривате повече от една партньорска сметка без нашето предварително писмено съгласие и няма да получите комисионна за Вашата или свързана с Вас сметка в bet365 Спорт, Казино, Покер, Игри или Бинго. Тази програма е предназначена само за професионални уебсайт издатели.

 7. Ограничение на Отговорност

  Ние няма да носим отговорност за непреки, специални или произтичащи щети (или загуба на приходи, печалби или данни), възникнали във връзка с това Споразумение или партньорската програма, дори ако сме били уведомени за възможността за такива щети. В допълнение, нашата обща отговорност, произтичаща от това Споразумение и партньорската програма не надвишава общата комисионна, която се изплаща по силата на това споразумение. Нищо в настоящото Споразумение няма да се тълкува като предоставяне на права, средства за защита или ползи за лица или учреждения, които не са страна в това Споразумение. Нашите задължения според това Споразумение не предоставят лични задължения за нашите директори, служители или акционери. Всяка отговорност, произлизаща от това Споразумение, се покрива единствено от генерираната комисионна и се ограничава до преки щети.

 8. Независимо Разследване

  Вие потвърждавате, че сте прочели това споразумение и се съгласявате с всички негови Условия и Правила. Вие разбирате, че ние можем по всяко време (пряко или косвено) да поискаме препращане на клиенти при условия, различни от съдържащите се в това Споразумение, или да си сътрудничим с уебсайтове, които са подобни или конкуренти на Вашия уебсайт. Вие самостоятелно сте решили да участвате в тази партньорска програма и не разчитате на изявление, гаранция или представяне, различни от посочените в това Споразумение.

 9. Продължителна Промоция

  Вие трябва да включите и на видно място да показвате най-актуалните линкове, предоставяни Ви от нас, на всички страници на Вашия уебсайт, по начин и място, одобрени от нас, без да изменяте формата, местоположението или функционирането на линковете без нашето предварително писмено съгласие. Вие имате право на комисионна за препращане на потребители, базирана на Вашето продължително промотиране на Спорт в bet365, Казино в bet365, Покер в bet365, Игри в bet365 или Бинго в bet365. Ние си запазваме правото да намалим процентите по комисионната, ако Вие намалите Вашите усилия по набирането на нови клиенти. Намалено или прекратено промотиране на нашите сайтове от Ваша страна ще се счита за прекратяване на това Споразумение.

 10. Обвързаност на Страните

  Ние и Вие сме независими страни в договор и нищо от това споразумение няма да създаде партньорство, общо предприятие, агенция, верига, търговско представителство или работодателски взаимоотношения между нас. Вие няма да имате правото да правите или приемате оферти или изявления от наше име. Не може да правите изявления, на Вашия сайт или други източници, които противоречат каквото и да е в това Споразумение.

 11. Освобождаване от Отговорност

  Вие трябва да защитавате, да предпазвате и да държите нас, нашите директори, служители и представители освободени от отговорности, загуби, щети и разходи, включително правни разходи, произлизащи от или свързани с (a) всяко нарушение, представляване или термин съдържащ се в това Споразумение, (b) изпълнението на Вашите права и задължения спрямо това Споразумение, (c) Ваша небрежност или (d) щета причинени директно или индиректно от действия по невнимание или умишлено, пропуски, или неоторизирано използване на нашите банери, линкове или партньорската ни програма.

 12. Отказ от отговорност

  Ние не даваме никакви изразени или подразбиращи се гаранции или изявления, свързани с партньорската ни програма, относно нас или изплащането на комисионна за препращане на потребители (включително, без ограничение, функционалност, гаранции за годност, продаваемост, законност или ненарушаване), и не изразяваме или предполагаме гаранции произлизащи от изпълнението, търгуването или търговската употреба. В допълнение, ние не правим изявления, че оперирането на нашите сайтове ще бъде без прекъсване или без грешки, и няма да носим отговорност за последствията, ако има такива. В случай на несъответствие между доклади, предложени в системата www.bet365partners.com и базата данни на bet365, базата данни се счита за правилната.

Формата е обновена: 31 Юли, 2015.
Готови ли сте за партньорство с нас на глобално равнище?
Кандидатствайте
bet365 използва кукита (cookies)
Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки.
Управлявай Кукита
Откажи всички
Приеми всички
Управление на Кукита
Наложителни
Кукита, необходими за използване на сайта и функциите, които сте поискали. Те предоставят съдържание, продукти и услуги, които сте поискали от нас. Тези кукита са от съществено значение за работата на нашия сайт. Подробности
Кукита за Представяне
Кукита, използвани за събиране на информация за вашето използване на сайта. Тези кукита се използват за предоставяне на обобщена статистика за посещенията на нашите сайтове.
Ние използваме тази статистика за вътрешни цели, за да ни помогне да тестваме и подобрим ефективността на нашите сайтове и да ви предоставим по-добро потребителско изживяване. Без тези кукита способността ни да предоставяме по-плавно потребителско изживяване на вашите устройства може да бъде влошена. Подробности
Маркетинг / Таргетинг на трети страни
Кукита, използвани за предоставяне на подходящи за вас реклами въз основа на вашите интереси.
Това може да включва ограничаване на броя пъти, когато виждате реклама, както и да ни помогнете да измерим ефективността на всички реклами, които виждате. Без тези кукита пак ще виждате реклами, но те няма да бъдат адаптирани към вашите интереси. Подробности
Приеми всички кукита
Потвърди моя избор
Разреши само необходимите кукита