Skip to main content
Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego bet365

Poniżej znajduje się porozumienie pomiędzy odpowiednią firmą bet365, wspomnianą poniżej ("bet365", "nas" lub "my") a Tobą ("Ty"), która zawiera warunki dotyczące wszystkich członków programu partnerskiego bet365 ("Porozumienie").


Do dnia 1. sierpnia 2015, niezależnie od tego gdzie się znajdowałeś, to kiedy polecałeś Klientów (zgodnie z definicją poniżej) do nas, posiadałeś kontrakt i zapewniałeś swoje usługi do Hillside (Sports) GP Limited. Będzie to kontynuowane w większości przypadków.


Jednakże, jeżeli znajdujesz się w Bułgarii, Danii, we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Rosji lub Meksyku, to prosimy zwrócić uwagę, że z dniem 1. sierpnia 2015, kiedy będziesz świadczył usługi partnerskie i polecał nam Klientów, to będziesz zawierał umowę i świadczył swoje usługi partnerskie Hillside (Marketing Malta) Limited. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Twojego związku z bet365 przed tą data zostały i zostaną przejęte przez Hillside (Marketing Malta) Limited z dniem 1. sierpnia 2015. Przyjmuje się, że Hillside (Marketing Malta) Limited będzie pozyskiwał i zarządzał Twoimi usługami w charakterze menedżera usług marketingowych dla bet365.


 1. Nasze prawa i obowiązki

  1. Rejestracja Twoich Klientów

   Zarejestrujemy Twoich Klientów i będziemy monitorować ich transakcje. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji Klientów (lub zamknięcia ich kont), jeżeli zajdzie taka potrzeba stosownie do wszelkich wymagań, które możemy ustalić na pewien okres. "Klient" oznacza osobę odwiedzającą, która zarejestrowała się w naszej bazie danych (rejestrując się do jednego lub więcej z naszych produktów/stron łącznie ze Sportami, Kasynem, Pokerem, Grami i Bingo) po wejściu na daną stronę przez jeden z Twoich linków polecających, które otrzymasz, po zarejestrowaniu się. Otwierając u nas konto, staną się oni naszymi Klientami i w związku z tym wszystkie nasze zasady, polityki i procedury operacyjne będą ich dotyczyły. Prosimy zwrócić uwagę, że w związku z wprowadzeniem w życie Ustawy o nielegalności hazardu internetowego (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006) w dniu 30. września 2006, przez Kongres Stanów Zjednoczonych, firma nie akceptuje rejestracji osób, które mieszkają w USA.

  2. Monitoring gry Klientów

   Będziemy monitorować zakłady i grę Twoich Klientów, udostępniając raport podsumowujący ich działalność, do którego możesz uzyskać dostęp na tej stronie.

  3. Wypłata Prowizji za Polecenie

   Zgodnie z klauzulą 6, będziemy wypłacać Ci Prowizję za Polecenie ("Prowizja za Polecenie") - 30% od zysku netto (zdefiniowany poniżej), który zarabiamy na graczach bezpośrednio przekierowanych z Twojej strony po tym, jak otworzą u nas konto i zagrają za rzeczywiste pieniądze na stronie Sporty w bet365, Kasyno w bet365, Poker w bet365, Gier w bet365 lub Bingo w bet365.

  4. Modyfikacja

   Możemy modyfikować warunki zawarte w tym Porozumieniu lub zmienić je w dowolnym czasie według własnego uznania, podając zapis o zmianie lub nowe porozumienie na naszej stronie. Modyfikacje mogą obejmować, na przykład, zmiany w zakresie dostępnych Prowizji za Polecenie i zasadach Programu Partnerskiego. Jeżeli jakakolwiek zmiana nie jest przez Ciebie akceptowana, masz prawo do rozwiązania tego Porozumienia. Twoje dalsze uczestnictwo w naszym Programie Partnerskim, następujące po opublikowaniu informacji o zmianie lub nowego porozumienia na naszej stronie, będzie oznaczało wiążącą akceptację modyfikacji lub nowego porozumienia.

  5. Podsekcja

   Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że regulacje 9(1) i 9(2) (o informacjach dostarczanych drogą elektroniczną), 11(1) (o składaniu zamówień) Handlu elektronicznego (Dyrektywa WE) z 2002, nie mają zastosowania i nie mają żadnego wpływu na to Porozumienie.

  6. Twój wniosek

   Aby stać się członkiem naszego programu partnerskiego, musisz zaakceptować niniejsze warunki zaznaczając pole wskazujące ich akceptację oraz wypełnić i złożyć wniosek za pomocą formularza online. Formularz wniosku stanowi integralną część tego Porozumienia. Według własnego uznania określimy, czy Twój wniosek zostanie zaakceptowany - decyzja ta jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Zostaniesz poinformowany emailem, czy Twój wniosek został zaakceptowany.

 2. Inne

  1. Obowiązujące prawo

   Przepisy prawne obowiązujące w Anglii, są wiążące w tym Porozumieniu, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Jakiekolwiek działania związane z tym Porozumieniem, muszą być wprowadzone w Anglii i nieodwołalnie wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji angielskich sądów.

  2. Przenoszenie

   Nie możesz przypisywać tego Porozumienia, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zgodnie z tym ograniczeniem, to Porozumienie będzie wiążące, obowiązywać z korzyścią i będzie skuteczne w stosunku do Ciebie, nas i naszych odpowiednich następców.

  3. Zaniechanie zrzeczenia się praw

   Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonywania warunków tego Porozumienia, nie będzie oznaczał zrzeczenia się naszych praw do późniejszej egzekucji praw zastrzeżonych w tym Porozumieniu. Żadne zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub wstawki w tym Porozumieniu nie są dozwolone i nie będą przez nas uznawane. Żaden z naszych pracowników lub agentów nie ma uprawnień do wprowadzania lub uznawania jakichkolwiek zmian tego Porozumienia lub jego warunków.

  4. Środki

   Nasze prawa i środki tutaj zawarte nie mogą się wzajemnie wykluczać, co oznacza, że korzystanie z jednego lub większej ilości warunków tego Porozumienia nie może wykluczać korzystania z innego warunku. Przyjmujesz do wiadomości, potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że szkody mogą być nieadekwatne do naruszenia lub podejrzenia naruszenia tego Porozumienia i w takim przypadku możemy dążyć do wyegzekwowania lub podporządkowania się w stosunku do danego działania, nakazu sądowego czy innego odpowiedniego środka. Żaden element tego Porozumieniu nie może ograniczać naszych praw lub w inny sposób na nie wpływać, w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia tego Porozumienia, celem tego przepisu jest wyjaśnienie, że nasze prawa będą wykonane w mocy prawa lub w inny sposób.

  5. Uchylenie/Zrzeczenie się

   W miarę możliwości, każde postanowienie tego Porozumienia będzie interpretowane w taki sposób, aby były ono skuteczne i ważne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale jeśli jakiekolwiek postanowienie tego Porozumienia uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie, gdzie jest ono nieważne lub niewykonalne, bez unieważniania pozostałej części tego Porozumienia lub jego warunków. Żadne zrzeczenie się nie będzie wynikać pośrednio z zastosowania lub niewykonania jakichkolwiek praw i musi zostać przedstawione w formie pisemnej, aby było skuteczne.

 3. Twoje prawa i obowiązki

  1. Linki do naszych stron

   Przez wyrażenie zgody na udział w naszym Programie Partnerskim, zgadzasz się utworzyć unikalne linki z Twojej strony do stron, które są własnością, marką i obsługiwane przez grupę bet365 ("strony bet365"). Możesz dodać link do naszej strony w formie jednego z naszych banerów, e-maila, artykułu lub linku tekstowego. Jest to jedyna metoda, z której możesz skorzystać w ramach reklamy w naszym imieniu.

  2. Wymagane minimum poleceń

   Wszyscy partnerzy bet365 muszą polecić przynajmniej 15 aktywnych Klientów w przeciągu trzech miesięcy od zarejestrowania się w programie. Jeżeli partner nie osiągnie tego wymagania, to konto partnerskie zostanie zamknięte, ale będziesz miał możliwość otwarcia nowego konta partnerskiego.

  3. Spamowanie

   Jeżeli użyjesz jakiejkolwiek formy spamu lub będziesz reklamował nasze usługi w jakikolwiek inny sposób, niezwłocznie rozwiążemy to Porozumienie bez prawa odwołania z Twojej strony. Nie możesz występować jako reprezentująca nas osoba, dawać jakichkolwiek gwarancji w naszym imieniu oraz nie masz prawa do wiązania nas jakimikolwiek zobowiązaniami.

  4. Rejestracja domen

   Nie wolno Ci rejestrować (lub występować z wnioskiem o rejestrację) jakichkolwiek domen, których nazwy są podobne do jakiejkolwiek domeny używanej lub zarejestrowanej w imieniu dowolnego z członków grupy bet365, lub jakiejkolwiek innej nazwy, którą można rozumieć jako określenie grupy bet365.

  5. Terminy markowe

   Nie możesz dokonywać zakupu lub rejestracji słów kluczowych, terminów do wyszukiwania lub innych elementów identyfikacyjnych używanych w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej, portalu, serwisie sponsorowanym reklamami lub jakimkolwiek innym serwisie wyszukującym lub polecającym, które są identyczne lub podobne do jakichkolwiek nazw firmowych grupy bet365 lub w inny sposób zwierające słowa "bet365", “bet365poker”, “bet365casino” lub jego odmiany lub zamieszczać znaczników meta słów kluczowych na stronie partnerskiej, które są identyczne lub podobne do jakichkolwiek nazw firmowych grupy bet365.

  6. Umowa agencyjna

   W tym Porozumieniu, przyznajemy Ci niewyłączne, niezbywalne prawo do przekierowywania Klientów do dowolnej z naszych stron, zgodnie z regulaminem tego Porozumienia. To Porozumienie nie przyznaje Ci wyłącznego prawa lub przywileju do pomocy nam w świadczeniu usług wynikających z Twoich poleceń i oczywiście zamierzamy współpracować z innymi, zapewniającymi takie same usługi lub usługi o podobnym do Twoich charakterze. W związku z tym, nie będziesz ubiegał się o Prowizję od Poleceń lub inne rekompensaty, związane z pracą wykonaną przez osoby lub podmioty, inne niż Twoja osoba.

  7. Akceptowane grafiki

   Możesz używać jedynie akceptowane przez nas środki reklamy (baner, html mailer, kolumny redakcyjne, grafiki i loga) i nie możesz zmieniać ich wyglądu ani odnosić do nas żadnych materiałów promocyjnych innych niż te dostępne na www.bet365 partners.com. Wygląd i składnia linków polecających są zaprojektowane i oznaczone przez nas i stanowią jedyną zatwierdzoną i dozwoloną reprezentację naszych stron. W szczególności prosimy, aby nie tworzyć bezpośrednich linków do materiałów promocyjnych na jakiejkolwiek ze stron bet365.

  8. W dobrej wierze

   Nie możesz świadomie czerpać korzyści z rozpoznawalnego lub podejrzanego ruchu, który nie został wygenerowany w dobrej wierze, niezależnie od tego, czy powoduje on straty, czy nie. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszystkich kwot należnych w ramach tego Porozumienia, jeżeli mamy powody, aby sądzić, że taki ruch ma miejsce.

   Zastrzegamy sobie prawo do wycofania płatności partnerskich i/lub zawieszenia lub zamknięcia kont, gdzie poleceni Klienci nadużywają jakichkolwiek ofert lub promocji bet365, niezależnie od tego, czy odbywa się to za Twoją wiedzą, czy też nie. Do takich przypadków należą, ale nie ograniczają się do nich, różni klienci stawiający na obydwie strony danego wydarzenia lub rynku, tak, aby ograniczyć ryzyko i skorzystać z bonusów.

  9. Odpowiedzialność za Twoją stronę

   Będziesz w pełni odpowiedzialny za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej strony oraz za wszelkie materiały, które pojawiają się na Twojej stronie. Na przykład, będziesz w pełni odpowiedzialny za to, aby materiały umieszczane na Twojej stronie nie były zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem. Nie bierzemy za nie żadnej odpowiedzialności. Ponadto, bierzesz na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, szkody i koszty (w tym bez ograniczeń, opłaty prawne) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju, obsługi, konserwacji i zawartości Twojej strony.

   Program Partnerski bet365 jest skierowany do Twojego bezpośredniego udziału. Nie możesz otwierać kont partnerskich w imieniu innych uczestników. Otwarcie konta partnerskiego dla osób trzecich, pośredniczenie w sprawie kont partnerskich lub przekazanie konta partnerskiego nie jest akceptowane. Partnerzy chcący przenieść konto, na konto innego właściciela, muszą poprosić o zgodę na to, kontaktując się z nami. Zatwierdzenie następuje wyłącznie według naszego uznania.

  10. Odniesienie

   Nie jest możliwe żadne odniesienie z Twojej strony do dowolnej ze stron bet365.

  11. Licencja na użytkowanie znaków

   Niniejszym przyznajemy Ci niewyłączną, niezbywalną licencję, w czasie obowiązywania tego Porozumienia, na używanie naszej nazwy handlowej, znaków handlowych, znaków serwisu, loga i wszelkich innych oznaczeń, które możemy zatwierdzać co pewien czas ("Znaki") wyłącznie w związku z wyświetlaniem materiałów promocyjnych na Twojej stronie. Ta licencja nie może być sub-licencjonowana, przekazana lub w inny sposób przez Ciebie przeniesiona. Twoje prawo do użycia Znaków jest ograniczone i wynika jedynie z tej licencji. Nie możesz wyrażać nieważności, wygaśnięcia ważności lub ubiegać się o własność Znaków w jakimkolwiek przypadku i o jakiejkolwiek naturze, jak również nie możesz podejmować żadnych działań, które mogą naruszać nasze prawa do Znaków, czynić to samo ogólnie lub w inny sposób osłabiać ich ważność lub negatywnie wpływać na ich reputację. Musisz niezwłocznie powiadomić nas, jeżeli dowiedziałeś się o nadużyciu Znaków przez jakąkolwiek stronę trzecią.

  12. Poufne informacje

   W ramach warunków tego Porozumienia, mogą zostać Ci powierzone poufne informacje odnoszące się do naszej działalności, naszych operacji lub technologii i/lub Programu Partnerskiego (włącznie z, na przykład, Prowizji za Polecenie zarobionej przez Ciebie w Programie Partnerskim). Wyrażasz zgodę na unikanie ujawniania lub nieautoryzowanego użycia takich poufnych informacji osobom trzecim lub osobom z zewnątrz, chyba że wcześnie posiadasz pisemną zgodę i że będziesz używał te poufne dane tylko w celach koniecznych do dalszych celów zawartych w tym Porozumieniu. Twoje obowiązki w związku z tymi poufnymi informacjami pozostaną ważne nawet po rozwiązaniu tego Porozumienia.

  13. Ochrona danych

   W stosownych przypadkach, dla celów Ustawy o ochronie danych z 2018 i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regulation), bet365 pozostaje niezależnym administratorem danych. W celu uniknięcia wątpliwości, relacja niezależny administrator/przetwarzający dane lub relacja wspólnej niezależnej administracji nie zostanie utworzona na podstawie niniejszej Umowy.
   Jednakże, wyrażając zgodę na uczestnictwo w tym Programie Partnerskim, będziesz postępował zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 2018, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (General Data Protection Regulation) oraz Regulacjami o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 i/lub z innymi powiązanymi lub podobnymi przepisami prawnymi. Niezastosowanie się do tego będzie skutkowało wypowiedzeniem niniejszego Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
   Jeśli, bet365 w dowolnym momencie udostępni użytkownikowi swoje dane, to jest to według uznania bet365 i może podlegać oddzielnym warunkom oraz może zostać odrzucone lub wstrzymane w każdej chwili. W przypadku stwierdzenia, że ​​dana osoba ma zgodę podmiotu danych na udostępnienie danych osobowych w bet365, bet365 może wymagać dowodu na to w postaci odpowiednich warunków lub konkretnej zgody na udostępnienie danych.

 4. Obliczanie Prowizji za Polecenie

  1. Prowizja za Polecenie

   Zgodnie z klauzulą 6, będziesz otrzymywał 30% Prowizję za Polecenia od zysku netto, osiągniętego dzięki poleconym przez Ciebie Klientom. Zysk netto zdefiniowany jest jako:

   - uzyskany poprzez aktywność w zakładach sportowych, dochód brutto zdobyty przez nas w związku z rozliczeniem zakładów dokonanych przez Klientów po potrąceniu: (i) pieniędzy wypłaconych Klientowi jako wygrane; (ii) pieniędzy wypłaconych w formie podatków lub cła od zakładów (lub uzasadnione prowizje z nimi związane); (iii) nieściągalne długi; (iv) oszustwa; (v) zwrócone stawki; (vi) transakcje, które są zastrzeżone przez instrukcje z Twojego banku, w którym wydana została Twoja karta (zwykle odnoszące się jako zwrot kosztów); i (vii) anulowań oraz (viii) bonusów od zakładów/depozytów.

   - uzyskany poprzez aktywność w Kasynie, wartość początkowego stanu konta z odjętymi środkami przelanymi na inne konto (i) środkami wypłaconymi (ii) końcowym stanem konta (iii) środkami przyznanymi użytkownikowi (iv) pieniędzmi wypłaconymi w formie podatków lub cła od zakładów (lub uzasadnione prowizje z nimi związane); (v) opłatami licencyjnymi (vi) zwrotami (vii) nieściągalnymi długami i (viii) oszustwami.

   - uzyskany poprzez aktywność w Pokerze, rzeczywistą wartość gracza (jak podano poniżej) z odjętymi (i) pieniędzmi wypłaconymi w formie podatków lub cła od zakładów (lub uzasadnione prowizje z nimi związane); (ii) opłatami licencyjnymi, (iii) żetony bonusowe do pokera, (iv) zwroty kosztów, (v) nieściągalne długi i (vi) oszustwa.

   - uzyskany poprzez aktywność w Grach, stawki brutto z odjętymi (i) unieważnieniami, (ii) zwrotami, (iii) pieniędzmi wypłaconymi w formie podatków lub cła od zakładów (lub uzasadnione prowizje z nimi związane); (iv) opłatami licencyjnymi, (v) środkami przyznanymi użytkownikom, (vi) bonusami (vii) zwrotami kosztów, (viii) nieściągalnymi długami i (ix) oszustwami.

   - uzyskany poprzez aktywność w Bingo, stawki brutto z odjętymi (i) unieważnieniami, (ii) zwrotami, (iii) pieniędzmi wypłaconymi w formie podatków lub cła od zakładów (lub uzasadnione prowizje z nimi związane); (iv) opłatami licencyjnymi, (v) środkami przyznanymi użytkownikom, (vi) bonusami (vii) zwrotami kosztów, (viii) nieściągalnymi długami i (ix) oszustwami.

   Rzeczywista wartość gracza jest częściowo oparta na prowizji (rake) i opłatach zgodnie z naszą sekcją FAQ dla Pokera, i częściowo na depozytach netto klientów na stołach do pokera. To zapewnia, że partnerzy są nagradzani za polecanie rekreacyjnych graczy pokera, którzy mają pozytywny wpływ na płynność gry i ekologię pokera.

   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości części procentowej i metody obliczania Prowizji za Polecenia na podstawie naszej decyzji zgodnie z klauzulą 1.4.

  2. Obliczanie Prowizji do wypłaty

   Partnerzy mają prawo do płatności do wysokości stanu konta w związku z ich zyskami w Sportach, Kasynie, Pokerze, Grach lub Bingo. Negatywne saldo prowizji w Sportach, Kasynie, Pokerze, Grach lub Bingo będzie potrącone z dostępnych prowizji.

 5. Wypłata Prowizji za Polecenia

  1. Wnioski o wypłatę Opłaty za Polecenie

   Twoje konto partnerskie bet365 musi zawierać przynajmniej 5 aktywnych poleconych Klientów przed możliwością wypłaty Prowizji za Polecenia. Podlega to klauzuli 6, masz prawo do jednej wypłaty w miesiącu, pod warunkiem, że spełniłeś powyższe wymaganie dotyczące Klientów na koniec poprzedniego miesiąca.


   Zgadzasz się, że procedura samofakturowania ma miejsce pomiędzy Tobą, a bet365 w odniesieniu do zapłaty Prowizji za Polecenie. W ramach procedury samofakturowania, jeżeli chcesz wystąpić z prośbą o płatność jakiejkolwiek Prowizji za Polecenie, musisz wystąpić z wnioskiem o płatność za pośrednictwem swojego konta w systemie partnerskim bet365, dzięki któremu będziemy mogli wystawić fakturę VAT za Ciebie, pokazującą wszystkie wymagane dane dla stosownej Prowizji za Polecenie, którą zgadzasz się zaakceptować. Wypłata za jakąkolwiek fakturę zostanie zrealizowana zgodnie i z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. Zgadzasz się, że nie będziesz wystawiał żadnych faktur VAT dotyczących Twoich usług partnerskich. Zgadzasz się na poinformowanie nas o wszelkich zmianach własności Twojej firmy lub Twojej rejestracji VAT. Ta procedura samofakturowania będzie obowiązywała przez okres trwania tego Porozumienia.


   Jeśli posiadasz umowę z Hillside (Marketing Malta) Limited zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia, następujące warunki będą miały zastosowanie: (i) przyjmuje się, że podatek VAT nie będzie pobierany na fakturach i w odniesieniu do usług partnerskich do Hillside (Marketing Malta) Limited i firma będzie uwzględniać jakikolwiek VAT w ramach systemu odwrotnych obciążeń na Malcie; i (ii) zgadzasz się i potwierdzasz, że wszelkie zobowiązania VAT, które możesz posiadać w związku z maltańskimi przepisami dotyczącymi podatku VAT należą do Twojej wyłącznej odpowiedzialności i że bet365, zgadzając się na wystawianie faktur w Twoim imieniu zgodnie z procedurą samofakturowania, o której mowa powyżej, w żaden sposób nie przyjmuje i/lub ponosi odpowiedzialności za zapewnienie zgodności z takimi zobowiązaniami VAT, poza wystawieniem faktury w Twoim imieniu.


   Podobnie, jeśli Twoja umowa jest zawarta z Hillside (Sports) GP Limited, zrozumiałe jest, że Twoje usługi są poza zakresem podatku VAT i VAT nie jest pobierany.


   Wnioski o wypłaty za każdy miesiąc kalendarzowy mogą być dokonane w dowolnym czasie od rozpoczęcia drugiego dnia następnego miesiąca kalendarzowego (czas UK).


   Wniosek o minimalną wypłatę za zarobioną Prowizję za Polecenie na jeden miesiąc zależy od waluty wybranej na Twoim koncie partnerskim, jak podano poniżej. Nie ma ograniczenia co do maksimum.


   Waluta Wymagane minimum do wypłaty
   Dolary australijskie 350 AUD
   Dolary kanadyjskie 300 CAD
   Chińskie renminbi 1700 RMB
   Duńskie korony 1800 DKK
   Euro 230 EUR
   Dolary (Hongkong) 2000 HKD
   Islandzkie korony 32000 ISK
   Japońskie jeny 32000 JPY
   Malezyjskie ringgity 300 MYR
   Norweskie korony 2500 NOK
   Szwedzkie korony 2500 SEK
   Tajskie baty 9000 THB
   Funty brytyjskie 200 GBP
   Dolary amerykańskie 250 USD

   Wnioski o wypłatę Prowizji za Polecenia mogą być dokonane:

   (i) na wyznaczone konto bet365 - zalecany, najszybszy i najprostszy sposób do wypłaty przez dowolnie wybraną przez Ciebie metodę płatności obsługiwaną przez bet365.com

   (ii) przelew bankowy lub

   (iii) czek (wyłącznie GBP).


   Zwróć uwagę: mimo, że bet365 nie potrąca żadnych kosztów za przelew bankowy, Twój bank może pobrać koszty za takie transakcje. Przy przelewie bankowym na Twoim wyciągu bankowym wyświetli się "Hillside (Sports) GP Limited", z wyjątkiem płatności dokonywanych na rzecz członków Programu Partnerskiego znajdujących się w Bułgarii, Danii, we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Rosji lub Meksyku, gdzie odniesienia będą dotyczyły "Hillside (Marketing Malta) Limited" z dniem 1. sierpnia 2015.

   Zwróć uwagę, że jeżeli jesteś partnerem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech lub Meksyku, wówczas powyższa opcja (i) nie będzie dla Ciebie dostępna.

   Aktywny polecony Klient jest definiowany jako odwiedzający Twoją stronę, który został przekierowany na stronę bet365 przez Twój link polecający, zarejestrował się jako Klient, zdeponował środki na swoje konto oraz rozpoczął aktywność w jednym lub więcej produktów bet365 - Sporty w bet365, Kasyno w bet365, Poker w bet365, Gry w bet365 i/lub Bingo w bet365.

  2. Waluta płatności Prowizji za Polecenia

   Wszystkie płatności Prowizji za Polecenia będą wypłacone w walucie wybranej przy otwieraniu konta w Programie Partnerskim, poza płatnościami dokonanymi za pomocą czeku, które są dostępne wyłącznie w GBP. Tam, gdzie wymagana jest zamiana waluty, wszystkie kwoty będą zamienione przez średnią wartość kursu wymiany opublikowaną w Financial Times w dniu wypłaty.

   Prowizje za Polecenie z kont Klientów, które są utrzymywane w walutach innych niż waluta na koncie partnerskim będą przeliczane po średniej wartości, która ma zastosowanie w czasie, gdy Prowizja za Polecenia została uzyskana.

 6. Czas trwania i zakończenie, konsekwencje oraz niestosowne strony

  1. Czas trwania i zakończenie

   Czas trwania tego Porozumienia rozpocznie się, kiedy zostaniesz zaakceptowany jako partner i będzie ono ważne, aż do momentu, gdy jedna ze stron poinformuje pisemnie o chęci rozwiązania tego Porozumienia - w takim przypadku Porozumienie będzie rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie następuje zgodnie z wolą, z przyczyną lub bez niej, przez którąkolwiek ze stron. Do celów poinformowania o rozwiązaniu, otrzymanie e-maila jest uznawane jako informacja pisemna i ma natychmiastowy efekt.

  2. Konsekwencje

   Po rozwiązaniu Porozumienia musisz usunąć wszystkie banery/ikony ze swojej strony oraz zdezaktywować wszystkie linki ze swojej strony do wszystkich stron bet365. Wszystkie prawa i licencje dane Ci w tym Porozumieniu przestają być ważne ze skutkiem natychmiastowym. Będziesz zobowiązany do zwrócenia nam wszelkich poufnych informacji, a wszystkie ich kopie w Twoim posiadaniu i Twojej kontroli będą musiały przestać używać naszych Znaków.

  3. Niestosowne strony

   Możemy rozwiązać to Porozumienie, jeżeli uznamy (wedle naszego uznania), że Twoja strona jest niestosowna. Niestosowne strony obejmują, ale nie ograniczają się do tych, które: skierowane są do odbioru przez dzieci, wyświetlają pornografię lub inne nielegalne działania seksualne, promują przemoc, promują dyskryminację o podłożu rasowym, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku, promują nielegalne działania lub naruszają prawa własności intelektualnej lub takie, które łamią stosowne przepisy dotyczące reklamy lub kodeksy praktyki.

  4. Konta wielokrotne i samopolecenie

   Nie możesz otworzyć więcej niż jednego konta w Programie Partnerskim bez wcześniejszej pisemnej zgody, jak również nie możesz pobierać prowizji z kont Twoich lub osób z Tobą powiązanych w zakładach sportowych, Kasynie, Pokerze, Grach i Bingo w bet365. Program skierowany jest do właścicieli profesjonalnych stron internetowych..

 7. Ograniczenie odpowiedzialności

  Nie odpowiadamy za pośrednie, szczególne czy kolejne szkody (lub jakiekolwiek straty przychodów, zysków czy danych) powstałe w związku z tym Porozumieniem lub Programem Partnerskim, nawet jeżeli zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód. Co więcej, nasza całkowita odpowiedzialność wynikająca z tego Porozumienia i Programu Partnerskiego nie może przekroczyć całkowitej Prowizji za Polecenia wypłaconej lub przeznaczonej do zapłaty w tym Porozumieniu. Żadne z postanowień tego Porozumienia, nie może być interpretowane w celu zapewnienia jakichkolwiek praw, środków lub korzyści jakiejkolwiek osobie lub jednostce, która nie jest częścią tego Porozumienia. Nasze obowiązki zawarte w tym Porozumieniu nie stanowią osobistych zobowiązań naszego kierownictwa, pracowników czy udziałowców. Wszelkie zobowiązania wynikające z tego Porozumienia, zostaną spełnione według wygenerowanej Prowizji za Polecenie i jest ograniczone do bezpośrednich strat.

 8. Niezależne dochodzenie

  Potwierdzasz, że przeczytałeś to Porozumienie i wyrażasz zgodę na wszystkie jego zapisy i warunki. Rozumiesz, że w dowolnym czasie możemy (bezpośrednio lub pośrednio) zabiegać o osoby polecające klientów na zasadach, które mogą różnić się od tych zawartych w tym Porozumieniu lub obsługiwać, lub współpracować ze stronami internetowymi podobnymi do Twojej lub konkurującymi z nią. Samodzielnie oceniłeś potrzebę udziału w Programie Partnerskim i nie polegasz na żadnym przedstawicielstwie, gwarancji lub oświadczeniu innym niż podane w tym Porozumieniu.

 9. Kontynuacja Promocji

  Jesteś zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu i stałego wyświetlania najbardziej aktualnych linków dostarczonych przez nas, na wszystkich swoich stronach w sposób i w miejscu, przez nas zaakceptowanym i nie możesz zmieniać formy, miejsca ani obsługi tych linków bez pisemnej zgody. Masz prawo do Prowizji za Polecenie opartej na kontynuacji Twojej promocji stron: Sporty w bet365, Kasyno w bet365, Poker w bet365, Gry w bet365 lub Bingo w bet365. Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia części procentowej Prowizji za Polecenie, jeżeli zmniejszysz swoje starania związane z polecaniem nowych Klientów. Twoja zmniejszona lub zawieszona promocja naszych stron zostanie uznana za rozwiązanie tego Porozumienia.

 10. Relacje między Stronami

  Zarówno my, jak i Ty, jesteśmy niezależnymi wykonawcami i warunki tego Porozumienia nie tworzą partnerstwa, joint venture, agencji, franchisingu, przedstawicielstwa handlowego czy stosunku pracy między nami. Nie masz prawa przedstawiać, czy akceptować ofert w naszym imieniu ani reprezentować nas. Nie będziesz wydawał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie internetowej, czy gdzie indziej, które zaprzeczałyby temu Porozumieniu.

 11. Rekompensata

  Jesteś zobowiązany do obrony, zabezpieczania i chronienia nas, naszego kierownictwa, pracowników i przedstawicieli przed odpowiedzialnością wobec wszelkich zobowiązań, strat, szkód i kosztów, w tym opłat prawnych, wynikających lub związanych w jakikolwiek sposób z (a) jakimkolwiek naruszeniem gwarancji, przedstawicielstwa lub innego elementu zawartego w tym Porozumieniu; (b) wypełnianiem Twoich obowiązków w związku z tym Porozumieniem; (c) Twoim zaniedbaniem lub (d) jakąkolwiek szkodą spowodowaną pośrednio lub bezpośrednio przez Twoje zaniedbanie, celowe działanie, przeoczenie lub jakiekolwiek inne nieautoryzowane użycie naszych banerów i linków oraz tego Programu Partnerskiego.

 12. Zrzeczenia

  Nie dajemy żadnych gwarancji ani przedstawicielstwa w związku z Programem Partnerskim, dotyczącym nas lub sposobów płatności Prowizji za Polecenia (włącznie z, bez ograniczeń, funkcjonalnością, gwarancją jej jakości, gotowości do wejścia na rynek, zgodności z prawem, jak również nienaruszalności) i nie dajemy żadnych gwarancji wynikających z przebiegu pracy, transakcji czy użytkowania handlowego. Poza tym nie gwarantujemy, że operacje dokonane na naszych stronach nie zostaną przerwane, czy też nie powstaną przy nich błędy i nie będziemy odpowiadać za konsekwencje przy ich pojawieniu się. W przypadku rozbieżności między raportami oferowanymi w systemie bet365partners.com, a bazą danych bet365, te pochodzące z bazy danych będą uznawane za właściwe.

Treść sprawdzona: 31. lipca 2015.
Czy jesteś gotowy na współpracę z nami na skalę globalną?
Złóż wniosek
bet365 korzysta z cookies
Używamy cookies, aby zapewnić lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka dt. Cookies.
Zarządzaj cookies
Odrzuć wszystkie
Zaakceptuj wszystkie
Zarządzaj cookies
Ściśle niezbędne
Cookies wymagane do korzystania ze strony i wybranych funkcji. Udostępniają treść, produkty i usługi wybrane przez użytkownika. Te Cookies są niezbędne do działania naszej strony. Szczegóły
Analityczne cookies
Cookies używane do gromadzenia informacji o korzystaniu ze strony przez użytkownika. Te Cookies służą do tworzenia zbiorczych statystyk dotyczących wizyt na naszych stronach.
Używamy tych statystyk do celów wewnętrznych, aby badać i poprawiać wydajność naszych stron oraz zapewniać lepszy komfort użytkowania. Bez tych Cookies, nasza zdolność do świadczenia sprawniejszej obsługi użytkownika na różnych urządzeniach może ulec pogorszeniu. Szczegóły
Marketing zewnętrzny/Ukierunkowane
Cookies używane do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika.
Może to obejmować ograniczenie liczby wyświetleń reklamy, a także pomaga w ocenie skuteczności wszelkich wyświetlanych reklam. Bez tych Cookies, użytkownik nadal będzie widział reklamy, ale nie będą one dostosowane do jego zainteresowań. Szczegóły
Akceptuj wszystkie Cookies
Potwierdź mój wybór
Zezwól wyłącznie na niezbędne Cookies