Skip to main content
Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις bet365 Προγράμματος Συνεργάτη

Το ακόλουθο είναι ένα συμφωνητικό ανάμεσα στην σχετική bet365 εταιρεία που αναφέρεται παρακάτω, ("bet365", "εμάς" ή "εμείς"), και εσάς ("εσείς"), το οποίο περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα μέλη του bet365 προγράμματος συνεργάτη ("Συμφωνητικό").


Μέχρι την 1η Αυγούστου 2015, οπουδήποτε κι αν διαμένετε, όταν συστήνετε Πελάτες (όπως ορίζεται παρακάτω) σε μας, έχετε το συμβόλαιό σας με την Hillside (Sports) GP Limited και παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε αυτήν. Αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται για τους περισσότερους από εσάς.


Ωστόσο, αν έχετε έδρα στη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Ρωσία ή το Μεξικό, παρακαλούμε σημειώστε ότι με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2015, όταν παρέχετε υπηρεσίες συνεργάτη και συστήνετε πελάτες σε εμάς, υπογράφετε συμβόλαιο και παρέχετε τις υπηρεσίες σας συνεργάτη στην Hillside (Marketing Malta) Limited. Οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις προκύπτουν από την σχέση σας με την bet365 πριν από αυτή την ημερομηνία, θα αναλαμβάνονται από την Hillside (Marketing Malta) Limited, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2015. Γίνεται κατανοητό ότι η Hillside (Marketing Malta) Limited θα προμηθεύεται και διαχειρίζεται τις υπηρεσίες σας ως ένας διαχειριστής των μάρκετινγκ υπηρεσιών για την bet365.


 1. Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις μας

  1. Εγγραφή των Πελατών σας

   Θα εγγράφουμε τους Πελάτες σας και θα παρακαλουθούμε τις συναλλαγές τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε Πελάτες (ή να κλείσουμε τους λογαριασμούς τους) αν αυτό χρειάζεται ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις που μπορεί να καθιερώνουμε περιοδικά. "Πελάτης" σημαίνει τους επισκέπτες σας που θα εγγράφονται στη βάση δεδομένων πελατών μας (με την εγγραφή τους σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα/ιστοτόπους μας συμπεριλαμβάνοντας Σπορ, Καζίνο, Πόκερ, Παιχνίδια και Μπίνγκο) αφού φτάσουν στον συγκεκριμένο ιστότοπο μέσω ενός από τους URL συνδέσμους μεταφοράς σας, που θα σας παρέχονται όταν εγγραφείτε στο πρόγραμμα. Ανοίγοντας ένα λογαριασμό με εμάς, θα γίνονται Πελάτες μας και, συνεπώς, όλοι οι κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες λειτουργίας μας θα ισχύουν για αυτούς. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι μετά την ψήφιση από το Κονγκρέσσο των ΗΠΑ του Νόμου περί Παράνομου Στοιχηματισμού μέσω Διαδικτύου του 2006 στις 30 Σεπτεμβρίου 2006, η Εταιρεία δεν δέχεται πλέον πελάτες που διαμένουν στις ΗΠΑ.

  2. Παρακολούθηση Παιχνιδιού Πελατών

   Θα παρακολουθούμε τα στοιχήματα και το παιχνίδι των Πελατών σας και θα σας διαθέτουμε μια αναφορά με την περίληψη της δραστηριότητάς τους, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του ιστοτόπου.

  3. Πληρωμή μιας Προμήθειας Σύστασης

   Υποκείμενα στη ρήτρα 6, θα σας πληρώνουμε μια προμήθεια σύστασης ("Προμήθεια Σύστασης") του 30% επί του καθαρού κέρδους (ορίζεται παρακάτω) που κερδίζουμε από παίκτες προερχόμενους από τον ιστότοπό σας, αφότου ανοίξουν ένα λογαριασμό με εμάς και στοιχηματίσουν με πραγματικά χρήματα στα Σπορ στην bet365, στο Καζίνο στην bet365, στο Πόκερ στην bet365, στα Παιχνίδια στην bet365 ή στο Μπίνγκο στην bet365.

  4. Τροποποίηση

   Μπορεί να τροποποιήσουμε οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το Συμφωνητικό ή να τους αντικαταστήσουμε οποιαδήποτε στιγμή και είναι στη απόλυτη κρίση μας, τοποθετώντας μια ειδοποίηση αλλαγής ή ένα νέο συμφωνητικό στον ιστότοπό μας. Οι τροποποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αλλαγές στο πλαίσιο των διαθέσιμων Προμηθειών Σύστασης και των κανόνων του προγράμματος Συνεργάτη. Αν όποια τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή από εσάς, η μόνη σας επιλογή είναι να τερματίσετε αυτό το Συμφωνητικό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνεργάτη αφότου τοποθετήσουμε μια ειδοποίηση αλλαγής ή ένα νέο συμφωνητικό στον ιστότοπό μας, θα αποτελεί δεσμευτική αποδοχή της τροποποίησης ή του νέου συμφωνητικού.

  5. Υποενότητα

   Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι κανόνες 9(1) και 9(2) (πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών μέσων), 11(1) (τοποθέτηση της παραγγελίας) των Κανονισμών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Οδηγία ΕΣ) του 2002 δεν θα εφαρμόζονται και δεν θα ισχύουν ή θα έχουν οποιαδήπτε επίδραση σε αυτό το Συμφωνητικό.

  6. H Aίτησή σας

   Για να γίνετε μέλος του προγράμματος συνεργατών μας, θα χρειαστεί να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, επιλέγοντας το κουτί που δείχνει την αποδοχή σας και ολοκληρώνοντας και υποβάλοντας μια online φόρμα αίτησης. Η φόρμα αίτησης θα αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος αυτού του Συμφωνητικού. Θα αποφασίζουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια εάν κάνουμε αποδεκτή ή όχι την αίτησή σας και η αποφασή μας θα είναι οριστική και δεν θα υπόκειται σε κανένα δικαίωμα προσφυγής. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email σχετικά με το αν η αίτησή σας ήταν επιτυχής ή όχι.

 2. Διάφορα

  1. Διέπουσα Νομοθεσία

   Οι νόμοι της Αγγλίας θα διέπουν αυτό το Συμφνωητικό, χωρίς αναφορά σε κανόνες που διέπουν την επιλογή νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό πρέπει να γίνεται στην Αγγλία και εσείς συμφωνείτε αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της.

  2. Δυνατότητα Εκχώρησης

   Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε αυτό το Συμφωνητικό, με λειτουργία του νόμου ή αλλιώς, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Υποκείμενο σε αυτό τον περιορισμό, αυτό το Συμφωνητικό θα είναι δεσμευτικό για, εξοικειωμένο προς όφελος, και εκτελεστό έναντι εσάς και εμάς και των αντίστοιχων διαδόχων και πληρεξουσίων μας.

  3. Μη Παραίτηση

   Η αδυναμία μας να επιβάλουμε την αυστηρή εκτέλεση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτού του Συμφωνητικού δεν θα αποτελεί παραίτηση εκ του δικαιώματός μας να επιβάλουμε μια τέτοια ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτού του Συμφωνητικού. Δεν επιτρέπεται και δεν θα αναγνωρίζεται απο εμάς καμία τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή ή εισαγωγή μεταξύ των γραμμών αυτού του Συμφωνητικού. Κανένας από τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους μας δεν έχει την εξουσιοδότηση να κάνει ή να συμφωνεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το Συμφωνητικό ή τους όρους του.

  4. Αξιώσεις

   Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις μας στο παρόν, δεν θα είναι αμοιβαίως αποκλειστικά, που σημαίνει ότι η άσκηση μίας ή περισσότερων διατάξεων αυτού του Συμφωνητικού δεν θα εμποδίζει την άσκηση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Αναγνωρίζετε, επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι οι αποζημιώσεις μπορεί να είναι ανεπαρκείς για μια παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση αυτού του Συμφωνητικού και, στην περίπτωση παραβίασης ή απειλούμενης παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης αυτού του Συμφωνητικού, μπορεί να αναζητήσουμε επιβολή ή συμμόρφωση με συγκεκριμένη εκτέλεση, ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη δίκαιη αξίωση. Τίποτα εντός αυτού του Συμφωνητικού δεν θα περιορίζει ή επηρεάζει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά μας βάσει νόμου, ή αλλιώς, για μια παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτού του Συμφωνητικού, είναι σκοπός αυτής της διάταξης να αποσαφηνίζει ότι τα δικαιώματά μας θα είναι εκτελεστά δικαίως και κατά το νόμο ή διαφορετικά.

  5. Διαχωρισμός/Παραίτηση

   Όπου είναι εφικτό, κάθε διατάξη αυτού του Συμφωνητικού θα ερμηνεύεται με τρόπο που να έχει ισχύ και να είναι έγκυρη στο πλαίσιο ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά, αν κάποια διατάξη αυτού του Συμφωνητικού κριθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή από κάθε άποψη, αυτή η διατάξη δεν θα έχει ισχύ μόνο στο βαθμό τέτοιας ακυρότητας ή μη εκτελεστότητας, χωρίς να ακυρώνει το υπόλοιπο του Συμφωνητικού ή οποιασδήποτε διάταξης σε αυτό. Η μη παραίτηση θα υποδηλώνεται από τη διενέργεια ή την αδυναμία επιβολής οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και πρέπει να γίνεται γραπτώς για να έχει ισχύ.

 3. Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις σας

  1. Σύνδεσμοι προς τους Ιστοτόπους μας

   Συμφωνώντας να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα Συνεργάτη, συμφωνείτε να δημιουργήσετε και να διατηρείτε μοναδικούς συνδέσμους από τον ιστότοπό σας προς τους ιστοτόπους που κατέχονται, λειτουργούν ή διαφημίζονται από τον όμιλο της bet365 (''bet365 Ιστότοποι"). Μπορείτε να συνδεθείτε με μας με οποιαδήποτε από τα banner, e-mails, άρθρα μας ή με έναν σύνδεσμο κειμένου. Αυτή είναι η μόνη μέθοδος με την οποία μπορείτε να κάνετε διαφήμιση εκ μέρους μας.

  2. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Σύστασης

   Ζητείται από όλους τους bet365 συνεργάτες να συστήσουν τουλάχιστον 15 ενεργούς Πελάτες εντός τριών μηνών από την εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Αν ένας συνεργάτης δεν ικανοποιήσει αυτή την προϋπόθεση, ο λογαριασμός του μπορεί να κλείσει, αλλά θα έχετε την επιλογή να ανοίξετε ένα νέο λογαριασμό συνεργάτη.

  3. Ανεπιθύμητη Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

   Θα τερματίσουμε αυτό το Συμφωνητικό αμέσως χωρίς προσφυγή για εσάς αν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αν διαφημίζετε τις υπηρεσίες μας με άλλο τρόπο. Δεν θα προβαίνετε σε καμία αξίωση ή παρουσίαση, ούτε θα δίνετε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, σε σχέση με εμάς και δεν θα έχετε καμία εξουσιοδότηση να, και δεν θα, μας δεσμεύετε σε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

  4. Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου (Domain Names)

   Θα πρέπει επίσης να αποφεύγετε να καταχωρείτε (ή να κάνετε αίτηση για καταχώρηση) οποιοδήποτε όνομα χώρου παρόμοιο με το όνομα χώρου που χρησιμοποιείται από ή είναι καταχωρημένο στο όνομα οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου bet365 ή οποιοδήποτε άλλο όνομα που θα μπορούσε να γίνει κατανοητό ότι καθορίζει τον Όμιλο bet365.

  5. Δέσμευση στους Όρους Εμπορικού Ονόματος

   Δεν μπορείτε να αγοράσετε ή να καταχωρήσετε λέξεις κλειδιά, όρους αναζήτησης ή άλλα αναγνωριστικά για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, πύλη, πληρωμένη διαφημιστική υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία αναζήτησης ή σύστασης και οι οποίες είναι ίδιες ή παρόμοιες με οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα του Ομίλου bet365 ή αλλιώς συμπεριλαμβάνουν τη λέξη "bet365", “bet365poker”, “bet365casino” ή παραλλαγές αυτών, ή περιλαμβάνουν λέξεις κλειδιά για metatags στον Ιστότοπο Συνεργάτη που είναι ίδιες ή παρόμοιες με οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα του Ομίλου bet365.

  6. Διορισμός Αντιπροσώπων

   Με αυτό το Συμφωνητικό, σας εκχωρούμε το μη αποκλειστικό, μη εκχωρήσιμο, δικαίωμα να κατευθύνετε Πελάτες σε οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους μας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του Συμφωνητικού. Αυτό το Συμφωνητικό δεν σας παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα ή προνόμιο να μας βοηθάτε στην παροχή υπηρεσιών που προκύπτουν από όσους έχετε συστήσει, και προφανώς σκοπεύουμε στη σύναψη συμβολαίου και λήψη της βοήθειας άλλων οποιαδήποτε στιγμή ώστε να εκτελέσουν υπηρεσίες της ίδιας ή παρόμοιας φύσης με τις δικές σας. Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα να αξιώσετε Προμήθεια Σύστασης ή άλλη αποζημίωση για δουλειά που εξασφαλίστηκε από ή μέσω άλλων προσώπων ή οντοτήτων εκτός από εσάς.

  7. Εγκεκριμένες Διατάξεις Σελίδας (Layouts)

   Θα χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα δημιουργικά διαφήμισης (banners, html μηνύματα, editorial στήλες, εικόνες και λογότυπα) και δεν θα αλλάζετε την εμφάνιση τους ούτε θα αναφέρεστε σε μας σε οποιαδήποτε υλικά προώθησης εκτός από αυτά που είναι διαθέσιμα από το www.bet365partners.com. Η εμφάνιση και το συντακτικό των συνδέσμων μεταφοράς hypertext είναι σχεδιασμένα από εμάς και αποτελούν τη μόνη εγκεκριμένη και αδειοδοτημένη εκπροσώπηση των ιστοτόπων μας. Ειδικότερα, παρακαλούμε να μην δημιουργείτε έναν απευθείας σύνδεσμο προς τα προωθητικά υλικά σε οποιονδήποτε bet365 Ιστότοπο.

  8. Καλή Πίστη

   Δεν θα επωφελείστε εν γνώσει σας από γνωστή ή υποψιαζόμενη κίνηση που δεν δημιουργείται καλή τη πίστει, ανεξαρτήτως του αν ή όχι προκαλεί ζημιά σε εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε όλα τα ποσά που σας οφείλονται στο πλαίσιο αυτού του Συμφωνητικού, αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι υφίσταται τέτοια η κίνηση.

   Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε πληρωμές συνεργάτη και/ή να αναστείλουμε ή να κλείσουμε λογαριασμούς όπου πελάτες του συνεργάτη βρεθούν να κάνουν κατάχρηση οποιωνδήποτε προσφορών της bet365, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι εν γνώσει σας ή όχι. Τέτοιες καταστάσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε διαφορετικούς πελάτες που στοιχηματίζουν και στα δύο αποτελέσματα ενός γεγονότος ή αγοράς, έτσι ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο και να λάβουν μπόνους.

  9. Ευθύνη για τον Ιστότοπό σας

   Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ιστοτόπου σας και για όλο το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίζετε ότι το υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας δεν είναι συκοφαντικό ή αλλιώς παράνομο. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για αυτά τα θέματα. Επιπλέον, θα μας αποζημιώνετε και προστατέυετε έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και τα περιεχόμενα του ιστοτόπου σας.

   Το bet365 πρόγραμμα συνεργάτη έχει σκοπό την άμεση συμμετοχή σας. Δεν θα ανοίγετε λογαριασμούς συνεργάτη εκ μέρους άλλων συμμετεχόντων. Το άνοιγμα ενός λογαριασμού συνεργάτη για ένα τρίτο μέρος, η μεσιτεία λογαριασμού συνεργάτη ή η μεταφορά ενός λογαριασμού συνεργάτη δεν είναι αποδεκτά. Συνεργάτες που επιθυμούν να μεταφέρουν έναν λογαριασμό σε άλλο δικαιούχο λογαριασμού πρέπει να ζητήσουν άδεια Επικοινωνώντας μαζί μας. Η έγκριση είναι αποκλειστικά στην κρίση μας.

  10. Προσχώρηση - Υπαγωγή

   Καμία προσχώρηση-υπαγωγή δεν μπορεί να γίνει μεταξύ του ιστοτόπου σας και οποιουδήποτε bet365 Ιστοτόπου.

  11. Άδεια για χρήση Σημάτων

   Με το παρόν σας εκχωρούμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Συμφωνητικού, για να χρησιμοποιείτε το εμπορικό μας όνομα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα και οποιουσδήποτε άλλους σχεδιασμούς, τα οποία μπορεί περιοδικά να εγκρίνουμε ("Σήματα"), αποκλειστικά σε σχέση με την εμφάνιση των προωθητικών υλικών στον ιστότοπό σας. Αυτή η άδεια δεν μπορεί να παραχωρηθεί με άδεια, εκχωρηθεί ή αλλιώς να μεταβιβαστεί από εσάς. Το δικαίωμά σας για χρήση των Σημάτων περιορίζεται και προκύπτει μόνο από αυτή την άδεια. Δεν θα υποστηρίζετε την ακυρότητα, τη μη εκτελεστότητα, ή δεν θα αμφισβητήσετε την ιδιοκτησία των Σημάτων με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία οποιουδήποτε είδους ή φύσης, και δεν θα κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να ζημιώσει τα δικαιώματά μας επί των Σημάτων, να καθιστά αυτά κοινά, ή αλλιώς να αποδυναμώσει την εγκυρότητά τους ή υποβαθμίσει τη σχετική τους υπεραξία. Πρέπει να μας ειδοποιείτε αμέσως αν λάβετε γνώση για την κακή χρήση των Σημάτων από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

  12. Εμπιστευτικές Πληροφορίες

   Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Συμφωνητικού, μπορεί να σας παρέχουμε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με την επιχείρησή μας, τις λειτουργίες, ή την τεχνολογία και/ή το πρόγραμμα Συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, Προμηθειών Σύστασης που κερδίζονται από εσάς στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργάτη). Συμφωνείτε να αποφεύγετε την αποκάλυψη ή την μη εξουσιοδοτημένη χρήση τέτοιων εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους ή εξωτερικά μέρη, εκτός κι αν έχετε την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση, και ότι θα χρησιμοποιείτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για σκοπούς απαραίτητους για τους σκοπούς αυτού του Συμφωνητικού. Οι υποχρεώσεις σας αναφορικά με εμπιστευτικές πληροφορίες θα παραμένουν σε ισχύ και μετά τον τερματισμό αυτού του Συμφωνητικού.

  13. Προστασία Δεδομένων

   Όπου ισχύει, για τους σκοπούς του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του 2018 και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η bet365 παραμένει ένας ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, το παρόν Συμφωνητικό δεν δημιουργεί καμία σχέση Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων / Εκτελούντα την Επεξεργασία Δεδομένων ή σχέση από Κοινού Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
   Παρόλα αυτά, συμφωνώντας να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα Συνεργάτη, θα συμμορφώνεστε ανά πάσα στιγμή με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 2018, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τους Κανονισμούς περί Απορρήτου και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία της ΕΕ) και/ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ή παρόμοια ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν το πράξετε, τότε θα τερματιστεί το παρόν Συμφωνητικό με άμεση ισχύ.
   Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή η bet365 μοιράζεται δεδομένα μαζί σας, αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια της bet365, μπορεί να υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις και μπορεί αυτό να απορριφθεί ή να σταματήσει ανά πάσα στιγμή. Αν δηλώσετε ότι έχετε την άδεια ενός υποκειμένου των δεδομένων για να ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα του από την bet365, τότε η bet365 μπορεί να απαιτήσει αποδεικτικά στοιχεία υπό τη μορφή σχετικών όρων και προϋποθέσεων ή συγκεκριμένης συγκατάθεσης για την κοινή χρήση.

 4. Υπολογισμός Προμήθειας Σύστασης

  1. Η Προμήθεια Σύστασης

   Υποκείμενα στην διάταξη 6, θα κερδίζετε μια Προμήθεια Σύστασης του 30%, που βασίζεται στο καθαρό κέρδος των Πελατών που συστήσατε. Το καθαρό κέρδος ορίζεται ως:

   - σε δραστηριότητες στα Σπορ, όλα τα μικτά χρήματα που γίνονται δεκτά από όλα τα διευθετημένα στοιχήματα που τοποθετούνται απο Πελάτες, μετά την αφαίρεση: (i) χρημάτων που πληρώνονται στους Πελάτες ως κέρδη∙ (ii) χρημάτων που πληρώνονται με μορφή δασμών ή φόρων (ή λογικών παροχών αναφορικά) (iii) μη εισπραττόμενων χρεών∙ (iv) απάτης∙ (v) στοιχημάτων που επιστρέφονται∙ (vi) συναλλαγών που αντιστρέφονται με οδηγίες της τράπεζας του κατόχου της κάρτας (συνήθως αναφερόμενο ως επιστρεφόμενες χρεώσεις)∙ και (vii) άκυρων και (viii) μπόνους στοιχήματος/κατάθεσης.

   - σε δραστηριότητες στο Καζίνο, η αξία του υπολοίπου ανοίγματος με την προσθήκη ποσών που μεταφέρονται εκτός από (i) ποσά που αποσύρονται, (ii) υπόλοιπο κλεισίματος, (iii) πιστώσεις που γίνονται στους χρήστες, (iv) χρήματα που πληρώνονται με μορφή δασμών ή φόρων (ή λογικών παροχών αναφορικά), (v) χρεώσεις αδειοδότησης, (vi) αποζημιώσεις, (vii) μη εισπραττόμενα χρέη και (viii) απάτη.

   - σε δραστηριότητες στο Πόκερ, η Πραγματική Αξία Παίκτη (ορίζεται παρακάτω) μείον τα (i) χρήματα που πληρώνονται με μορφή δασμών ή φόρων (ή λογικών παροχών αναφορικά), (ii) έξοδα αδειοδότησης, (iii) μπόνους για τις μάρκες πόκερ, (iv) αποζημιώσεις, (v) μη εισπραττόμενα χρέη και (vi) απάτη.

   - σε δραστηριότητες στα Παιχνίδια, το συνολικό στοίχημα, μείον τα (i) άκυρα, (ii) επιστροφές (iii) χρήματα που πληρώνονται με μορφή δασμών ή φόρων (ή λογικών παροχών αναφορικά), (iv) χρεώσεις αδειοδότησης, (v) πιστώσεις που γίνονται στους χρήστες, (vi) μπόνους, (vii) αποζημιώσεις, (viii) μη εισπραττόμενα χρέη και (ix) απάτη.

   - σε δραστηριότητες στο Μπίνγκο, το συνολικό στοίχημα, μείον τα (i) άκυρα, (ii) επιστροφές (iii) χρήματα που πληρώνονται με μορφή δασμών ή φόρων (ή λογικών παροχών αναφορικά), (iv) χρεώσεις αδειοδότησης, (v) πιστώσεις που γίνονται στους χρήστες, (vi) μπόνους, (vii) αποζημιώσεις, (viii) μη εισπραττόμενα χρέη και (ix) απάτη.

   Η Πραγματική Αξία Παίκτη βασίζεται μερικώς στο rake και στο κόστος συμμετοχής σύμφωνα με τον τομέα FAQ στο πόκερ και μερικώς στις καθαρές καταθέσεις των πελατών στα τραπέζια του πόκερ. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι συνεργάτες ανταμοίβονται για την προσέλκυση παικτών ψυχαγωγίας, οι οποίοι συνεισφέρουν θετικά στην ρευστότητα και οικολογία του πόκερ.

   Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το ποσοστό προμήθειας και τη μέθοδο υπολογισμού της προμήθειας σύστασης όπως επιθυμούμε σε συμφωνία με τη διάταξη 1.4.

  2. Υπολογισμοί Πληρωτέας Προμήθειας

   Οι Συνεργάτες δικαιούνται πληρωμή στο υπόλοιπο των κερδών τους σε Σπορ, Παιχνίδια, Πόκερ, Καζίνο ή Μπίνγκο. Αρνητικά υπόλοιπα προμήθειας σε Σπορ, Παιχνίδια, Πόκερ, Καζίνο ή Μπίνγκο θα αφαιρούνται από διαθέσιμες προμήθειες.

 5. Πληρωμές Προμήθειας Σύστασης

  1. Αιτήσεις Πληρωμής Αμοιβής Σύστασης

   Ο λογαριασμός σας bet365 συνεργάτη πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ενεργούς συστημένους Πελάτες προτού να έχετε δικαίωμα για πληρωμή Προμήθειας Σύστασης. Υποκείμενα στη ρήτρα 6, δικαιούστε μία πληρωμή το μήνα, με την προϋπόθεση ότι έχετε εκπληρώσει τις παραπάνω απαιτήσεις για Πελάτες κατά το τέλος του προηγούμενου μήνα.


   Συμφωνείτε ότι μία διαδικασία αυτο-τιμολόγησης εφαρμόζεται μεταξύ εσάς και της bet365, αναφορικά με την πληρωμή Προμηθειών Σύστασης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτο-τιμολόγησης, αν επιθυμείτε να ζητήσετε πληρωμή για οποιαδήποτε Προμήθεια Σύστασης, πρέπει να υποβάλλετε την αίτηση πληρωμής μέσω του λογαριασμού σας στο σύστημα bet365 συνεργάτη και κατόπιν αυτής, θα εκδίδουμε εκ μέρους σας ένα τιμολόγιο ΦΠΑ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αντίστοιχη Προμήθεια Σύστασης, το οποίο συμφωνείτε να αποδέχεστε. Η πληρωμή οποιουδήποτε τιιμολογίου θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω και θα υπόκειται σε αυτούς. Συμφωνείτε να μην εκδίδετε οποιοδήποτε τιμολόγιο ΦΠΑ σχετικά με τις υπηρεσίες σας συνεργάτη. Συμφωνείτε να μας ειδοποιείτε για τυχόν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησής σας ή της εγγραφής σας για ΦΠΑ. Αυτή η διαδικασία αυτο-τιμολόγησης θα παραμείνει σε ισχύ για την διάρκεια αυτού του Συμφωνητικού.


   Αν συνάψετε συμβόλαιο με την Hillside (Marketing Malta) Limited σύμφωνα με τους όρους αυτού του Συμφωνητικού, τα ακόλουθα θα ισχύουν για εσάς: (i) είναι κατανοητό ότι δεν θα χρεώνετε κανέναν ΦΠΑ σε τιμολόγια και ότι σχετικά με υπηρεσίες συνεργάτη προς στην Hillside (Marketing Malta) Limited, η εταιρεία θα υπολογίζει οποιονδήποτε ΦΠΑ υπό την αντίστροφη χρέωση στην Μάλτα, και (ii) συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε και όλες οι υποχρεώσεις για ΦΠΑ, τις οποίες μπορεί να έχετε στο πλαίσιο της Μαλτέζικης νομοθεσίας περί ΦΠΑ, παραμένουν αποκλειστικά δικές σας υποχρεώσεις και ότι η bet365, με τη συμφωνία της στο να εκδίδει τιμολόγια εκ μέρους σας με βάση την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία αυτο-τιμολόγησης, δεν αποδέχεται και/ή αναλαμβάνει κατά οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ευθύνη στο να εξασφαλίσει την συμβατότητα με τέτοιες υποχρεώσεις για ΦΠΑ, πέρα από την έκδοση του τιμολογίου εκ μέρους σας.


   Παρομοίως, αν συνάψετε συμβόλαιο με την Hillside (Sports) GP Limited, θα γίνεται κατανοητό ότι οι υπηρεσίες σας είναι εκτός πλαισίου ΦΠΑ και δεν θα χρεώνεται κάποιος ΦΠΑ.


   Οι αιτήσεις πληρωμής για οποιεσδήποτε Προμήθειες Σύστασης ημερολογιακού μήνα, μπορεί να γίνονται οποτεδήποτε από την αρχή της δεύτερης ημέρας (ώρα Ην. Βασιλείου) του επόμενου ημερολογιακού μήνα.


   Η ελάχιστη αίτηση πληρωμής για κερδισμένη Προμήθεια Σύστασης ανά μήνα, εξαρτάται από το νόμισμα του λογαριασμού σας συνεργάτη, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Δεν υπάρχει κανένα μέγιστο όριο.


   Νόμισμα Ελάχιστη Αίτηση Πληρωμής
   Δολάρια Αυστραλίας 350 AUD
   Δολάρια Καναδά 300 CAD
   Ρενμίνμπι Κίνας 1700 RMB
   Κορόνα Δανίας 1800 DKK
   Ευρώ 230 EUR
   Δολάρια Χονγκ Κονγκ 2000 HKD
   Κορόνα Ισλανδίας 32000 ISK
   Γιεν Ιαπωνίας 32000 JPY
   Ρίνγγιτς Μαλαισίας 300 MYR
   Κορόνα Νορβηγίας 2500 NOK
   Κορόνα Σουηδίας 2500 SEK
   Μπαχτ Ταϊλάνδης 9000 THB
   Λίρες Ηνωμένου Βασιλείου 200 GBP
   Δολάρια ΗΠΑ 250 USD

   Πληρωμές Προμήθειας Σύστασης μπορεί να ζητηθούν:

   (i) σε έναν υποδεικνυόμενο bet365 λογαριασμό - συνιστάται, ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος να αποσύρετε χρήματα μέσω της επιλογής σας οποιασδήποτε εκ των μεθόδων πληρωμής που υποστηρίζονται από την bet365.com

   (ii) με τραπεζικό έμβασμα, ή

   (iii) με επιταγή (μόνο σε GBP).


   Παρακαλούμε προσέξτε ότι παρόλο που η bet365 δεν θα παρακρατά χρήματα για τη διευθέτηση ενός τραπεζικού εμβάσματος, η τράπεζά σας μπορεί να επιλέξει να επιβάλλει χρέωση σε τέτοιες συναλλαγές. Τα τραπεζικά εμβάσματα θα εμφανίζονται στην αναλυτική κατάσταση-κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού σας ως "Hillside (Sports) GP Limited", εξαιρουμένων των πληρωμών που γίνονται σε μέλη του προγράμματος συνεργάτη, τα οποία διαμένουν στην Βουλγαρία, τη Δανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Ρωσία ή το Μεξικό, όπου και η αναφορά θα γίνεται στην "Hillside (Marketing Malta) Limited" με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2015.

   Παρακαλούμε προσέξτε ότι αν είστε συνεργάτης που κατοικεί στις ΗΠΑ, στην Ιταλία ή στο Μεξικό, τότε η επιλογή (i) δεν θα είναι διαθέσιμη σε εσάς.

   Ένας ενεργός Πελάτης που έχει συστηθεί ορίζεται ως ένας επισκέπτης στον ιστότοπό σας που έχει κάνει κλικ προς έναν ιστότοπο της bet365 διαμέσου του συνδέσμου μεταφοράς, έχει εγγραφεί ως πελάτης, έχει καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό πελάτη και έχει διεξάγει δραστηριότητα στοιχήματος ή παιχνιδιού σε ένα ή περισσότερα bet365 προϊόντα - Σπορ στην bet365, Καζίνο στην bet365, Πόκερ στην bet365, Παιχνίδια στην bet365 και/ή Μπίνγκο στην bet365.

  2. Νόμισμα Πληρωμής Προμήθειας Σύστασης

   Όλες οι Πληρωμές Προμήθειας Σύστασης θα οφείλονται και θα πληρώνονται στο νόμισμα το οποίο έχει επιλεγεί όταν δημιουργήθηκε ο Λογαριασμός σας Συνεργάτη, εκτός από πληρωμές με επιταγή, που είναι διαθέσιμες μόνο σε GBP. Όπου απαιτείται μετατροπή νομίσματος, όλα τα ποσά μετατρέπονται με τη μέση τιμή τη στιγμή της πληρωμής, όπως αυτή δημοσιοποιείται από τους Financial Times.

   Προμήθειες Σύστασης που προκύπτουν από Λογαριασμούς Πελάτη που διατηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του συνεργάτη, θα μετατρέπονται στη μέση τιμή που ίσχυε τη στιγμή που κερδήθηκε η Προμήθεια Σύστασης.

 6. Διάρκεια και Τερματισμός, Συνέπειες και Ακατάλληλοι Ιστότοποι

  1. Διάρκεια και Τερματισμός

   Η διάρκεια αυτού του Συμφωνητικού θα ξεκινά όταν λάβετε έγκριση για να γίνετε ένα συνεργάτης και θα είναι συνεχής εκτός και έως ότου ένα μέρος ενημερώσει το άλλο γραπτώς ότι επιθυμεί να καταγγείλει το Συμφωνητικό, στην οποία περίπτωση το Συμφωνητικό θα τερματίζεται αμέσως. Ο τερματισμός γίνεται κατά βούληση, με ή χωρίς λόγο, από οποιοδήποτε μέρος. Για σκοπούς ειδοποίησης για τον τερματισμό, η παράδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ένα γραπτός και άμεσος τρόπος ειδοποίησης.

  2. Συνέπειες

   Με τον τερματισμό πρέπει να αποσύρετε όλα τα banner/εικονίδια από τον ιστότοπό σας και να απενεργοποιήσετε όλους τους συνδέσμους από τον ιστότοπό σας προς όλους τους Ιστοτόπους της bet365. Όλα τα δικαιώματα και οι άδειες που σας δίνονται σε αυτό το Συμφωνητικό, θα τερματιστούν αμέσως. Θα μας επιστρέψετε οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες και όλα τα αντίγραφά τους που έχετε στην κατοχή, επιμέλεια και έλεγχό σας και θα σταματήσετε όλες τις χρήσεις των Σημάτων μας.

  3. Ακατάλληλοι Ιστότοποι

   Μπορεί να τερματίσουμε αυτό το Συμφωνητικό αν καθορίσουμε (κατά αποκλειστική κρίση μας) ότι ο ιστότοπός σας είναι ακατάλληλος. Ακατάλληλοι ιστότοποι περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε εκείνους που: στοχεύουν σε παιδιά, εμφανίζουν πορνογραφία ή άλλες παράνομες σεξουαλικές πράξεις, προωθούν τη βία, προωθούν τις διακρίσεις που βασίζονται σε φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ηλικία, προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε σχετικούς διαφημιστικούς κανονισμούς ή κώδικες πρακτικής.

  4. Διπλόγραφοι Λογαριασμοί και Αυτοσύσταση

   Δεν θα ανοίξετε πάνω από ένα λογαριασμό συνεργάτη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ούτε θα κερδίσετε προμήθεια από λογαριασμό δικό σας ή συγγενικού προσώπου σε Σπορ, Καζίνο, Πόκερ, Παιχνίδια ή Μπίνγκο της bet365. Το πρόγραμμα προορίζεται για κατόχους επαγγελματικών ιστοτόπων.

 7. Περιορισμός της Ευθύνης

  Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες (ή οποιαδήποτε απώλεια εσόδων, κερδών, ή δεδομένων) που προκύπτουν σε σχέση με αυτό το Συμφωνητικό ή το πρόγραμμα Συνεργάτη, ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών. Επιπλέον, η συνολική υπευθυνότητά μας που προκύπτει αναφορικά με αυτό το Συμφωνητικό και το πρόγραμμα Συνεργάτη, δεν θα υπερβαίνει τις συνολικές Προμήθειες Σύστασης που έχουν πληρωθεί ή είναι πληρωτέες σε εσάς στο πλαίσιο αυτού του Συμφωνητικού. Τίποτα σε αυτό το Συμφωνητικό δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει δικαιώματα, αξιώσεις ή οφέλη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι μέρος σε αυτό το Συμφωνητικό. Οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο αυτού του Συμφωνητικού δεν αποτελούν προσωπικές υποχρεώσεις των διευθυντών μας, υπαλλήλων ή μετόχων μας. Οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει στο πλαίσιο αυτού του Συμφωνητικού, θα ικανοποιείται αποκλειστικά από την Προμήθεια Σύστασης που δημιουργείται, και περιορίζεται σε άμεσες ζημίες.

 8. Ανεξάρτητη Έρευνα

  Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτό το Συμφωνητικό και συμφωνείτε με όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις του. Κατανοείτε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή (άμεσα ή έμμεσα) να αναζητήσουμε συστάσεις πελατών με όρους που διαφέρουν από αυτούς που περιέχονται σε αυτό το Συμφωνητικό ή να λειτουργήσουμε ή να συνάψουμε συμβόλαιο με ιστοτόπους που είναι παρόμοιοι ή ανταγωνιστικοί πρoς τον δικό σας. Έχετε αξιολογήσει ανεξάρτητα την επιθυμία να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα Συνεργάτη και δεν βασίζεστε σε άλλη παρουσίαση, εγγύηση ή δήλωση πλην εκείνης που παρατίθεται σε αυτό το Συμφωνητικό.

 9. Συνεχής Προώθηση

  Θα ενσωματώνετε και θα επιδεικνύετε εμφανώς και συνεχώς τους πιο πρόσφατους συνδέσμους που παρέχονται από εμάς σε όλες τις σελίδες με τρόπο και σε θέση που συμφωνείται με εμάς και δεν θα αλλάζετε τη μορφή, τη θέση ή τη λειτουργία των συνδέσμων χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δικαιούστε Προμήθειες Σύστασης που βασίζονται στη συνεχή προώθηση των Σπορ στην bet365, του Καζίνο στην bet365, του Πόκερ στην bet365, των Παιχνιδιών στην bet365 ή του Μπίνγκο στην bet365. Διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε τα ποσοστά της Προμήθειας Σύστασης αν ελαττώσετε τις προσπάθειές σας για να εγγράψετε νέους Πελάτες. Η ελάττωση ή αναστολή της προώθησης των ιστοτόπων μας θα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τον τερματισμό απο εσάς αυτού του Συμφωνητικού.

 10. Σχέσεις Μερών

  Εμείς και εσείς είμαστε ανεξάρτητοι συνεργάτες και τίποτα σε αυτό το Συμφωνητικό δεν θα δημιουργεί οποιαδήποτε εταιρική σχέση, κοινοπραξία, δικαιοχρησία, αντιπρόσωπο πωλήσεων, ή εργασιακή σχέση μεταξύ μας. Δεν θα έχετε τη δικαιοδοσία να κάνετε ή να αποδέχεστε οποιεσδήποτε προσφορές ή παρουσιάσεις εκ μέρους μας. Δεν θα κάνετε καμία δήλωση, στην ιστοσελίδα σας ή αλλού, που θα αντικρούει οτιδήποτε σε αυτό το Συμφωνητικό.

 11. Εγγύηση Αποζημίωσης

  Θα υπερασπίζετε, αποζημιώνετε και προστατεύετε εμάς και τους διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας έναντι οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων, που είναι αποτέλεσμα, προκύπτουν από, ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο συσχετισμένα με (α) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε εγγύησης, παρουσιάσης ή όρου που περιέχεται σε αυτο τό Συμφωνητικό, (β) την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεών σας με βάση στο πλαίσιο αυτού του Συφωνητικού (γ) την αμέλειά σας ή (δ) οποιοδήποτε τραυματισμό που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από αμέλειά σας ή ηθελημένη ενέργεια ή παράλειψη, ή την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των banner και των συνδέσμων ή αυτού του προγράμματος Συνεργάτη.

 12. Αποποιήσεις

  Δεν δίνουμε ρητές ή υπονοούμενες εγγυήσεις ή παρουσιάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα Συνεργάτη, για εμάς ή την πληρωμή Προμήθειας Σύστασης ή τις διευθετήσεις της πληρωμής Προμήθειας Σύστασης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λειτουργικότητας, εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευματοποίησης, νομιμότητας ή μη παραβίασης), και δεν δίνουμε ρητές ή υπονοούμενες εγγυήσεις που προκύπτουν αυτονόητα από μια απόδοση, εμπορική συναλλαγή ή εμπορική χρήση. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία του ιστοτόπου μας θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς λάθη και δεν είμαστε υπεύθυνοι για όποιες συνέπειες, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των αναφορών που προσφέρονται στο σύστημα www.bet365partners.com και στη βάση δεδομένων της bet365, η βάση δεδομένων θα θεωρείται ακριβής.

Το Έντυπο Αναθεωρήθηκε: 31 Ιουλίου 2015.
Eίστε έτοιμοι για να συνεργαστείτε μαζί μας σε παγκόσμιο επίπεδο;
Αιτηθείτε τώρα
Η bet365 χρησιμοποιεί cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για Cookies.
Διαχείριση Cookies
Απόρριψη Όλων
Αποδοχή Όλων
Διαχείριση των Cookies
Αυστηρώς Απαραίτητα
Τα cookies που απαιτούνται για τη χρήση του ιστότοπου και των λειτουργιών που έχετε ζητήσει. Παρέχουν περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Περισσότερες Λεπτομέρειες
Cookies Aπόδοσης
Cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με τις επισκέψεις στους ιστότοπούς μας.
Χρησιμοποιούμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία για εσωτερικούς σκοπούς για να μας βοηθήσουν να δοκιμάσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση των ιστότοπών μας και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, η ικανότητά μας να παρέχουμε μια πιο ομαλή εμπειρία χρήστη στις συσκευές σας μπορεί να υποβαθμιστεί. Περισσότερες Λεπτομέρειες
Μάρκετινγκ/Στόχευση Τρίτων
Cookies που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφημίσεων σχετικών με εσάς με βάση τα ενδιαφέροντά σας.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση καθώς και να μας βοηθάτε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα τυχόν διαφημίσεων που βλέπετε. Χωρίς αυτά τα cookies, θα εξακολουθείτε να βλέπετε διαφημίσεις, αλλά αυτές δεν θα προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντά σας. Περισσότερες Λεπτομέρειες
Αποδοχή Όλων των Cookies
Επιβεβαίωση των Επιλογών Μου
Να Επιτρέπονται Μόνο τα Απαραίτητα Cookies